Nieuwe erosiepoel aan Kwadebeek in Sint-Genesius-Rode

De provincie Vlaams-Brabant en gemeente Sint-Genesius-Rode voerden erosiebestrijdingswerken uit in het bovenstrooms gedeelte van de Kwadebeekvallei. Zo legden ze er een erosiepoel aan om de water- en modderoverlast op te vangen. Ook een grasstrook en een aarden dam moeten de gevolgen van erosie tegen gaan.


“Bij hevige regenval konden de weiden, grasbufferstroken en het bos het meestromende water en de modder, afkomstig van de hoger gelegen akkers, niet bufferen. Zo kwam modder in de bovenloop van de Kwadebeek terecht. Dat is schadelijk voor de natuurgebieden in de vallei”, zegt Miguel Delacroix, schepen van openbare werken in Sint-Genesius-Rode.

“Bovendien zorgt de Kwadebeek, die in de gemeentekern van Sint-Genesius-Rode in de Molenbeek uitmondt, regelmatig voor modder- en wateroverlast door de toestroom van al dat water”, weet Bart Nevens, gedeputeerde voor waterlopen. “Via erosiebestrijdingsmaatregelen op de akkers in de bovenstroomse zone van de Kwadebeekvallei willen we deze problemen indijken”.

De provincie en de gemeente ondernamen erosiebestrijdingswerken in de Kwadebeekvallei om water- en modderoverlast tegen te gaan.
De provincie en de gemeente ondernamen erosiebestrijdingswerken in de Kwadebeekvallei om water- en modderoverlast tegen te gaan.

De provincie Vlaams-Brabant legde, in samenwerking met de gemeente en Agriland, op de rand van de akker een grasstrook en een aarden dam aan. ​
De dam heeft deels een geleidende functie: het afstromend water komt in de grasstrook terecht en stroomt via de dam naar de lagergelegen erosiepoel. ​
De graszone, die stroomopwaarts van de geleidende dam ligt, houdt een deel van de modder tegen voor het de erosiepoel bereikt.

Stroomopwaarts van de aarden dam is een erosiepoel uitgegraven, met een buffervolume van 290 kubieke meter. Hier heeft de aarden dam een bufferende functie.
Een knijpconstructie voert het water vertraagd af naar de lagergelegen weide, richting Kwadebeek.

Een aarden dam, een graszone, een erosiepoel met knijpconstructie moeten het water en de modder opvangen en tegenhouden.
Een aarden dam, een graszone, een erosiepoel met knijpconstructie moeten het water en de modder opvangen en tegenhouden.

“Bij het ontwerp hielden we rekening met de aanwezigheid van de vroedmeesterpad in de lagergelegen poel, beheerd door Natuurpunt Rode. Een gedeelte van de talud van de geleidende aarden dam is al uitgevoerd met gestapelde stenen, als schuilplaatsen voor de vroedmeesterpad”, zegt gedeputeerde Bart Nevens.

Deze in de aarden dam ingewerkte stenen bieden schuilplaatsen voor de vroedmeesterpad, die zich thuis voelt in de Kwadebeekvallei.
Deze in de aarden dam ingewerkte stenen bieden schuilplaatsen voor de vroedmeesterpad, die zich thuis voelt in de Kwadebeekvallei.

In de gemeente Sint-Genesius-Rode werden al verschillende erosiebestrijdingsmaatregelen gerealiseerd, zoals eerder dit jaar ter hoogte van Krechtenbroek.

“Onze erosiecoördinatoren staan de gemeenten bij in het aanpakken van water- en modderoverlast. Hiervoor rekenen we op het vrijwillige engagement van landbouwers en eigenaars van landbouwpercelen. We zijn blij met deze constructieve samenwerking om water- en modderoverlast te voorkomen”, besluit gedeputeerde Bart Nevens.

Bart Nevens

Gedeputeerde, Provincie Vlaams-Brabant

Miguel Delacroix

Schepen, Gemeente Sint-Genesius-Rode

Diedrich de Ghellinck

Agriland

Peter Maris

Dienst waterlopen, Provincie Vlaams-Brabant

Frank Ilsbroux

Persverantwoordelijke, Provincie Vlaams-Brabant

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Provincie Vlaams-Brabant

#STREEKMOTOR - De provincie Vlaams-Brabant is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Vlaams-Brabant dingen in gang en creëert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is.

De foto's op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Je mag ze vrij gebruiken om de werking van de provincie te illustreren.

Neem contact op met

Provincieplein 1 3010 Leuven

016 26 71 65

[email protected]

www.vlaamsbrabant.be