Nieuwe groene parels in Drogenbos

De provincie Vlaams-Brabant, de gemeente Drogenbos, het Agentschap voor Natuur en Bos en het Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei investeren 710.000 euro in meer groen in Drogenbos.

Publiek toegankelijk groen

Drogenbos is een verstedelijkte gemeente in de rand van Brussel en, met zijn oppervlakte van 2,5 km² (en 5.600 inwoners), slechts een zakdoek groot. Het ruimtegebruik is atypisch: 50% industriegebied, 25% woongebied en 20% open ruimte (waarvan 15% in privébezit).

De provincie Vlaams-Brabant, de gemeente Drogenbos, het Agentschap voor Natuur en Bos en het Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei gaan daarom meer groen creëren in Drogenbos en er een aangenamere woonomgeving realiseren.

Dit project realiseert zo nieuw toegankelijk groen in de Vlaamse rond Brussel, een belangrijke doelstelling binnen het beleid van Vlaams Minister voor Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege: ‘Vanuit de Vlaamse regering willen we de beleving van de natuur versterken en ondersteunen. Eén van de prioriteiten is het bevorderen van meer en kwalitatief beter groen aan de rand van steden en woonkernen. In het bijzonder in de Vlaamse rand rond Brussel willen we werk maken van de publiek toegankelijke natuur in een sterk verstedelijkt gebied’.
 

Vier projecten voor een groener Drogenbos

‘Door vier concrete realisaties op het terrein gaan de partners bijkomend groen in het straatbeeld van onze gemeente creëren’, zegt burgemeester Alexis Calmeyn.

Het gaat om:

  • Omgeving gemeentehuis en kerk: de huidige tuin rondom de kerk en het gemeenhuis nodigt niet uit om te verpozen. Er is veel verharding, een lage biodiversiteitswaarde en  onderbenutte restruimtes. De omgeving wordt veranderd in een voor het publiek toegankelijke en aantrekkelijke buitenruimte.
  • Park begraafplaats: Een stenige en grijze begraafplaats zal ingericht worden als een park begraafplaats. De begraafplaats zal ingegroend worden, met respect voor de graven en nabestaanden. Een nieuwe toegang tot de tuin van Figeys zal een doorgang bieden tot rustzones en zitbanken. Een goede keuze aan inheemse plantsoorten zorgt voor een extensief beheer.
  • Binnengebied Sterstraat: een binnengebied gelegen in de woonwijk aan de Sterstraat, vroeger een anonieme grasvlakte, werd heraangelegd met nieuwe bomen, vaste planten en een zitbank.
  • Laanbeplanting en gevelgroen in Sterstraat: door de aanplant van laanbomen en het aanmoedigen van gevelgroen aan de huizen kan de grijze, stenige Sterstraat opfleuren. De eerste laanbomen zijn aangeplant.
    Een informatiebrochure en ondersteuning voor het plaatsen van gevelgroen worden aangeboden aan de inwoners van de Sterstraat.

‘De vier initiatieven concretiseren het idee van een parelsnoer van groengebieden. De uitvoering is reeds gestart met het binnengebied van de Sterstraat en het planten van laanbomen. Het bestek voor een aannemer voor het park begraafplaats is uitgeschreven’, zegt Ann Schevenels, gedeputeerde voor ruimtelijke planning.
 

Slechts een schakel in een groter Zenne-verhaal

‘De groene parels in Drogenbos’ maken deel uit van het “Strategisch Project voor de Zuidelijke Zennevallei”, zegt Kim Ceusters, projectcoördinator van het Regionaal Landschap Pajottenland en Zennevallei. ‘Dat is een initiatief waarbij de proen de gemeenten Drogenbos, Sint-Pieters-Leeuw, Beersel en het Regionaal Landschap Pajottenland en Zennevallei samen werken aan een betere en groene Zennevallei’.

Het strategisch project voor de Zuidelijke Zennevallei initieert, begeleidt en ondersteunt projecten. Dit met financiële ondersteuning van het Vlaamse departement Omgeving.

De gemeente Drogenbos investeert het grootste deel, met name 432.000 euro. Vlaams minister Joke Schauvliege maakt  hiervoor 263.000 euro vrij via het Agentschap Natuur en Bos. De provincie Vlaams-Brabant en het Regionaal Landschap investeren mee via het uitvoeringsbudget van 150.000 euro voor de Zuidelijke Zennevallei.  


Provincie als streekmotor voor bovenlokale projecten

‘De provincie is het bestuursniveau bij uitstek om een regisseursrol op te nemen in dit soort van geïntegreerde, gebiedsgerichte projecten. Als ‘streekmotor’ werken we immers aan het bovenlokaal belang, kennen de partners op het terrein en kunnen ze rond de tafel brengen’, zegt Ann Schevenels, gedeputeerde voor ruimtelijke planning.

 

Alexis Calmeyn

Burgemeester, Gemeente Drogenbos

Ann Schevenels

Gedeputeerde voor ruimtelijke planning, Provincie Vlaams Brabant

Daan Demey

Dienst ruimtelijke planning, Provincie Vlaams Brabant

Dries Desloover

Agentschap Bos en Natuur

Joke Schauvliege

Minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, Vlaanderen

Kim Ceusters

Projectcoördinator Strategisch Project Zennevallei, Regionaal Landschap Pajottenland en Zennevallei

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Provincie Vlaams-Brabant

#STREEKMOTOR - De provincie Vlaams-Brabant is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Vlaams-Brabant dingen in gang en creëert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is.

De foto's op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Je mag ze vrij gebruiken om de werking van de provincie te illustreren.

Neem contact op met

Provincieplein 1 3010 Leuven

016 26 71 65

info@vlaamsbrabant.be

www.vlaamsbrabant.be