Opgewekt Pajottenland zorgt voor 760m² extra bos

Deze week gaan vrijwilligers van Natuurpunt Dilbeek bomen aanplanten in het Begijnenborrebos-Zibbeek in Schepdaal. Ze doen dit in het kader van de actie ‘Klimaatbossen’ van het strategisch project Opgewekt Pajottenland. De initiatieven voor meer bos in het Pajottenland leveren tot nu toe reeds 760 m² extra bos.

 

Bossen spelen, als opslagplaats van koolstof, een belangrijke rol in de strijd tegen klimaatopwarming. Ze voorkomen bovendien erosie.

Het strategisch project Opgewekt Pajottenland zet in op bosbehoud, -herstel en -uitbreiding, in eerste instantie bij bestaande en potentiële bosgebieden.

“Maar ons al prachtige Pajottenland mag er nog wel wat groener uitzien”, zegt Ann Schevenels, gedeputeerde voor ruimtelijke planning. “Daarom lanceerden we via Opgewekt Pajottenland een oproep naar alle Pajotse inwoners en bedrijven om mee te investeren in meer bos. Het afgelopen jaar werden hiervoor drie projecten opgezet. De eerste resultaten zijn binnen en mogen gezien worden”.

 

Gsm-inzamelactie

De gsm-inzamelactie, in samenwerking met Natuurpunt, Out of Use en Recupel, liep van november tot februari. Tot 1 februari vond men op verschillende locaties een inzamelbox waarin Opgewekt Pajottenland afgedankte gsm’s, laders of tablets verzamelde.

Deze actie leverde 725 gsm’s op, goed voor 60 bomen die zorgen voor 236 m² nieuw aangeplant bos.

Overzicht resultaat gsm-inzamelactie:

• 11 niet-herbruikbare laptops, goed voor 11 m² bos

• 4 herbruikbare laptops, goed voor 16 m² bos

• 679 niet-herbruikbare gsm's en smartphones, goed voor 85 m² bos

• 28 herbruikbare smartphones, goed voor 112 m² bos

• 3 herbruikbare tablets, goed voor 12 m² bos

Wereldwijd wordt slechts 1 procent van alle gsm’s gerecycleerd terwijl ze vol kostbare metalen zitten. Opgewekt Pajottenland deed een beroep op het bedrijf Out of Use om de afgedankte toestellen en tweede leven te geven of de componenten te recycleren.

 

Klimaatbossenfonds Pajottenland

Opgewekt Pajottenland riep, in samenwerking met ​ Steunpunt Bos en Voka Vlaams-Brabant, ook alle Pajotse inwoners en bedrijven op om mee te investeren in meer bos. ​
Dit leverde 1.313 euro op, wat goed is voor 131 bomen of 524m² extra bos in de regio. ​
Deze actie loopt nog tot in het najaar. ​
Meer info hierover: www.klimaatbossenfonds.be/pajottenland

 

Infoavond bebossen

Opgewekt Pajottenland organiseerde, samen met Bosgroep Vlaams-Brabant, in oktober een infoavond bebossen in Lennik. Als gevolg van deze infoavond gaan 6 eigenaars 9 percelen in de toekomst bebossen, samen goed voor meer dan 8,5 hectare nieuw bos in het Pajottenland.


Meer bos in Schepdaal

Natuurpunt Dilbeek kon recent in het Begijnenborrebos-Zibbeek in Schepdaal een cultuurgrasland verwerven met een oppervlakte van 1,5 ha. Natuurpunt wil via bebossing dit perceel omvormen naar een waardevol essenolmenbos. Dit past in de noodzakelijke bosuitbreiding in de Vlaamse Rand en in het kader van het gemeentelijk klimaatbeleid. Op termijn zal het bos opengesteld worden voor wandelaars zodat iedereen kan genieten van deze groene long in de Brusselse rand.

 

Meer info: www.pajot-zenne.be/opgewektpajottenland
​ ​

Ann Schevenels

Gedeputeerde, Provincie Vlaams-Brabant

Carolien Ruebens

Projectcoördinator Opgewekt Pajottenland, Provincie Vlaams-Brabant

Frank Ilsbroux

Persverantwoordelijke, Provincie Vlaams-Brabant

 

 

 

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Provincie Vlaams-Brabant

#STREEKMOTOR - De provincie Vlaams-Brabant is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Vlaams-Brabant dingen in gang en creëert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is.

De foto's op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Je mag ze vrij gebruiken om de werking van de provincie te illustreren.

Neem contact op met

Provincieplein 1 3010 Leuven

016 26 71 65

info@vlaamsbrabant.be

www.vlaamsbrabant.be