Nieuwe burgemeesters Drogenbos en Sint-Genesius-Rode leggen eed af

In uitvoering van het arrest van de Raad van State van 2 juli 2019 werd Alexis Calmeyn benoemd als burgemeester van Drogenbos en werd Pierre Rolin benoemd als burgemeester van Sint-Genesius-Rode. 

 

Wie is burgemeester Alexis Calmeyn?

Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 te Drogenbos, en de resultaten van de stemming, heeft DROGENBOS PLUS - LB een meerderheid van de zetels (10 op 17) in de gemeenteraad binnengehaald.

De partij DROGENBOS PLUS - LB heeft de heer Alexis Calmeyn voorgedragen als kandidaat burgemeester. Hij bekwam 824 naamstemmen bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen.

De akte van voordracht is mede ondertekend door meer dan de helft van alle verkozenen op de lijsten die aan de verkiezingen hebben deelgenomen, en door een meerderheid van de kandidaten die werden verkozen op de lijst van de voorgedragen kandidaat burgemeester.

De heer Alexis Calmeyn is, in uitvoering van het arrest van de Raad van State van 2 juli 2019, benoemd. Hij legt op 22 juli 2019 de eed als burgemeester af bij provinciegouverneur Lodewijk De Witte.

Alexis Calmeyn is geboren op 26 april 1973 in Elsene. Hij was ocmw-voorzitter van 2001 tot 2006, en is sinds 2007 burgemeester van Drogenbos. 

 

Wie is burgemeester Pierre Rolin?

Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 te Sint-Genesius-Rode, en de resultaten van de stemming, heeft IC-GB de absolute meerderheid behaald (16 op 25 zetels).

De partij IC-GB heeft de heer Pierre Rolin voorgedragen als kandidaat burgemeester. Hij bekwam 3234 naamstemmen bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen.

De akte van voordracht is mede ondertekend door meer dan de helft van alle verkozenen op de lijsten die aan de verkiezingen hebben deelgenomen, en door een meerderheid van de kandidaten die werden verkozen op de lijst van de voorgedragen kandidaat burgemeester.

De heer Pierre Rolin is, in uitvoering van het arrest van de Raad van State van 2 juli 2019, benoemd. Hij legt op 8 juli 2019 de eed als burgemeester af bij provinciegouverneur Lodewijk De Witte.

Pierre Rolin is geboren op 3 december 1963 in Ukkel. Hij was sinds 2001 ocmw-raadslid, en werd in 2013 burgemeester van de gemeente Sint-Genesius-Rode.

 

Lodewijk De Witte

Provinciegouverneur, Provincie Vlaams-Brabant

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Provincie Vlaams-Brabant

#STREEKMOTOR - De provincie Vlaams-Brabant is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Vlaams-Brabant dingen in gang en creëert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is.

De foto's op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Je mag ze vrij gebruiken om de werking van de provincie te illustreren.

Neem contact op met

Provincieplein 1 3010 Leuven

016 26 71 65

info@vlaamsbrabant.be

www.vlaamsbrabant.be