Nieuwe fietsteller langs Kanaal naar Charleroi

Officiële opening jaagpad

Op 10 november werd het nieuwe jaagpad langs het Kanaal naar Charleroi tussen Waterloobrug in Halle en het viaduct van de Ring rond Brussel in Sint-Pieters-Leeuw officieel in gebruik genomen met de onthulling van een nieuwe fietsteller. In functie van de toekomstige verbreding van het Kanaal naar Charleroi werd het jaagpad over een lengte van 4,7 kilometer verder landinwaarts gebracht, op grondgebied van Halle, Drogenbos, Beersel en Sint-Pieters-Leeuw. Het nieuwe jaagpad is een belangrijke stap in het voltooien van een fietssnelweg tussen Halle en Brussel die een belangrijke bijdrage moet leveren aan de mobiliteit in de Vlaamse rand.

Met de onthulling van een fietsteller werd het jaagpad langs het kanaal in gebruik genomen als onderdeel van de fietssnelweg tussen Halle en Brussel
Met de onthulling van een fietsteller werd het jaagpad langs het kanaal in gebruik genomen als onderdeel van de fietssnelweg tussen Halle en Brussel

Op 1 februari 2020 startte de aannemer in opdracht van De Vlaamse Waterweg nv met de aanpassingswerken aan het jaagpad langs het Kanaal naar Charleroi. ​ In september van dit jaar waren de ingrijpende werken klaar. ​
Op het grondgebied van gemeenten Sint-Pieters-Leeuw, Beersel, Drogenbos en Halle werd het jaagpad over een lengte van 4,7 kilometer verder landinwaarts gelegd. Dit gebeurde in functie van de toekomstige verbreding van het Kanaal. Waar onvoldoende plaats was om het jaagpad te verleggen, over een lengte van 2,8 kilometer, werd het jaagpad verbreed naar 4 m.

Het aangepaste jaagpad maakt nu deel uit van fietssnelweg F20 Halle-Brussel, ook bekend als Kanaalroute Zuid. ​
De fietssnelweg is onderdeel van een netwerk van fietssnelwegen tussen de gemeenten in de Vlaamse Rand en Brussel. Het netwerk van fietssnelwegen heeft als doel het aantal fietsverplaatsingen in de regio sterk te verhogen en zo de verkeerscongestie in de Vlaamse rand te verminderen. De Vlaamse overheid heeft de coördinatie van de uitbouw van deze fietssnelwegen toevertrouwd aan de provincie Vlaams-Brabant.

De F20-fietssnelweg levert een belangrijke bijdrage aan een duurzame mobiliteit in de Rand
De F20-fietssnelweg levert een belangrijke bijdrage aan een duurzame mobiliteit in de Rand

De aanpassing van het jaagpad kadert binnen de opwaardering van het Kanaal naar Charleroi. De beperkte afmetingen en diepgang van het Kanaal voldoen niet aan de noden voor optimale hedendaagse binnenvaart. Een reeks van ingrepen moet het Kanaal toegankelijker en aantrekkelijker maken voor schepen tot 1.350 ton en drie containerlagen hoog. Door de nodige aanpassingen draagt het kanaal bij aan de zogenaamde modal shift van de weg naar de waterweg. Eén schip van 1.350 ton houdt maar liefst 60 vrachtwagens van de baan en betekent minder fijn stof en CO2 in de lucht. 

“Met de opwaardering van het Kanaal naar Charleroi hopen we dat meer bedrijven kiezen voor de waterweg en zo op een belangrijke vermindering van het aandeel vrachtverkeer op de weg. ook het aantal auto’s voor woon-werkverkeer tussen Halle en de hoofdstad kan ingrijpend worden verminderd door een aangepast aanbod van aantrekkelijke fietspaden. De fietssnelweg F20 op het vernieuwde jaagpad, neemt een stukje van die uitdaging ter harte”, duidt Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken, op het potentieel.

De Vlaamse overheid investeert hier ruim 2 miljoen euro in het fietscomfort in de Vlaamse rand. Zij kan daarvoor rekenen op steun van het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling EFRO (ongeveer 880.000 euro) en van de provincie Vlaams-Brabant (ongeveer 440.000 euro).

Ook voor de provincie Vlaams-Brabant is het nieuwe jaagpad van groot belang. ​
"Die toename van fietsverkeer is een van de basisdoelstellingen van deze werken, waarvoor we graag middelen voorzien. Om dat resultaat meetbaar te maken, toont een geijkte meetpaal zichtbaar en precies hoeveel fietsers er elke dag gebruik maken van deze nieuwe infrastructuur. Zo kunnen we op langere termijn de evolutie van het gebruik hiervan evalueren. Maar naast woon-werkverkeer biedt de F20 ook een aantrekkelijke nieuwe doorsteek voor wie tijdens zijn vrije tijd de regio wil verkennen met de fiets", zegt Tom Dehaene, gedeputeerde voor mobiliteit.

Met de nieuwe fietsteller kan de provincie het gebruik van de fietssnelweg monitoren
Met de nieuwe fietsteller kan de provincie het gebruik van de fietssnelweg monitoren

In september van vorig jaar werd het jaagpad reeds voltooid voor het traject van de Waterloobrug tot de sluis van Ruisbroek. En in het in voorjaar begint de heraanleg en verplaatsing van de Roggemanskaai die momenteel in slechte staat verkeert. ​ Het uiteindelijke traject van Halle naar Brussel wordt een fietspad van vier meter breed, tien kilometer lang.


Meer info
: www.fietssnelwegen.be/nieuws/f20 of www.kanaalnaarcharleroi.be

Tom Dehaene

Gedeputeerde, Provincie Vlaams-Brabant

Carolien Peelaerts

Communicatieverantwoordelijke Regio Centraal, De Vlaamse Waterweg NV

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Provincie Vlaams-Brabant

#STREEKMOTOR - De provincie Vlaams-Brabant is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Vlaams-Brabant dingen in gang en creëert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is.

De foto's op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Je mag ze vrij gebruiken om de werking van de provincie te illustreren.

Neem contact op met

Provincieplein 1 3010 Leuven

016 26 71 65

info@vlaamsbrabant.be

www.vlaamsbrabant.be