Ontmoetingscentrum Het Kostershuis in Dormaal opent deuren

Vrijdag 26 januari 2018 — Op 30 januari gaat het gerenoveerde ontmoetingscentrum Het Kostershuis in Dormaal terug open. De inwoners van het dorp kunnen voortaan samen komen in een moderne infrastructuur.

Het Kostershuis in Dormaal is één van de ontmoetingscentra van Zoutleeuw. De zaalinfrastructuur was echter verouderd en had dringend nood aan opfrissing en modernisering.

‘Dankzij de renovatie wordt niet alleen het patrimonium in stand gehouden, maar kan het gebouw opnieuw een sociale functie opnemen voor de dorpsbewoners van Dormaal’, zegt Monique Swinnen, gedeputeerde voor plattelandsbeleid en Europa. ‘We zijn de motor achter de bevordering van de sociale cohesie in onze plattelandstreek’.

 

Het interieur werd vernieuwd met de nodige aandacht voor energiebesparende en milieuvriendelijke maatregelen. Door deze opwaardering van de infrastructuur is het gebouw aangepast aan de hedendaagse noden. Het kan opnieuw ter beschikking gesteld worden aan de bewoners en daarbuiten ook nieuwe doelgroepen bereiken, zoals landbouwers in het kader van korte keten en het nabije woonzorgcentrum.

Het project is tot een goed einde gebracht met de hulp van heel wat vrijwilligers die een handje uit de mouwen kwamen steken.

Het initiatief werd ook als plattelandsproject door de Kerkfabriek Sint-Martinus ingediend bij het Europees programma voor plattelandsontwikkeling LEADER in het Hageland en ontving subsidies van 36.000 euro. Ook de stad Zoutleeuw steunde het project met 12.000 euro subsidies

 

 

 

Monique Swinnen Gedeputeerde voor plattelandsbeleid en Europa at Kabinet Swinnen,Provincie Vlaams Brabant
Pierre-Bernard Van Acker Coördinator Hageland+ at Provincie Vlaams Brabant