Nieuw woonproject Oxdonkstraat in Kapelle-op-den-Bos

Vlabinvest, woonmaatschappij Het Vlaamse Woonanker en de gemeente Kapelle-op-den-Bos gaan in de Oxdonkstraat 25 betaalbare woningen realiseren. Op het terrein komt een ​ mix van kavels, koopwoningen en huurwoningen. Naast betaalbaarheid wordt ook ingezet op het creëren van woonkwaliteit, ruimtelijke draagkracht, aangename publieke ruimtes en een landschappelijke inpassing.

25 betaalbare woningen in de Oxdonkstraat

Het terrein in de Oxdonkstraat is in eigendom van Vlabinvest,het autonoom provinciebedrijf dat inzet op betaalbaar wonen. De bedoeling is om op de site, samen met woonmaatschappij Het Vlaamse Woonanker en de gemeente Kapelle-op-den-Bos, 25 betaalbare woningen te realiseren.

“De basis van de toekomstige ontwikkeling van het terrein is het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Oxdonk, dat begin deze week definitief werd vastgesteld door onze gemeenteraad”, zegt Renaat Huysmans, burgemeester van Kapelle-op-den-Bos.

“Het RUP zorgt voor een juridisch kader waarbinnen een projectzone met een divers en betaalbaar woonaanbod gerealiseerd zal kunnen worden. Hierbij wordt sterk ingezet op het creëren van woonkwaliteit, ruimtelijke draagkracht, aangename publieke ruimtes en een landschappelijke inpassing. Op die manier wordt niet enkel de beeldkwaliteit van het gebied zelf verbeterd, maar zorgt het project ook voor een meerwaarde voor de volledige buurt. Het groen zal fungeren als geluidsbuffer voor de spoorweg en ook de beeldbepalende boom op het terrein blijft bewaard”, vult Geert Van de Voorde, schepen van wonen aan.

Vlabinvest, Het Vlaams Woonanker en de gemeente Kapelle-op-den-Bos willen 25 betaalbare woningen realiseren in de Oxdonkstraat.
Vlabinvest, Het Vlaams Woonanker en de gemeente Kapelle-op-den-Bos willen 25 betaalbare woningen realiseren in de Oxdonkstraat.

Betaalbare woningen voor inwoners Kapelle-op-den-Bos

Met de hoge grond- en woningprijzen in de Vlaamse Rand rond Brussel wordt het alsmaar moeilijker voor mensen uit de streek om een betaalbare woning te vinden en er te kunnen blijven wonen. ​

Vlabinvest voorziet binnen haar projecten woningen die met korting worden verkocht aan de doelgroep van mensen met een middeninkomen en zonder andere eigendom. De gemeente Kapelle-op-den-Bos wenst het belang van de lokale verankering te versterken door het lokaal toewijzingsreglement van toepassing te verklaren. Hierdoor krijgen mensen die 15 jaar in de gemeente wonen of gewoond hebben een bijkomende voorrang.

“Het nieuwe woonproject voorziet een evenwichtige mix van koopkavels, koopwoningen en huurwoningen met zowel sociale als Vlabinvest-woningen voor mensen met een laag tot modaal inkomen die een band hebben met de streek. Kandidaten die een maatschappelijke, socio-culturele of economische band kunnen aantonen, krijgen met voorrang een grond of woning toegewezen. Mensen die hun binding met de streek kunnen aantonen door langdurig in de regio te wonen, te werken of er een sociaal leven te hebben uitgebouwd, krijgen voorrang bij de toewijzing van de gronden en woningen”, zegt Gunther Coppens, gedeputeerde voor wonen en voorzitter van Vlabinvest.

In een volgende fase zal een architect aangesteld worden die een gedetailleerd ontwerp zal opmaken voor de site. Hierna volgen dan de vergunningsprocedure, de bouwfase en de uiteindelijke oplevering van het project.

Op 29 mei werd het bouwproject aan de Oxdonkstraat voorgesteld door vertegenwoordigers van Vlabinvest, de provincie Vlaams-Brabant en de gemeente Kapelle-op-den-Bos.
Op 29 mei werd het bouwproject aan de Oxdonkstraat voorgesteld door vertegenwoordigers van Vlabinvest, de provincie Vlaams-Brabant en de gemeente Kapelle-op-den-Bos.

Samenwerking tussen Vlabinvest en de Woonmaatschappij

Het woonproject wordt gerealiseerd via een samenwerking tussen Vlabinvest en de woonmaatschappij actief in de gemeente, Het Vlaamse Woonanker. ​
Vlabinvest is grondeigenaar en geeft de woonmaatschappij bouwrechten. ​ Zo fungeert de woonmaatschappij als bouwheer, is eigenaar van de gebouwen en neemt de toewijzingen op zich. ​
De woonmaatschappij zal het project financieren met leningen van Vlabinvest en Wonen in Vlaanderen.

“Via deze opstelling ondersteunen we de woonmaatschappij en de gemeente in het voorzien van een betaalbaar woonaanbod voor haar inwoners en het behalen van het gemeentelijk Bindend Sociaal Objectief, opgelegd door de Vlaamse overheid”, besluit gedeputeerde Gunther Coppens.

 

Meer info: https://www.vlaamsbrabant.be/nl/vlabinvest-wonen-en-zorg-vlaams-brabant

Gunther Coppens

Gedeputeerde, Provincie Vlaams-Brabant

Renaat Huysmans

Burgemeester, Gemeente Kapelle-op-den-Bos

Sarah Claeys

Leidend ambtenaar, Vlabinvest

Frank Ilsbroux

Persverantwoordelijke, Provincie Vlaams-Brabant

 

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Provincie Vlaams-Brabant

#STREEKMOTOR - De provincie Vlaams-Brabant is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Vlaams-Brabant dingen in gang en creëert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is.

De foto's op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Je mag ze vrij gebruiken om de werking van de provincie te illustreren.

Neem contact op met

Provincieplein 1 3010 Leuven

016 26 71 65

info@vlaamsbrabant.be

www.vlaamsbrabant.be