Nieuwe thuis voor oeverzwaluwen op het oude stort van Pellenberg

Op het oude stort van Pellenberg werd een oeverzwaluwwand geplaatst. De oeverzwaluwen, een beschermde diersoort, zoeken er voedsel boven de vijvers in het gebied. Hun nieuwe thuis versterkt de biodiversiteit in de regio.

 

Van stortplaats tot natuurgebied

“We gaan tegen eind 2024 4.000 ha extra bos realiseren en 20.000 ha extra onder effectief natuurbeheer brengen”, zegt Zuhal Demir, Vlaams minister voor natuur. “Het omvormen van oude stortplaatsen tot natuurgebied kan helpen om ons doel te bereiken. Dit oude stort in Pellenberg is daar een prachtig voorbeeld van. Tussen 1989 en 1996 was dit gebied een stortplaats voor huishoudelijk afval. Na de sluiting is het volledig afgedekt met een kleilaag tussen twee zware kunststoffolies. Een tijdelijke gasonttrekkingsinstallatie wekte elektriciteit op uit het afval. Een toplaag van zuivere aanvulgrond bedekt het gehele gebied van bijna 10 ha. Langzaam nam de natuur het over en vestigden zich hier enkele bijzondere plant- en diersoorten. Een bewijs dat biodiversiteit versterken in Vlaanderen wel degelijk kan”.

 

Oeverzwaluw nestelt zich in Pellenberg

Eén van deze bijzondere soorten die er voorkomen, is de oeverzwaluw. Een nabijgelegen zandgroeve herbergt al jaren een kolonie oeverzwaluwen. In de toekomst kan deze groeve in verdwijnen en biedt een nieuwe kunstmatige wand een alternatief.

“De plaatsing van deze oeverzwaluwwand aan de rand van de vijver waar ze hun voedsel zoeken, is één van de projecten die we vorig jaar hebben uitgevoerd om de biodiversiteit in onze regio extra kansen te geven. We investeerden hiervoor 12.000 euro”, zegt Bart Nevens, gedeputeerde voor leefmilieu. "Door deze kunstmatige wand te bouwen hopen we de oeverzwaluw een alternatieve thuis te bieden voor de zandgroeves. In het ontoegankelijke gebied zitten ze veilig en kunnen ze in alle rust nestelen en voedsel verzamelen".

Foto: Bert Derveaux (Natuurpunt), Jonathan De Witte (Ecowerf), Bart Nevens (Vlaams-Brabant), Theo Francken (gemeente Lubbeek) en Julien Delauré (RLNH) huldigden de nieuwe oeverzwaluwwand op het oude stort van Pellenberg in (copyright: Gerda Van Hoovels-Rik Dervaux)
Foto: Bert Derveaux (Natuurpunt), Jonathan De Witte (Ecowerf), Bart Nevens (Vlaams-Brabant), Theo Francken (gemeente Lubbeek) en Julien Delauré (RLNH) huldigden de nieuwe oeverzwaluwwand op het oude stort van Pellenberg in (copyright: Gerda Van Hoovels-Rik Dervaux)

Het gebied zelf is niet toegankelijk, maar men kan de zwaluwwand zien van achter de kijkwand. Regionaal Landschap Noord-Hageland zorgde voor borden met info over de soorten die voorkomen in het gebied.

Samenwerken loont

De plaatsing van de oeverzwaluwwand kwam er dankzij een samenwerking tussen het Agentschap voor Natuur en Bos, de provincie Vlaams-Brabant en het Regionaal Landschap Noord-Hageland, ​ ​

“Het coördineren van dergelijke biodiversiteitsprojecten zit in ons DNA”, zegt Julien Delauré, voorzitter van het Regionaal Landschap Noord-Hageland. “We zochten de subsidiemogelijkheden, brachten de ​ partners bij elkaar en zorgden voor de realisatie”.

Foto: de oeverzwaluwwand op het oude stort van Pellenberg, (c): Gerda Van Hoovels-Rik Dervaux
Foto: de oeverzwaluwwand op het oude stort van Pellenberg, (c): Gerda Van Hoovels-Rik Dervaux

Goed beheer zorgt voor veel soorten

De vrijwilligers van Natuurpunt Lubbeek volgen, in overleg met de eigenaar Ecowerf, het beheer van dit gebied ​ op. ​

“Door deze unieke samenwerking kunnen we vele soorten welkom heten. Van zeldzamere verschijningen zoals de bijenorchis en hondskruid ​ tot meer algemene soorten als de groenling. Uiteraard is het ook dé uitgelezen plek om de oeverzwaluwen te bewonderen als ze over de vijvers scheren” besluiten Jonathan De Witte, algemeen directeur van Ecowerf, en Bert Derveaux van Natuurpunt Lubbeek.

Bart Nevens

Gedeputeerde, Provincie Vlaams-Brabant

Lies Staes

Regionaal Landschap Noord-Hageland

Greet De Prins

Communicatie Regionale Landschappen, Provincie Vlaams-Brabant

Frank Ilsbroux

Persverantwoordelijke, Provincie Vlaams-Brabant

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Provincie Vlaams-Brabant

#STREEKMOTOR - De provincie Vlaams-Brabant is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Vlaams-Brabant dingen in gang en creëert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is.

De foto's op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Je mag ze vrij gebruiken om de werking van de provincie te illustreren.

Neem contact op met

Provincieplein 1 3010 Leuven

016 26 71 65

[email protected]

www.vlaamsbrabant.be