Nog steeds minder welzijn in Vlaams-Brabant

Analyse welzijnsaanbod

Heeft een inwoner van Vlaams-Brabant bij tegenslag evenveel kans op goede hulpverlening als elders in Vlaanderen? De provincie Vlaams-Brabant bracht het aanbod van verschillende delen van de welzijns- en zorgsector systematisch in kaart. Opvallend is dat, na jarenlange inspanningen, de historische achterstand in Halle-Vilvoorde, nog steeds niet is weggewerkt.

Nog steeds achterstand in welzijnsaanbod

Vlaams-Brabant, en vooral de brede rand rond Brussel, kent een historische achterstand op het vlak van zorg- en welzijnsaanbod.

“We brengen al 13 jaar dit aanbod in kaart. Verschillende initiatieven, zowel vanuit het Vlaamse als het provinciale niveau, moesten in de voorbije jaren bijdragen aan het wegwerken van de tekorten. Ondanks al deze inspanningen merken we in onze kersverse analyse dat deze maatregelen nog steeds niet in alle sectoren tot een gelijkschakeling met de rest van Vlaanderen hebben geleid. Vooral in het algemeen welzijnswerk, de bijzondere jeugdbijstand, de centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning, de sector personen met een handicap en de centra voor geestelijke gezondheidszorg is de inhaaloperatie nog onvoldoende is ingezet”, zegt Tom Dehaene, gedeputeerde voor Data & Analyse.
 

In het algemeen welzijnswerk heeft Vlaams-Brabant nog steeds een achterstand ten opzichte van andere provincies. Deze achterstand is volledig toe te schrijven aan de regio Halle-Vilvoorde, dat grotendeels samenvalt met het werkingsgebied van CAW Halle-Vilvoorde. Toch maakt Vlaams-Brabant bij de volgende uitbreiding geen kans op extra middelen.

Op het vlak van jongerenwelzijn kampt Vlaams-Brabant, en bij uitstek het arrondissement Halle-Vilvoorde, reeds geruime tijd met een achterstand ten opzichte van de andere provincies, en dit voor alle typemodules, zoals verblijf, begeleiding, dagopvang en diagnostiek, binnen de organisaties van bijzondere jeugdzorg (OVBJ), de onthaal-, oriëntatie en observatiecentra (OOOC) en de Centra voor Integrale Gezinszorg (CIG). In de afgelopen jaren was er hier en daar wel groei op te tekenen, maar de cijfers tonen aan dat er ook de volgende jaren nog veel inspanningen nodig zullen zijn om de achterstand in te halen.

Voor de Centra voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning zien we vooral in het residentiele aanbod een grote achterstand in Vlaams-Brabant. In het arrondissement Halle-Vilvoorde is er zelfs geen korte opvang voorhanden en ook crisisopvang ontbreekt er.

Tot en met 2012 zien we bij de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg een inhaalbeweging in de provincie-Vlaams-Brabant. Helaas is er sindsdien een terugval zodat Vlaams-Brabant het minst aantal VTE heeft per 10.000 inwoners. Ook in deze sector gaat het vooral om een achterstand in het arrondissement Halle-Vilvoorde. Deze trend zet zich ook verder bij de psychiatrische verzorgingstehuizen en initiatieven voor beschut wonen.

In de sector personen met een handicap werd in 2017 de persoonsvolgende financiering ingevoerd. Personen met een handicap krijgen nu zelf een budget ter beschikking om de gewenste ondersteuning in te kopen. Heel wat mensen wachten echter nog op een budget, en kunnen dus nog geen beroep doen op de ondersteuning die ze nodig hebben.
Als gevolg daarvan krijgen heel wat voorzieningen plaatsen die vrij komen of nieuwe plaatsen niet ingevuld omdat mogelijk kandidaten nog wachten op een budget. Bovendien blijkt het nu heel moeilijk om na te gaan of er een goede afstemming is van het regionale zorgaanbod op de bestaande ondersteuningsvragen. De vraag of er een voldoende en gepast zorgaanbod aanwezig is in elke regio, kan op dit moment dus niet beantwoord worden.
 

Vlabinvest moet de nood lenigen

In het Vlaamse regeerakkoord wordt de achterstand in Halle-Vilvoorde expliciet vernoemd en wordt er een geïntegreerd beleid aangekondigd voor de inwoners van de Vlaamse Rand.
Sinds 1 januari 2018 werkt Vlabinvest, in het kader van haar zorgopdracht, daadwerkelijk aan het wegwerken van de historische achterstand in de zorgvoorzieningen in de provincie Vlaams-Brabant en in het bijzonder in de Vlaamse Rand.

“Vlaanderen voorziet jaarlijks 2.500.000 euro die wij bij Vlabinvest als subsidies uitkeren voor investeringen in gronden, gebouwen en de inrichting van welzijns- en zorgvoorzieningen die een bijkomend of verbeterd zorgaanbod creëren”, zegt Bart Nevens, gedeputeerde voor Vlabinvest. “Willen we de historische zorgachterstand in Vlaams-Brabant effectief wegwerken dan is een verdubbeling van de middelen aan de orde. We zullen ook de volgende Vlaamse minister van welzijn daarom op deze achterstand blijven wijzen”. 

Monitoring blijft nodig

De versnippering op Vlaams niveau en de verschillende hervormingen in de welzijns- en zorgsectoren maken het niet eenvoudig om een globaal beeld te krijgen op de situatie van het aanbod. Het blijft noodzakelijk om op het niveau van regio’s te wijzen op het samenkomen van de tekorten, zoals in Halle-Vilvoorde het geval is, omdat mensen met een zorgnood er meer kans hebben om in de kou te blijven staan.  

 

Dossier welzijn

PDF - 7.8 Mb

Tom Dehaene

Gedeputeerde voor data & analyse, Provincie Vlaams Brabant

Bart Nevens

Gedeputeerde voor Vlabinvest, Provincie Vlaams-Brabant

Tine De Rijck

Steunpunt Data & Analyse, Provincie Vlaams Brabant

Ann Sophie Bakkers

Vlabinvest zorg, Provincie Vlaams Brabant

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Provincie Vlaams-Brabant

#STREEKMOTOR - De provincie Vlaams-Brabant is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Vlaams-Brabant dingen in gang en creëert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is.

De foto's op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Je mag ze vrij gebruiken om de werking van de provincie te illustreren.

Neem contact op met

Provincieplein 1 3010 Leuven

016 26 71 65

info@vlaamsbrabant.be

www.vlaamsbrabant.be