Nieuwe overeenkomst over heraanleg stationsomgeving Diest

NMBS, De Lijn, de stad Diest, het Agentschap Wegen en Verkeer, de Vlaamse Milieumaatschappij, Interleuven en de provincie Vlaams-Brabant werken aan de opwaardering van de stationsomgeving van Diest. Om van deze omgeving een goed functionerend en veilig overstappunt te maken, moet het bestaande masterplan aangepast worden. De belangrijkste wijziging is het feit dat de pendelparking blijft op de plaats va de huidige NMBS-parking.

In het station van Diest nemen 2.900 reizigers dagelijks de trein. Diest is namelijk een belangrijke uitvalsbasis voor pendelaars naar Leuven of Brussel.
Om van de stationsomgeving van Diest een hoogwaardig regionaal openbaarvervoersknooppunt te maken, moet het stationsplein worden heraangelegd en is een nieuw busstation noodzakelijk. Hiervoor werd een masterplan opgesteld.
 

Nieuwe inzichten over verkeersstromen maken aanpassing masterplan noodzakelijk

Het studiebureau Tractebel-Engie ondersteunt de projectpartners, NMBS, De Lijn, de stad Diest, het Agentschap Wegen en Verkeer, de Vlaamse Milieumaatschappij, Interleuven en de provincie Vlaams-Brabant, bij de opmaak van de ontwerpplannen.

In en rond het station van Diest werd een studie uitgevoerd om de verkeerstromen in kaart te brengen en te verbeteren. Het doel is een betere inrichting van de stationsomgeving volgens het STOP-principe, waarbij de prioriteit eerst naar Stappen, dan Trappen (fiets), vervolgens Openbaar Vervoer en dan naar Personenwagens gaat.
Om van de stationsomgeving een goed functionerend en veilig overstappunt te maken, moet het bestaande masterplan aangepast worden.
 

Pendelparking blijft op plaats van huidige NMBS-parking

De belangrijkste wijziging is de locatie van de pendelparking. Deze zal niet in de noordelijke berm gebouwd worden, maar blijft ten zuiden van de sporen, ter hoogte van de huidige parking van NMBS. NMBS en stad bekijken samen de grootte en exacte vormgeving van deze parking.
Daarnaast worden er comfortabele en voldoende fietsenstallingen voorzien worden, verspreid over de stationsomgeving, op de intuïtieve aanrijroutes, zowel in het Noorden, als in het Zuiden.

Ook de routes van en naar het station worden aangepakt. Zo komen er een fietssnelweg langs de Demer en een nieuwe fiets- en voetgangersbrug ter hoogte van de stationswijk als bijkomende verbinding over de Demer naar de stad.

Bovendien wordt er boven de sporen een nieuwe passerelle voorzien die de perrons rechtstreeks bereikbaar maakt voor alle reizigers, inclusief liften voor de personen met een beperkte mobiliteit.


Nieuwe overeenkomst

“Dankzij de hefboomsubsidie van de provincie Vlaams-Brabant maken we van het hart van de stationsomgeving, het stationsplein, een mooi en groen plein. Het moet een verkeersluwe en aangename plek worden met allerlei voorzieningen voor de buurtbewoners, waarop alle pendelaars hun weg vinden”, zegt Bart Stals, schepen van stadsontwikkeling van de Stad Diest.

Alle krachtlijnen van dit plan werden in een nieuwe overeenkomst gebundeld. Het wordt nu ter ondertekening rondgestuurd.

“We zijn blij dat we dankzij deze positieve samenwerking de uitvoering van de plannen voor de stationsomgeving van Diest terug op het spoor gekregen hebben”, zegt Ann Schevenels, gedeputeerde voor ruimtelijke planning. “We zetten, als streekmotor, volop in op regionale vervoersknooppunten. De heraanleg van de stationsomgeving van Diest, is naast die van Aarschot, Haacht en Tienen, hierin een belangrijk project voor ons”.

Ook de overeenkomst tussen stad Diest, De Lijn en NMBS voor de realisatie van het busstation is bijna afgerond. 
“In 2020 zullen we van start gaan met de bouw van het nieuwe busstation”, zegt Esther Nevelsteen, vervoerregiomanager van De Lijn.

 

 

Ann Schevenels

Gedeputeerde voor ruimtelijke planning, Provincie Vlaams Brabant

Bart Stals

Schepen, Stad Diest

Karen Dirickx

Dienst ruimtelijke planning, Provincie Vlaams Brabant

Kathleen Berx

Dienst Ruimtelijke Ordening, Stad Diest

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Provincie Vlaams-Brabant

#STREEKMOTOR - De provincie Vlaams-Brabant is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Vlaams-Brabant dingen in gang en creëert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is.

De foto's op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Je mag ze vrij gebruiken om de werking van de provincie te illustreren.

Neem contact op met

Provincieplein 1 3010 Leuven

016 26 71 65

info@vlaamsbrabant.be

www.vlaamsbrabant.be