Nieuwe koelcellen voor witloofonderzoek

Proefcentrum Herent zet witloof op de kaart

Gisteren werden acht nieuwe koelcellen in het Proefcentrum Herent officieel in gebruik genomen. Deze koelcellen dienen voor de bewaring van witloofwortels maar ook voor onderzoek naar bewaar- en ontdooimethodes. Op zaterdag 24 februari organiseert het Proefcentrum Herent een Opendeurdag voor het grote publiek.

Witloof koninginnenstuk van Vlaams-Brabantse keuken

‘Witloof is het koninginnenstuk van Vlaams-Brabantse streekproducten. Het arbeidsintensieve witloof heeft haar wortels in de driehoek Leuven-Mechelen-Brussel’, zegt Monique Swinnen, gedeputeerde voor land- en tuinbouw. ‘We zetten dan ook al jaren in op de ondersteuning van de witloofteelt en -telers. Ons paradepaardje is het witloofonderzoek in de Nationale Proeftuin Witloof in het Proefcentrum Herent’.

Zo zorgt de provincie Vlaams-Brabant  voor de jaarlijkse verdeling van de witloofbox, de Boeren met Klasse, de brochure ‘witloof verrukkelijk’, de werking van Straffe Streek voor streek- en hoeveproducten. Ook verschillende toeristische initiatieven rond witloof beginnen vorm te krijgen.
 

Duurzaam onderzoek naar witloof

De Nationale Proeftuin Witloof in Herent brengt sinds 1973 expertise en kennis vanuit het labo en het kantoor tot op het veld. De onderzoekers streven naar een duurzame teeltwijze en gaan na welke innovatieve toepassingen kunnen uitgevoerd worden in de witloofteelt.

Dit gaat van beredeneerde bemesting, waarnemingen en waarschuwingen van plagen tot de mogelijkheden van het diversifiëren van het witloofaanbod en recent hoe insecten kunnen gekweekt worden op witloofwortels.

‘Kortom, hier oogsten witlooftelers hun kennis’, zegt gedeputeerde Monique Swinnen. ‘Samen met de witlooftelers zijn we de streekmotor van een geliefd product in Vlaanderen’.

De nieuwe koelcellen zijn niet alleen belangrijk voor de bewaring van de witloofwortels. Maar er kan nu ook meer en meer onderzoek gebeuren naar de bewaar- en ontdooimethodes van de witloofwortels.

De koelcellen staan nu op één lijn gegroepeerd langs de noordkant. Dit levert een efficiënter energieverbruik en een efficiënter gebruik van ruimte in de loods. Het natuurlijke koudemiddel, propaan, heeft geen impact op de ozonlaag en heeft een zeer laag aardopwarmingsvermogen.
De nieuwe installatie heeft een veel hoger koude-rendement en daarenboven wordt de restwarmte van de koeling opnieuw gebruikt voor vloerverwarming, heetgasontdooiing bij ijsvorming en voor de gewone CV-installatie.

De koelcellen werden mee mogelijk gemaakt met financiële steun van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling, BelOrta en de provincie Vlaams-Brabant.

Bovendien heeft het Proefcentrum in zijn geheel een opknapbeurt gekregen. Zo werden de bureaus en vergaderruimten onder handen genomen en ook de loods werd opgefrist.

 

Hier oogst je kennis

In 1997 sloegen het toenmalige Proefbedrijf voor Witloof en de provincie Vlaams-Brabant de handen in elkaar in Herent. Het Proefbedrijf vervelde in de Nationale Proeftuin voor Witloof en samen met het Proefcentrum Herent van de provincie Vlaams-Brabant ontpopte het zich tot een innovatief en veelzijdig onderzoekscentrum.

‘Onze landbouwers kunnen hier rekenen op praktijkgericht onderzoek en steun bij hun bedrijfsvoering. Streekspecialiteit witloof is en blijft een belangrijke pijler, maar het onderzoek spitst zich ook toe op nieuwe teelten als goudsbloem en quinoa. Dankzij dit onderzoek maken we de teelten van vandaag beter en die van morgen mogelijk. De focus ligt op duurzame teelttechnieken en productkwaliteit, innovatie en bodem- en waterkwaliteit. We zijn niet voor niets een kennisregio’, zegt gedeputeerde Monique Swinnen.

Het belang van het centrum voor de telers, ondernemers en onderzoekers wordt weergegeven in de nieuwe brochure ‘Hier oogst je kennis’. Daarin komt ook de werking van het Proefcentrum in woord en beeld  aan bod.

 

Proefcentrum zet deuren open

Op zaterdag 24 februari organiseert het Proefcentrum Herent een Opendeurdag voor het brede publiek. Aan de hand van verschillende activiteiten kunnen de bezoekers letterlijk proeven van wat er groeit en bloeit in Herent.
Er is onder meer een wintercafé met witloofcroques en men kan meedoen aan het eerste Belgisch kampioenschap witloofwortelwerpen.

Programma:

  • 14 - 18 uur: Inforonde langs doe- en kenniseilanden, op eigen tempo (met aangepaste opdrachten voor kleuters en lagere schoolkinderen)
  • 14 - 22 uur: Wintercafé met witloofcroques
  • 18 uur: start Belgisch kampioenschap witloofwortelwerpen

Brochure 'Hier oogst je kennis'

PDF - 4.1 Mb

Flyer Opendeurdag Proefcentrum Herent

PDF - 1.6 Mb

Monique Swinnen

Gedeputeerde voor land- en tuinbouw, Kabinet Swinnen,Provincie Vlaams Brabant

Ines Philippaerts

Dienst land- en tuinbouw, Provincie Vlaams Brabant

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Provincie Vlaams-Brabant

#STREEKMOTOR - De provincie Vlaams-Brabant is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Vlaams-Brabant dingen in gang en creëert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is.

De foto's op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Je mag ze vrij gebruiken om de werking van de provincie te illustreren.

Neem contact op met

Provincieplein 1 3010 Leuven

016 26 71 65

info@vlaamsbrabant.be

www.vlaamsbrabant.be