Ontmoetingscentrum Het Kostershuis in Dormaal opent deuren

Op 30 januari gaat het gerenoveerde ontmoetingscentrum Het Kostershuis in Dormaal terug open. De inwoners van het dorp kunnen voortaan samen komen in een moderne infrastructuur.

Het Kostershuis in Dormaal is één van de ontmoetingscentra van Zoutleeuw. De zaalinfrastructuur was echter verouderd en had dringend nood aan opfrissing en modernisering.

‘Dankzij de renovatie wordt niet alleen het patrimonium in stand gehouden, maar kan het gebouw opnieuw een sociale functie opnemen voor de dorpsbewoners van Dormaal’, zegt Monique Swinnen, gedeputeerde voor plattelandsbeleid en Europa. ‘We zijn de motor achter de bevordering van de sociale cohesie in onze plattelandstreek’.

 

Het interieur werd vernieuwd met de nodige aandacht voor energiebesparende en milieuvriendelijke maatregelen. Door deze opwaardering van de infrastructuur is het gebouw aangepast aan de hedendaagse noden. Het kan opnieuw ter beschikking gesteld worden aan de bewoners en daarbuiten ook nieuwe doelgroepen bereiken, zoals landbouwers in het kader van korte keten en het nabije woonzorgcentrum.

Het project is tot een goed einde gebracht met de hulp van heel wat vrijwilligers die een handje uit de mouwen kwamen steken.

Het initiatief werd ook als plattelandsproject door de Kerkfabriek Sint-Martinus ingediend bij het Europees programma voor plattelandsontwikkeling LEADER in het Hageland en ontving subsidies van 36.000 euro. Ook de stad Zoutleeuw steunde het project met 12.000 euro subsidies

 

 

 

Monique Swinnen

Gedeputeerde voor plattelandsbeleid en Europa, Kabinet Swinnen,Provincie Vlaams Brabant

Pierre-Bernard Van Acker

Coördinator Hageland+, Provincie Vlaams Brabant

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Provincie Vlaams-Brabant

#STREEKMOTOR - De provincie Vlaams-Brabant is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Vlaams-Brabant dingen in gang en creëert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is.

De foto's op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Je mag ze vrij gebruiken om de werking van de provincie te illustreren.

Neem contact op met

Provincieplein 1 3010 Leuven

016 26 71 65

info@vlaamsbrabant.be

www.vlaamsbrabant.be