Nieuwe impulsen voor het Hageland

Voorstelling LEADER-projecten

8 Hagelandse plattelandsprojecten uit Aarschot, Bekkevoort, Bierbeek, Glabbeek en Hoegaarden krijgen via LEADER, het Europees programma voor plattelandsontwikkeling, samen 224.775 euro steun. 

8 Hagelandse plattelandsprojecten uit Aarschot, Bekkevoort, Bierbeek, Glabbeek en Hoegaarden krijgen via LEADER, het Europees programma voor plattelandsontwikkeling, samen 224.775 euro steun.

“LEADER steunt projecten die inspelen op de noden van het Hageland. Zo zetten we in op de plattelandsthema’s als streekidentiteit en armoedebestrijding, maar ook binnen het thema leefbare dorpen investeren we in de grondige renovatie van bestaande infrastructuur”, zegt Monique Swinnen, voorzitter LEADER Hageland+.

De goedgekeurde projecten zijn:

Bij Ons Thuis Kleurt Het Hageland van VZW Bij ons thuis (29.475 euro)                       

‘Bij Ons Thuis Kleurt Het Hageland’ gaat over een warme plaats zoeken voor vluchtelingen die net een zware tocht achter de rug hebben en vaak door het toeval in het Hageland terecht gekomen zijn. Nieuwkomers die de gastvrijheid en ruggensteun van veel vrijwillige handen kunnen gebruiken om zich in het Hageland thuis te leren voelen.
Het project gaat over hartelijke mensen die hun deur openzetten voor deze gasten en hen de Vlaamse gebruiken en geplogenheden helpen aanleren. Van geduldige mensen die mee oefenen in het beheersen van de niet zo makkelijke Nederlandse taal, tot het zoeken van een eigen stek, het vinden van een leuke baan en het behalen van een Belgisch rijbewijs.
De steun wordt gevraagd voor de inrichting van een nieuw vluchtelingenhuis waar nieuwe gasten onderdak kunnen vinden en voor de oprichting van een rijopleiding voor vluchtelingen waar vrijwilligers deze mensen op weg kunnen helpen.           

Project Trage wegen Glabbeek van de gemeente Glabbeek (37.414 euro)           

Uitvoering geven aan het actieplan Trage wegen, waarbij in elke deelgemeente trage verbindingen worden opengemaakt. De nadruk ligt op veilige en trage verbindingen binnen de dorpskernen en tussen dorpskernen. De nieuwe verbindingen hebben zowel functioneel nut als een recreatieve waarde waarbij Glabbeek op toeristisch vlak aantrekkelijker wordt gemaakt. De situatie op het terrein in evenwicht brengen met het administratieve (Atlas).    

Duurzame renovatie verenigingslokalen Oude Jongensschool Molenbeek van de gemeente Bekkevoort (38.300 euro)           

De lokalen van de Oude Jongensschool Molenbeek worden momenteel gebruikt door KLJ Molenbeek-Wersbeek, fanfare 'De Eendracht', jeugdband 'The Mutes', rockband 'Rotzak' en als stockageplaats voor toneelvereniging 'Bekkevoorts Volkstoneel'.

De huidige lokalen zijn niet meer aangepast aan de activiteiten van de verenigingen. Zowel op gebied van energie als op veiligheid scoren de lokalen onvoldoende. De bestaande lokalen door hun intensief gebruik en door hun ouderdom in een staat terecht gekomen dat een renovatie zich opdringt.

Door een energiebesparende renovatie van het gebouw krijgen de gebruikers een veiliger onderkomen, aangepast aan hun noden. Bijkomend wordt het grasveld achter en naast het gebouw aangelegd en in gebruik genomen als groene ruimte/speelplein, omheind met streekeigen kleine landschapselementen.           

Kunstig erfgoed op de Hermansheuvel van de gemeente Bekkevoort (8.500 euro)

Dit project gaat over de ontwikkeling, productie en plaatsing van een kunstwerk op de Hermansheuvel in Assent ter visualisatie van de beschermde archeologische site uit het Midden-Neolithicum.
Het kunstwerk wordt uitgevoerd in metaal/cortenstaal en verwijst abstract naar een voedselverzamelaar-jager, een tulpenbeker en silexsteen. In het geheel wordt een bank geïntegreerd en op het kunstwerk komt een opschrift verwijzend naar vindplaats en tijdperk.
Het kunstwerk wordt geplaatst in de buurt van de archeologische vindplaats met uitzicht op de wallen uit het Neolithicum.

Het geheel wordt onthuld op de open monumentendag van 8 september 2019 met gegidste erfgoedwandelingen en een tentoonstelling met archeologische vondsten van de site.
 

Alles Goed ?! van vzw Wesp (8.400 euro)                       

Wesp wil festivalcatering in het Hageland aanbieden aan de hand van een mobiele keuken die ontleend kan worden. De keuken zal uitgebaat worden in samenwerking met jongeren uit de Arktoswerking van Diest. Daarnaast krijgt lokaal verbouwd voedsel én streekproducten speciale aandacht in het project.           

De kapellekesbaan van de gemeente Hoegaarden (1.800 euro)          

Van de 40 kapelletjes die 10 jaar geleden werden geïnventariseerd, zullen samen met buurtbewoners, erfgoed- en toeristische vrijwilligers de verhalen en anekdotes van die kapellen verzameld worden. Dit mondt uit in een brochure, webpagina en een permanente kapelletjeswandeling per deelgemeente. Terzelfdertijd wordt een werking met vrijwillige kapellenmeters en -peters opgericht om de kapelletjes netjes te houden en te verfraaien in samenwerking met Hoegaards erfgoed.             

Talentenbank online 2.0 van Beweging.net (15.300 euro)           

De talentenbank verbindt mensen, staat voor buurtgerichte zorg, ondersteunt verenigingen, versterkt bestaande initiatieven, werkt participatief en van onderuit en legt een luisterend oor bij de inwoners. De website zal aangepast  worden, met een moderne look & feel, mobielvriendelijk, met een performant beheerssysteem en met een efficiëntie op vlak van formulieren, vacatures en sociale media koppelingen. De grote meerwaarde is het feit dat we een digitale infrastructuur uitwerken dat kan overgedragen worden naar andere gemeenten en bij uitbreiding de hele regio van het Hageland (platform talenten.net). Via sensibiliseringsacties, vormingen en een grote kick off wordt de talentenbank 2.0 uitgedragen op bovenlokaal, nationaal en wie weet wel Europees niveau.
 

De Borre – groenterras met speel- en ontmoetingsmogelijkheden van de gemeente Bierbeek (75.000 euro)           

De bestaande bovenparking van vrijetijdscentrum De Borre wordt ingericht als groenterras. Dit groenterras wordt een plaats waar in een mooi en aangenaam kader, tussen de velden, kan worden vergaderd, maar waar ook de fietsers en wandelaars tot rust kunnen komen en verenigingen, mensen uit de buurt, uit heel de gemeente kunnen samenkomen voor een barbecue, een

pintje, een speelavontuur voor de kinderen.      

Monique Swinnen

gedeputeerde voor palttelandsbeleid

Pierre-Bernard Van Acker

Coördinator Hageland+

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Provincie Vlaams-Brabant

#STREEKMOTOR - De provincie Vlaams-Brabant is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Vlaams-Brabant dingen in gang en creëert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is.

De foto's op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Je mag ze vrij gebruiken om de werking van de provincie te illustreren.

Neem contact op met

Provincieplein 1 3010 Leuven

016 26 71 65

info@vlaamsbrabant.be

www.vlaamsbrabant.be