Nieuwe burgemeesters van Kortenaken, Bever en Machelen leggen eed af

Op 15 december legden Kristof Mollu, Kristof Cattie en Jean-Pierre De Groef, burgemeesters van respectievelijk Kortenaken, Bever en Machelen, hun eed af in de handen van provinciegouverneur Jan Spooren.

 

Kristof Mollu wordt nieuwe burgemeester van Kortenaken

Kristof Mollu was gemeenteraadslid en fractieleider van 2013 tot 2018 en werd na de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018 derde schepen met als bevoegdheden openbare werken, mobiliteit en verkeersveiligheid, sport, ICT, toerisme, communicatie en participatie. ​ ​

“Als schepen heb ik de afgelopen 3 jaar heel wat opgestoken van mijn collega’s. Ook de samenwerking met mijn voorganger Stefaan Devos was een goede leerschool voor mij. Vanaf 1 januari neem ik zijn wettelijke bevoegdheden over en blijf ik bevoegd voor mobiliteit en openbare werken. Het is een grote en mooie uitdaging, die ik graag aanga. Er staan nog heel wat belangrijke realisaties op het programma: verschillende grote rioleringsprojecten, de creatie van het Vruenpark in Waanrode en de vrijetijdssite in Kersbeek. Daarnaast worden we nog steeds geconfronteerd met de coronapandemie. Als schepen ben ik altijd heel bereikbaar geweest. En ook als burgemeester wil ik die open communicatie blijven hanteren en zo ten dienste van de inwoners staan”, zegt Kristof Mollu.

Kristof Mollu legt de eed af als nieuwe burgemeester van Kortenaken
Kristof Mollu legt de eed af als nieuwe burgemeester van Kortenaken

Kristof Cattie wordt nieuwe burgemeester van Bever

Kristof Cattie was gemeenteraadslid van 2012 tot 2018 en werd na de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018 eerste schepen met als bevoegdheden stedenbouw, ruimtelijke ordening, jeugd, milieu, onthaal en dierenwelzijn.

“Ik ben de kiezer dankbaar en ben dan ook heel blij met deze kans. Na een inloopperiode van 3 jaar, waarin burgemeester Dirk Willem het volledig vernieuwd schepencollege met verve op de rails zette, zal ik dan ook mijn uiterste best doen om onze gemeente te leiden.” zegt Kristof Cattie.

Kristof Cattie legt de eed af als nieuwe burgemeester van Bever
Kristof Cattie legt de eed af als nieuwe burgemeester van Bever


Jean-Pierre De Groef wordt nieuwe burgemeester van Machelen

Jean-Pierre De Groef kan terugblikken op een lange politieke carrière. ​ Zo was hij al burgemeester van Machelen van 2000 tot 2018. Vanaf 1 januari 2022 volgt hij Steve Claeys op als burgemeester van Machelen. ​ ​

“Ik ben blij dat ik opnieuw mijn verantwoordelijkheid kan opnemen als “burgervader” van Machelen-Diegem”, zegt Jean-Pierre De Groef. ”Samen met de vernieuwde beleidsploeg wil ik mij 100 % inzetten om onze gemeente goed te besturen.”

Jean-Pierre De Groef legt de eed af als nieuwe burgemeester van Machelen
Jean-Pierre De Groef legt de eed af als nieuwe burgemeester van Machelen

Voor provinciegouverneur Jan Spooren blijft de eedaflegging van toekomstig burgemeesters een speciaal moment. ​ ​
“Als voormalig burgemeester weet ik hoe mooi het mandaat van burgemeester is. Men staat dichtbij zijn burgers en kan zaken realiseren die echt het verschil voor de burgers kunnen maken. ​ Ik heb er alle vertrouwen in dat Kristof Mollu, Kristof Cattie en Jean-Pierre De Groef dat uitstekend zullen doen in hun gemeenten,” zegt gouverneur Jan Spooren. ​

Jan Spooren

Gouverneur, Provincie Vlaams-Brabant

Ine Tombeur

Communicatieverantwoordelijke, Kabinet gouverneur

 

 

 

 

 

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Provincie Vlaams-Brabant

#STREEKMOTOR - De provincie Vlaams-Brabant is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Vlaams-Brabant dingen in gang en creëert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is.

De foto's op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Je mag ze vrij gebruiken om de werking van de provincie te illustreren.

Neem contact op met

Provincieplein 1 3010 Leuven

016 26 71 65

info@vlaamsbrabant.be

www.vlaamsbrabant.be