Nieuwe plannen voor stationsomgeving Haacht

Vernieuwing stationsomgeving Haacht voor meer reizigerscomfort en veiligheid

De provincie Vlaams-Brabant, Brouwerij Haacht en NMBS werken aan de vernieuwing van de stationsomgeving Haacht. De omgevingsvergunning voor deze plannen werd ingediend bij de gemeente Haacht. Het dossier omvat de herinrichting van een deel van het stationsplein tussen de N21 en het stationsgebouw om het reizigerscomfort te verhogen.

Uit de omgevingsvergunning blijkt dat de partners de stationsomgeving van Haacht willen uitbouwen als regionaal herkomststation en in een eerste fase inzetten op een aangename en veilige stationsomgeving.

‘De herinrichting van de stationsomgeving focust op het comfort van de treinreizigers en fietsers in het bijzonder’, stelt gedeputeerde voor ruimtelijke ordening Ann Schevenels. ‘Er komen vandaag dagelijks meer dan 200 fietsers naar het station Haacht en we hopen door het creëren van een overdekte fietsenstalling en een aantakking op de recreatieve fietsroute dit aantal in de toekomst nog te verhogen’.

Na goedkeuring van de omgevingsvergunning zullen volgende projecten worden gerealiseerd:

  • Een overdekte fietsenstalling met 262 plaatsen
  • Eventuele bijkomende schuilmogelijkheden
  • Een publieke ruimte met zoenzone
  • Aanleg van een stationsplein
  • Aantakking op de recreatieve fietsroute
  • Multifunctionele luifel in het verlengde van café ‘den Ast’, het zogenaamde ‘reizigersperron’
  • Mogelijke functies: velo, velo-kadee, terras, infopunt gemeente
     

Begin juni 2018 werd de vergunningsaanvraag ingediend en zal ook een openbaar onderzoek worden georganiseerd. Tijdens het openbaar onderzoek kunnen de plannen worden ingekeken in het gemeentehuis van Haacht.

Vorig jaar werd reeds de inrichtingsstudie en het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan voor de stationsomgeving van Haacht goedgekeurd. Deze plannen vormen de juridische basis om de nieuwe stationsomgeving te kunnen realiseren.

 

 

 

 

 

Contacteer ons
Ann Schevenels Gedeputeerde voor ruimtelijke planning, Provincie Vlaams Brabant
Paul De Troyer Schepen voor ruimtelijke ordening, Gemeente Haacht
Karen Dirickx Dienst ruimtelijke planning, Provincie Vlaams Brabant
Karel Vermeiren Exploitatiedirecteur, Brouwerij Haacht
Geert Dierckx Woordvoerder, NMBS
Ann Schevenels Gedeputeerde voor ruimtelijke planning, Provincie Vlaams Brabant
Paul De Troyer Schepen voor ruimtelijke ordening, Gemeente Haacht
Karen Dirickx Dienst ruimtelijke planning, Provincie Vlaams Brabant
Karel Vermeiren Exploitatiedirecteur, Brouwerij Haacht
Geert Dierckx Woordvoerder, NMBS
Over Provincie Vlaams-Brabant

#STREEKMOTOR - De provincie Vlaams-Brabant is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Vlaams-Brabant dingen in gang en creƫert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is.

De foto's op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Je mag ze vrij gebruiken om de werking van de provincie te illustreren.

Provincie Vlaams-Brabant
Provincieplein 1
3010 Leuven