Nog steeds achterstand in zorg- en welzijnsaanbod in Vlaams-Brabant

De provincie Vlaams-Brabant bracht een nieuw welzijnsrapport uit. Daarin brengt ze het aanbod van de welzijns- en zorgsector in kaart. Opvallend is dat, na jarenlange inspanningen, de historische achterstand in Halle-Vilvoorde, nog steeds niet is weggewerkt. In een aantal zorgsectoren is er een verbetering, maar het inhaalmanoeuvre gaat traag. De Vlaamse Rand en bij uitbreiding het arrondissement Halle-Vilvoorde vertoont vaak nog grote verschillen met de andere Vlaamse provincies. Vooral in het algemeen welzijnswerk, de bijzondere jeugdbijstand, de centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning en de centra voor geestelijke gezondheidszorg is dat het geval.

 

Vlaams-Brabant kent een historische achterstand op het vlak van zorg- en welzijnsaanbod. Die achterstand manifesteert zich in verschillende delen van de welzijns- en gezondheidszorgsector en over diverse zorgvormen binnen die sectoren. ​

“Sinds 2006 brengen we dit aanbod systematisch in kaart”, zegt Tom Dehaene, gedeputeerde voor Data & Analyse. ”Verschillende initiatieven, zowel vanuit de provincie als vanuit Vlaanderen, moesten in de voorbije jaren bijdragen aan het wegwerken van de tekorten. En toch zien we nu dat deze maatregelen nog steeds niet in alle sectoren tot een gelijkschakeling met de rest van Vlaanderen hebben geleid. In een aantal zorgsectoren zien we een verbetering, maar het inhaalmanoeuvre gaat traag. De Vlaamse rand en bij uitbreiding het arrondissement Halle-Vilvoorde vertoont vaak nog grote verschillen met de Vlaamse provincies.”

“Via Vlabinvest dragen we concreet bij aan het wegwerken van de zorgachterstand in onze provincie”, zegt Gunther Coppens, gedeputeerde voor Vlabinvest. “Vlaanderen voorziet jaarlijks 2.350.000 euro die we in de vorm van subsidies uitkeren voor investeringen in gronden, gebouwen en inrichting van welzijns- en zorgvoorzieningen die een bijkomend of verbeterd zorgaanbod creëren.”


Inhaaloperatie ingezet!?

Uit de analyse van de cijfers blijkt dat de zorgachterstand in Vlaams-Brabant erkend wordt en meestal wordt meegenomen bij de verdeling van de middelen over de provincies. Ondanks deze inspanningen verloopt de inhaalbeweging voor het arrondissement Halle-Vilvoorde trager dan voor de provincie als geheel. ​

Zo is er in het algemeen welzijnswerk nog een grote achterstand in de zorgregio Halle-Vilvoorde. En de verwachting is dat dit met de huidige regels het nog jaren zal duren vooraleer de achterstand in Halle-Vilvoorde is ingehaald.

CAW: subsidie-enveloppe in euro per inwoner (1/9/2021)
CAW: subsidie-enveloppe in euro per inwoner (1/9/2021)

In de sector jongerenwelzijn kampt Vlaams-Brabant, en bij uitstek het arrondissement Halle-Vilvoorde, ook met een achterstand ten opzichte van de andere provincies, en dit voor alle types binnen de organisaties van bijzondere jeugdzorg, de onthaal-, oriëntatie- en observatiecentra en de centra voor integrale gezinszorg. De extra middelen voor jeugdhulp worden vaak projectmatig verdeeld. Doordat er in het arrondissement Halle-Vilvoorde minder goed uitgebouwde organisaties actief zijn, is het moeilijker om daar projecten en de bijkomende middelen toegewezen te krijgen.

OVBJ: plaatsen per 10.000 jongeren van 0 t.e.m. 24 jaar (2021)
OVBJ: plaatsen per 10.000 jongeren van 0 t.e.m. 24 jaar (2021)

Voor de centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning zien we vooral in het residentiële aanbod een grote achterstand in Vlaams-Brabant. In het arrondissement Halle-Vilvoorde is er zelfs geen korte opvang voorhanden en ook crisisopvang ontbreekt er.

CKG: plaatsen opvang per 10.000 kinderen van 0 t.e.m. 12 jaar (2021), bron: Opgroeien
CKG: plaatsen opvang per 10.000 kinderen van 0 t.e.m. 12 jaar (2021), bron: Opgroeien

In de geestelijke gezondheidszorg kent Vlaams-Brabant nog steeds de kleinste subsidie-enveloppe per inwoner. In het arrondissement Halle-Vilvoorde ligt deze het laagst. Beschut wonen en psychiatrische verzorgingstehuizen kennen de laatste jaren zeer weinig beweging. De zorgachterstand blijft dus gelijk, met een zeer beperkt aanbod aan psychiatrische verzorgingstehuizen en beschut wonen in Halle-Vilvoorde.

CGG: enveloppe (in euro) per inwoner (2021)
CGG: enveloppe (in euro) per inwoner (2021)

Op het vlak van ouderen en thuiszorg zijn er minder grote verschillen met de andere provincies. Het arrondissement Halle-Vilvoorde heeft slechts een klein aantal dagverzorgingscentra, en in het arrondissement Leuven is er weinig kortverblijf. In Halle-Vilvoorde worden veel minder uren thuiszorg gepresteerd dan voorzien zijn, maar het is niet duidelijk waarom.

Gezinszorg: gepresteerde uren op de programmatie (2020), bron: Vlaams Agentschap voor Zorg en Gezondheid-domein thuiszorg
Gezinszorg: gepresteerde uren op de programmatie (2020), bron: Vlaams Agentschap voor Zorg en Gezondheid-domein thuiszorg

Er is minder kinderopvang voor baby’s en peuters beschikbaar in het arrondissement Halle-Vilvoorde, alhoewel het aanbod de laatste jaren wel is toegenomen. Voor de buitenschoolse opvang is er historisch een heel laag aantal plaatsen met een erkenning, attest of vergunning door Opgroeien (Kind en Gezin).

Kinderopvang baby's en peuters: plaatsen per 100 kinderen van 0 t.e.m. 2 jaar (2021)
Kinderopvang baby's en peuters: plaatsen per 100 kinderen van 0 t.e.m. 2 jaar (2021)

Belang van monitoring

Eens te meer blijkt dat een globale en gestructureerde monitoring van het aanbod nodig blijft. Op Vlaams niveau is er een sterke versnippering van de welzijns- en gezondheidssectoren, waardoor er geen zicht is op het samenkomen, zoals in Halle-Vilvoorde het geval is, van verschillende tekorten in meerdere sectoren. Door middel van deze analyse over het welzijns- en zorgaanbod hopen we dat er verder kan gewerkt worden aan een integrale aanpak en structurele beleidsmaatregelen die voor elke burger, ook in Vlaams-Brabant, een kwaliteitsvolle ondersteuning in eigen regio verzekeren.


Meer info? Download het volledige welzijnsrapport:

investeren-in-zorg-en-welzijn-rapport-220524.pdf

PDF - 5.9 Mb

Tom Dehaene

Gedeputeerde, Provincie Vlaams-Brabant

Gunther Coppens

Gedeputeerde, Provincie Vlaams-Brabant

Tine De Rijck

Steunpunt Data & Analyse, Provincie Vlaams-Brabant

Ellen Apers

Vlabinvest-zorg, Provincie Vlaams-Brabant

Frank Ilsbroux

Persverantwoordelijke, Provincie Vlaams-Brabant

 

 

 

 

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Provincie Vlaams-Brabant

#STREEKMOTOR - De provincie Vlaams-Brabant is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Vlaams-Brabant dingen in gang en creëert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is.

De foto's op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Je mag ze vrij gebruiken om de werking van de provincie te illustreren.

Neem contact op met

Provincieplein 1 3010 Leuven

016 26 71 65

info@vlaamsbrabant.be

www.vlaamsbrabant.be