Nieuw stuk fietssnelweg F212 in Asse ingehuldigd

Het gemeentebestuur van Asse en de provincie Vlaams-Brabant hebben de voorbije jaren hard gewerkt aan de fietssnelweg tussen Asse en Brussel, de F212. Deze loopt langs de spoorlijn Dendermonde-Jette en verbindt het station van Asse met dat van Zellik, met het Researchpark Zellik en Brussel. Ook het Kerremanspark ligt op fietsafstand.
Het afgelopen jaar heeft Asse, in samenwerking met talrijke partners, een cruciale ontbrekende verbinding gerealiseerd vlakbij de Brusselse ring: tussen Zellik-station en de aansluiting op het Brussels Gewest. Op 19 december werd dit belangrijke nieuwe stuk fietssnelweg officieel ingehuldigd.

Werken aan fietssnelweg tussen Oude Merchtemsebaan en Brussel afgerond

Sinds 2012 wordt er gebouwd aan de F212. In eerste instantie werd het gedeelte tussen Asse-station en de Kruiskouter aangelegd. De laatste jaren is de belangrijke ontbrekende verbinding tussen Oude Merchtemsebaan en de grens met Brussel uitgewerkt. Er werd hiervoor nauw samengewerkt met Infrabel en het Brusselse Gewest.

In 2015 werd een haalbaarheidsstudie uitgevoerd voor dit bijzonder complexe traject. Hierbij werden ook de integratie van Zellik station, het gebruik van de spoortunnel onder de R0 en de aantakkingen met Researchpark Zellik onderzocht. Deze studie werd in 2016 omgezet in concrete bouwplannen. Eind 2017 startten de werkzaamheden die nu dus volledig afgerond zijn. Het Brusselse Gewest financierde de aansluiting op zijn fietsnetwerk en engageert zich om de route door te trekken tot station Brussel-Noord. In het Brussele gewest zal de route, omwille van de tweetalige omgeving, C212 cyclostrade heten.

De aanleg van dit complexe stuk infrastructuur met een lengte van zo’n 2,5 kilometer had een prijskaartje van 4.096.774 euro. De provincie Vlaams-Brabant en het Vlaamse gewest subsidieerden dit werk elk voor 50%. Infrabel stelde haar gronden ter beschikking en de NMBS voorzag een bijdrage van 90.447 euro voor de nieuwe trap met fietsgoot ter hoogte van het perron en het Brussels Gewest investeerde 101.000 euro voor de werken op het grondgebied van Ganshoren.

Het nieuwe stuk fietssnelweg werd aangelegd in asfalt – het meest comfortabele materiaal voor een fietser – en is 4 meter breed. Het volledige traject is verlicht. Hiermee voldoet het volledig aan de gestelde richtlijnen voor een fietssnelweg. 

In detail

Spoorwegroute van Oude Merchtemsebaan tot tunnel onder Brusselse ring. Technisch moeilijk dossier met o.a. passage station Zellik, onderdoorgang R0, ...

 • 1650 m
 • 2.800.000 euro

Spoorwegroute Researchpark Zellik (tunnel R0 tot Brussel):

 • 893 m
 • 600.000 euro

Overige kosten:

 • Verlichting over gehele traject
 • Catenapalen in tunnel R0

Speciale ingrepen:

 • Nieuwe fietshelling station Zellik: 300.000 euro
 • Heraanleg biotoop voor de kolonie zeldzame ringslangen in de omgeving van de Brusselse Ring. Door de aanleg van de fietssnelweg werd de biotoop verstoord. De slangen werden verhuisd naar een nabijgelegen biotoop op Brussels grondgebied en een nieuw biotoop werd aangelegd langs de fietssnelweg met een zonnehelling en amfibietunnels.

Kaartmateriaal
Voor de gebruikers van de F212 werd een speciale folder uitgewerkt die de route tussen station Asse en station Brussel-Noord toont. 

Dit project kwam mee tot stand door de medewerking van:

 • VLM
 • het Vlaams Gewest
 • Fietsersbond
 • NMBS
 • Researchpark Zellik
 • Natuurpunt en amfibieënwerkgroep Hyla
 • Leefmilieu Brussel
 • gemeente Ganshoren

 

Tom Dehaene

Gedeputeerde voor mobiliteit, Provincie Vlaams Brabant

Sofie Pues

Dienst Mobiliteit, Provincie Vlaams Brabant

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Provincie Vlaams-Brabant

#STREEKMOTOR - De provincie Vlaams-Brabant is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Vlaams-Brabant dingen in gang en creëert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is.

De foto's op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Je mag ze vrij gebruiken om de werking van de provincie te illustreren.

Neem contact op met

Provincieplein 1 3010 Leuven

016 26 71 65

info@vlaamsbrabant.be

www.vlaamsbrabant.be