Ontwerp voor fietssnelweg F2 in Dilbeek is klaar

De provincie Vlaams-Brabant rondde, in samenwerking met de gemeente Dilbeek en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de ontwerpstudie voor de fietssnelweg F2 af. ​
De plannen voor de aanleg van het gedeelte tussen de Brusselse grens en het station Sint-Martens-Bodegem (Dilbeek) zijn klaar. ​
De bevolking kan zich informeren tijdens de info-avond op 29 oktober in CC De Westrand. Van 22 oktober tot 9 november is er ook een tentoonstelling over de plannen.

“De toekomstige fietssnelweg Gent-Brussel (F2) is 55 km lang. Het onderzochte en ontworpen traject begint aan het station van Sint-Martens-Bodegem (Dilbeek) en sluit aan op de fietssnelweg F212 in Jette. De brug van de E40 markeert de grens tussen Brussel en Vlaanderen. ​ Het traject loopt langsheen spoorlijn 50 over een afstand van ongeveer 5,5 kilometer aan de noordkant van het spoor”, zegt Tom Dehaene, gedeputeerde voor mobiliteit.

 

Grote uitdagingen voor de fietssnelweg 

De F2 doorkruist een reliëfrijk en filegevoelig gebied met veel sluipverkeer. Om conflictpunten en hoogteverschillen te vermijden, bleek het traject langs spoorlijn 50 optimaal. Deze route doet verschillende woonkernen aan en is dus vlot bereikbaar voor een hoog aantal potentiële fietsers. Zo biedt dit project een volwaardig alternatief voor de auto.

Kaart projectgebied (in oranje)

Overzicht projectgebied

‘De fietssnelweg krijgt een breedte van 4 meter langs de spoorlijn. Ze is autovrij en op plaatsen waar ze autoverkeer kruist, ​ krijgen de fietsers voorrang. Waar wegen reeds langs de spoorweg verlopen wordt aandacht besteed aan het weren van doorgaand verkeer en het veilig samengaan van fietsers en bestemmingsverkeer via snelheidsbeleid, infrastructuur en begeleidende maatregelen. Er wordt ook over het hele traject verlichting voorzien’, zegt Marijn Struyf van de Werkvennootschap.

Simulatie Dilbeek station


‘Voor diverse knelpunten werden geschikte oplossingen bedacht, zoals de doorgang bij de tunnels onder de E40 waar een extra tunnel wordt gecreëerd voor de fietser en bij de brug van de Elzenlaan waar in de talud een toegang gecreëerd tot Nieuwenbos’, zegt Stijn Quaghebeur, schepen van mobiliteit van Dilbeek.

Simulatie tunnel E40


Fasering en timing
 

De provincie Vlaams-Brabant rondde de studie voor het traject Sint-Martens-Bodegem tot de aantakking met de F212 af en draagt het geleverde werk nu over aan De Werkvennootschap.De Werkvennootschap werd opgericht door de Vlaamse regering om de inspanningen van de verschillende Vlaamse mobiliteitsspelers te coördineren en grote infrastructuurwerken versneld en geïntegreerd aan te kunnen pakken. 

Het komende anderhalf jaar werkt De Werkvennootschap dit dossier verder technisch uit met de opmaak van de ​ technische plannen en de grondverwervingen.Als alle procedures en vergunningen vlot verlopen, start de aanleg van dit deel van de fietssnelweg ​ in 2021.De kosten voor dit deeltraject worden geraamd op 4,5 miljoen euro. Alleen het stuk ter hoogte van de Stationsstraat aan het station Dilbeek is hierin niet voorzien. Hier moet met Infrabel een project opgestart worden voor de ongelijkgrondse kruising met de spoorweg. 

De Werkvennootschap treedt op als bouwheer en staat ook in voor de financiering. De provincie Vlaams-Brabant blijft, samen met gemeente Dilbeek, partner in dit project en volgt de realisatie mee op. ​
​ 

Info voor de omwonenden

Tijdens een info-avond op dinsdag 29 oktober kunnen omwonenden en geïnteresseerden van 17 tot 20 uur de plannen voor het deeltraject van de fietssnelweg F2 op grondgebied Dilbeek inkijken.
Het infomoment vindt plaats in het CC Westrand, in Dilbeek. De toegang is gratis.

Geïnteresseerden kunnen ook terecht op de tentoonstelling van 22 oktober tot en met 9 november in CC Westrand.

Meer informatie: https://fietssnelwegen.be/f2

Tom Dehaene

Gedeputeerde, Provincie Vlaams-Brabant

Frank Ilsbroux

Persverantwoordelijke, Provincie Vlaams-Brabant

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Provincie Vlaams-Brabant

#STREEKMOTOR - De provincie Vlaams-Brabant is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Vlaams-Brabant dingen in gang en creëert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is.

De foto's op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Je mag ze vrij gebruiken om de werking van de provincie te illustreren.

Neem contact op met

Provincieplein 1 3010 Leuven

016 26 71 65

info@vlaamsbrabant.be

www.vlaamsbrabant.be