Skip to Content
Opleidingscentrum provincie Vlaams-Brabant schakelt over naar digitaal leerplatform

Opleidingscentrum provincie Vlaams-Brabant schakelt over naar digitaal leerplatform

De provincie Vlaams-Brabant wil een raamovereenkomst aangaan voor de uitbouw van een digitaal leerplatform voor het Provinciaal Instituut voor Vorming en Opleiding (PIVO) in Asse.

De provincie Vlaams-Brabant organiseert via haar opleidingscentrum, het PIVO, opleidingen voor politie, brandweer, ambulanciers  en medewerkers van lokale besturen.

Met dit contract bestelt de provincie Vlaams-Brabant een elektronische leeromgeving.
Digitale werkmiddelen vereenvoudigen en versterken het leerproces. Tegelijk stelt het de cursisten en docenten in staat om tijd- en plaats-onafhankelijk te werken. Het nieuwe leerplatform moet sociale media als LinkedIn en Facebook integreren maar ook virtual reality en augmented reality. Ook digitale diploma’s worden mogelijk.
‘Met deze plannen trekken we het PIVO de 21ste eeuw in’, zegt Tie Roefs, gedeputeerde voor informatica.

‘We ervaren een tendens naar steeds meer digitalisering in het opleidingslandschap. De klantenverwachtingen worden groter en de eisen die worden opgelegd aan opleidingen worden strenger. Het PIVO kan niet achterblijven’, zegt Tom Dehaene, gedeputeerde voor het PIVO.

Daarom bouwt het PIVO een learning management systeem (LMS) uit. Met een LMS kan het cursusaanbod op een eigentijdse manier gecommuniceerd worden aan een groot publiek, kunnen lokalen worden ingepland, en kan bijvoorbeeld de facturatie aan de studenten efficiënter verlopen.

Met de digitale plannen voor het PIVO zet de provincie een nieuw opleidingsjaar in en blijft het PIVO een voortreekersrol spelen in het opleidingslandschap.

Het dossier wordt op 18 september ter goedkeuring voorgelegd aan de provincieraad van Vlaams-Brabant.

Contacteer ons
Tom Dehaene Gedeputeerde voor PIVO, Provincie Vlaams Brabant
Tie Roefs Gedeputeerde voor informatica, Provincie Vlaams Brabant
Jos De Boeck Directeur Mens, Provincie Vlaams Brabant
Tom Dehaene Gedeputeerde voor PIVO, Provincie Vlaams Brabant
Tie Roefs Gedeputeerde voor informatica, Provincie Vlaams Brabant
Jos De Boeck Directeur Mens, Provincie Vlaams Brabant
Over Provincie Vlaams-Brabant

#STREEKMOTOR - De provincie Vlaams-Brabant is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Vlaams-Brabant dingen in gang en creƫert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is.

De foto's op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Je mag ze vrij gebruiken om de werking van de provincie te illustreren.

Provincie Vlaams-Brabant
Provincieplein 1
3010 Leuven