Skip to Content
vzw Bij Ons Thuis kleurt het Hageland

vzw Bij Ons Thuis kleurt het Hageland

Op 6 december opende ‘De Bekaf’ in Aarschot officieel haar deuren. ‘De Bekaf’ is een kleinschalig opvanginitiatief door vrijwilligers van vzw Bij Ons Thuis. Ze helpen nieuwkomers op een gastvrije en optimale wijze inburgeren in het Hageland.

Story image

Het Hageland kent de laatste jaren een sterke groei in culturele diversiteit en een opmerkelijke stijging in het aantal nieuwkomers.
‘Bij Ons Thuis’ wil zich voor de integratie van deze mensen inzetten. Vluchtelingen worden er in een huiselijke kring opgevangen. Vrijwilligers helpen de nieuwkomers om de Vlaamse gebruiken en geplogenheden aan te leren en oefenen met hen de Nederlandse taal. Daarnaast wordt mee gezocht naar een eigen stek, een job en helpt men om een Belgisch rijbewijs te behalen. 

De vzw vond een gebouw in het centrum van Aarschot, waar vluchtelingen op een moeilijk moment in hun leven onderdak krijgen en tot rust kunnen komen. Deze gastvrije plek werd helemaal ingericht en telt nu zes gastenkamers. Daarnaast hoopt men een tiental vluchtelingen per jaar naar een rijbewijs B te begeleiden, omdat dit een belangrijke troef is op de arbeidsmarkt. 

Story image

“Een goede begeleiding stopt niet na de eerste opvang”, zegt gedeputeerde Monique Swinnen. “Nieuwkomers krijgen in dit huis de gastvrijheid en ruggensteun van veel vrijwillige handen om zich in onze mooie streek thuis te leren voelen”. 

Het initiatief werd als plattelandsproject door de vzw Bij Ons Thuis ingediend bij het Europees programma voor plattelandsontwikkeling LEADER in het Hageland en ontvangt hiervoor 29.475 euro subsidies.

Story image
Pierre-Bernard Van Acker Coördinator Hageland +, Provincie Vlaams-Brabant

 

Over Provincie Vlaams-Brabant

#STREEKMOTOR - De provincie Vlaams-Brabant is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Vlaams-Brabant dingen in gang en creëert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is.

De foto's op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Je mag ze vrij gebruiken om de werking van de provincie te illustreren.

Provincie Vlaams-Brabant
Provincieplein 1
3010 Leuven