Nieuwe impulsen voor het Hageland

Voorstelling goedgekeurde LEADER-projecten

11 Hagelandse plattelandsprojecten krijgen via het Europees programma voor plattelandsontwikkeling LEADER 410.762 euro steun. Het gaat om projecten in Bekkevoort, Bierbeek, Diest, Geetbets, Glabbeek, Holsbeek, Kortenaken, Scherpenheuvel en Tielt-Winge.

11 Hagelandse projecten krijgen financiële steun om het platteland te versterken
11 Hagelandse projecten krijgen financiële steun om het platteland te versterken

Binnen het LEADER-gebied Hageland kunnen initiatieven ter versterking van het platteland rekenen op financiële steun van de provincie Vlaams-Brabant (25%), de Vlaamse overheid (25%) en Europa (50%). ​
Plattelandsprojecten kunnen subsidies krijgen als ze binnen één van deze invalshoeken vallen: ‘Leefbare dorpen’, ‘Armoede en kwetsbaarheid in de landbouw en plattelandsgemeenschap’ en ‘Profilering en promotie van de streekidentiteit’.

“Met deze oproep steunen we een waaier aan initiatieven, gedragen door enthousiaste Hagelanders. ​ De goedgekeurde projecten spelen in op de noden van de streek.” zegt Monique Swinnen, voorzitter LEADER Hageland+.

“Op deze manier brengen we het plattelandsbeleid van de provincie Vlaams-Brabant in uitvoering. Deze initiatieven zetten in op de plattelandsthema’s van streekidentiteit, armoedebestrijding en vereenzaming, maar ook op het thema leefbare dorpen”, zegt Gunther Coppens, gedeputeerde voor plattelandsbeleid en Europa.

De goedgekeurde projecten zijn:


‘Faciliteren van lokale bedrijfsactiviteiten en - netwerkmomenten om reguliere en sociale economie, doelgroepen en middenklasse te verbinden’ van De Vlaspit (29.855 euro)

De Vlaspit heeft 2 horecazaken met een zeer eigen profiel. Waar eetcafé De Heerlyckheid in Scherpenheuvel vooral in het zomerseizoen pelgrims, toeristen en vaste klanten uit de middenklasse bedient, richt het buurtrestaurant Het Beverbeekhuis zich tot bewoners en verenigingen uit de sociale woonwijk Speelhof in Diest. ​
Door een nieuw aanbod uit te werken voor het faciliteren van bedrijfsactiviteiten, vormings- en netwerkmomenten voor organisaties en bedrijven in de winter wil De Heerlyckheid zijn activiteiten in de winter op eenzelfde niveau houden als in de zomer en organisaties en reguliere bedrijven laten kennismaken met sociale economie en de toeristische troeven van de streek. ​
Het Beverbeekhuis zet zijn missie als buurtrestaurant en ontmoetingsplek in de wijk verder en organiseert hiervoor wijkactiviteiten en stelt lokalen ter beschikking aan verenigingen en dienstverlenende organisaties.

‘Groen speelweefsel als sociaal bindweefsel’ van de gemeente Geetbets (63.000 euro) ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

De gemeente Geetbets zet met dit project in op de beleving van de publieke ruime door ze in te richten als groene, duurzame ontmoetings- en speelplekken. Door de ontmoeting in de buurt mogelijk te maken, verhoogt de sociale cohesie. Dit zorgt voor meer zorg voor en door de buurt.
De gemeente neemt ook initiatieven om de buurt te activeren en samen te brengen, zoals de organisatie van gratis calisthenics lessen en buurtfeesten tijdens de inhuldiging van de nieuwe sites. Daarnaast profileert de gemeente zich ook op toeristisch vlak als een groene, aantrekkelijke gemeente met aandacht voor de (be)leefbaarheid van de omgeving.


‘Dorpsbeleving Kersbeek: renovatie gemeenschapscentrum zaal Servaas’ van de gemeente Kortenaken (39.007 euro) ​
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

Kortenaken wordt geconfronteerd met grote uitdagingen, zoals vereenzaming, sociale armoede, verouderde publieke voorzieningen, leegstand en CO2- uitstoot. De gemeente gaat hieraan tegemoet komen door de dorpsbeleving in deelgemeente Kersbeek te stimuleren. Ze gaat er een outdoor vrijetijdssite aanleggen waar verenigingen en burgers kunnen ontmoeten, sporten, bewegen en ontspannen. Het gemeenschapscentrum Zaal Servaas wordt gerenoveerd. Zo kunnen het verenigingsleven en buurtinitiatieven ook indoor gestimuleerd worden.


‘Laagdrempelige ontmoetingsplaatsen tegen vereenzaming op het platteland’ van ​ gemeente Glabbeek (9.000 euro)

De gemeente Glabbeek heeft dit project opgezet om vereenzaming tegen te gaan. Op één van de ontmoetingsplaatsen kan men altijd iemand tegenkomen en is een gesprek snel gestart. ​
Dit project zet de mensen ook weer aan tot verplaatsing en beweging, wat een positief effect heeft op de gezondheid.


‘Educatief Aanbod Museum44’ van Meensel-Kiezegem '44 (13.800 euro)

Via herinneringseducatie over de Tweede Wereldoorlog tracht Museum44 kritische geesten te kweken. Nu de opstart van het museum geslaagd is, werkt de promotor een specifiek educatief aanbod uit voor lager, middelbaar en hoger onderwijs. De bedoeling is om meer scholen de weg te laten vinden naar het museum en zo de werking op te schalen. ​
Een inhoudelijk team van leerkrachten, bijgestaan door het wetenschappelijk team van Museum44, ontwikkelt een educatief aanbod, dat professioneel zal uitgewerkt worden door digitale en grafische vormgevers. Kers op de staart is de ontwikkeling van de Museumdoos die door scholen kan worden uitgeleend ter ondersteuning van de lessen in de school.

 

‘Bubbelommetje’ van gemeente Bekkevoort ​ (6.450 euro) ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

Corona heeft een invloed gehad op de mentale gezondheid van de mensen. Er was een grote impact op het welzijn en het gedrag van thuiswonende ouderen. Vooral de eenzaamheid nam toe. ​
Om de ouderen uit hun isolement te halen en terug aan het bewegen te krijgen, richt de gemeente Bekkevoort een extra wandelommetje in. Dit moet senioren aanzetten tot meer bewegen. Maar ook het sociaal contact met andere wandelaars onderweg draagt bij tot het mentaal welbevinden. ​
Het ommetje wordt bewegwijzerd en er is de mogelijkheid om de verbinding te maken naar een al bestaand ommetje en zo de wandeling uit te breiden. Doorheen de wandeling worden er QR-codes opgehangen bij bezienswaardigheden, maar ook met tips voor fysiek en mentaal welzijn.

 

‘Houwaartse Wijnbank’ van Houwaartse Wijngaard vzw (10.410 euro)

Het project ‘Houwaartse Wijnbank’ omvat de ontwikkeling, de productie en de plaatsing van een kunstwerk, “een reuzenbank”, ​ op de Houwaartse Berg in Houwaart. Het kunstwerk wordt uitgevoerd in duurzaam larikshout en ​ wordt een rustplaats voor wandelaars.
De Houwaartse Wijnbank wordt geplaatst naast de oudste wijngaarden op de Houwaartse Berg. Onder de bank worden grote stukken ijzerzandsteen gelegd die verwijzen naar de bodem van de Houwaartse Berg.

Jeugdlokalen Korbeek-Lo’ van Jeugdlokalen Korbeek-Lo vzw (75.000 euro)

Muziekvereniging Ko’Ma en Chiro Hiperlie zijn op zoek naar een ruimer, comfortabel onderkomen, Jeugdlokalen Korbeek-Lo vzw gaat ervoor zorgen dat dit werkelijkheid wordt in één gebouw.
De multifunctionele jeugdvoorziening komt er tussen de spoorlijn en de dorpskern. Zo wordt het sociale weefsel versterkt en een kwaliteitsvolle infrastructuur aan de lokale jeugd ter beschikking gesteld.
Ook buurtbewoners zullen gebruik kunnen maken van de ruime zaal en uitgeruste keuken voor een buurtfeest, activiteit of vergadering.

‘Natuureducatief pad Gempemolen’ van Regionaal Landschap Noord-Hageland (60.900 euro)

Met het natuureducatief pad waarderen Regionaal Landschap Noord-Hageland, gemeente Tielt-Winge en Toerisme Vlaams-Brabant een bestaande wandellus op het wandelnetwerk Hagelandse Heuvels op. Allereerst wordt een doorsteek door de Wingevallei toegankelijk gemaakt voor onder meer andersvaliden en gezinnen met kleine kinderen via de aanleg van een vlonderpad. Voor kinderen worden enkele leuke uitdagingen langs het traject voorzien. De wandelaars wordt ook op een laagdrempelige manier wat bijgeleerd over de omgeving via een luisterwandeling.

‘Fruitige voedselbossen’ van ​ Avansa Oost-Brabant (29.940 euro)

Het project plant en beheert met burgers 4 fruitige voedselbossen. Een voedselbos is een ecosysteem, waarvan delen als voedsel kunnen dienen. Zo’n bos levert een bijdrage aan het robuuster maken van het hele voedselproductiesysteem. ​
De voedselbossen worden door de buurt en doelgroepen zelf ontworpen, aangelegd en beheerd met professionele ondersteuning van de partners. De plekken worden na aanleg ook gebruik voor educatieve en recreatieve activiteiten. ​


‘KoKed: Korte Keten breed toegankelijk maken in Diest’ van gemeente Kortenaken (73.400 euro)

Koked, de Korte Keten-automaat van Diest, is een project over samenwerking in de Korte Keten op de site van cultureel centrum ‘Den Amer’. Het wil de zichtbaarheid verhogen van landbouwers in en om de stad. Landbouwers, vandaag actief in lange en korte ketens, bundelen hun kennis en ervaringen en brengen via een innovatief samenwerkingsverband het platteland naar de stad.

 

Gunther Coppens

Gedeputeerde, Provincie Vlaams-Brabant

Monique Swinnen

Voorzitter, Leader Hageland

Pierre-Bernard Van Acker

Coördinator Hageland +, Provincie Vlaams-Brabant

Frank Ilsbroux

Persverantwoordelijke, Provincie Vlaams-Brabant

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Provincie Vlaams-Brabant

#STREEKMOTOR - De provincie Vlaams-Brabant is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Vlaams-Brabant dingen in gang en creëert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is.

De foto's op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Je mag ze vrij gebruiken om de werking van de provincie te illustreren.

Neem contact op met

Provincieplein 1 3010 Leuven

016 26 71 65

[email protected]

www.vlaamsbrabant.be