Op naar 8 mobipunten in regio Leuven

Maak een mobiPunt!

De provincie Vlaams-Brabant gaat, samen met de gemeenten, Interleuven, autodelen.net en taxistop, 8 mobipunten uitbouwen in Rotselaar, Herent, Huldenberg, Landen, Tienen, Geetbets, Zoutleeuw en Linter. Mobipunten zijn locaties waar men verschillende vervoerswijzen samen vindt.

Mobipunten zijn plaatsen in dorpen of langs openbaar vervoersassen waar men verschillende vervoerswijzen, zoals een bushalte, publieke laadpalen, (elektrische) deelauto’s en deelfietsen of bijkomende voorzieningen, zoals een lockersysteem voor pakjes en real time info over het openbaar vervoer, samen vindt.

“Met een regionale aanpak willen we als streekmotor, samen met onze partners, de realisatie van mobipunten in de regio Leuven versnellen”, zegt Ann Schevenels, gedeputeerde voor ruimtelijke planning. 

Het project ‘Maak een mobiPunt!’ moet ten laatste eind 2020 leiden tot de realisatie van minstens 8 mobipunten in Rotselaar, Herent, Huldenberg, Landen, Tienen, Geetbets, Zoutleeuw en Linter.
Via het project onderzoeken de partners waar er in de regio mobipunten mogelijk zijn en krijgen de gemeenten steun voor de realisatie ervan.
Dit project van de provincie Vlaams-Brabant, de betrokken gemeenten en Interleuven, autodelen.net en taxistop, kreeg alvast de steun van Vlaams minister Koen Van den Heuvel.
Het gaat om een investering van 250.000 euro, waarvan 75% gesubsidieerd wordt. De provincie Vlaams-Brabant zal instaan voor de cofinanciering.

“In de regio Leuven is het mobiliteitsvraagstuk één van de grote klimaatuitdagingen. Zonder trendbreuk in het mobiliteitsbeleid zal de uitstoot van broeikasgassen als gevolg van transport de volgende jaren verder toenemen. Dit voorstel is een aanvulling op het al lopende strategische project Regionet Leuven, dat een antwoord probeert te formuleren op het mobiliteitsvraagstuk in het arrondissement Leuven”, zegt Annemie Troosters, ruimtelijk planner van Interleuven.

“We willen met de regionale samenwerking Regionet Leuven tegen 2030 zorgen voor een “modal shift” naar 20% minder verplaatsingen per auto en een verdubbeling van de verplaatsingen te voet, per fiets of met het openbaar vervoer”, zegt Stephan Reniers, projectcoördinator van Regionet Leuven.

De directe bijdrage van het project ‘Maak een mobiPunt!’ aan de vermindering van de uitstoot van CO2 bedraagt 80 ton per jaar.
Op termijn streeft Regionet Leuven naar de realisatie van minstens 1 mobipunt per gemeente. Dit levert een totale vermindering van de uitstoot van CO2 van 435 ton per jaar.

“Maak een mobiPunt!’ is een eerste concrete stap naar een duurzamere mobiliteit en ruimtelijke planning dankzij het praktijkgericht kader voor de bepaling van de locatie en realisatie van mobipunten. Gemeenten die willen aansluiten bij dit traject zijn nog steeds welkom”, besluit gedeputeerde Ann Schevenels.

 

Ann Schevenels

Gedeputeerde voor economie, Provincie Vlaams Brabant

Stephan Reniers

Regionet Leuven, Provincie Vlaams Brabant

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Provincie Vlaams-Brabant

#STREEKMOTOR - De provincie Vlaams-Brabant is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Vlaams-Brabant dingen in gang en creëert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is.

De foto's op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Je mag ze vrij gebruiken om de werking van de provincie te illustreren.

Neem contact op met

Provincieplein 1 3010 Leuven

016 26 71 65

[email protected]

www.vlaamsbrabant.be