Nieuw schoolgebouw voor De Wijnpers

Systeem van hernieuwbare thermische energie verlaagt de factuur

Op 28 september opende het nieuwe Tuinbouw-gebouw van de provinciale school De Wijnpers in Leuven officieel ze deuren. De leerlingen van de richting ‘land- en tuinbouw’ kunnen nu in een moderne en stimulerende omgeving de lessen volgen. De nieuwbouw is een voorbeeld van duurzaam bouwen. Het maakt gebruik van een systeem van hernieuwbare thermische energie door verticale boringen in de ondergrond.


Leerlingen tuinbouw volgen lessen in gloednieuw gebouw

“De 375 leerlingen van de tweede en derde graad land- en tuinbouw van De Wijnpers kunnen voortaan de lessen volgen in een gloednieuw gebouw. Tot nu toe zaten ze verspreid over verschillende gebouwen op de campus”, zegt Gunther Coppens, gedeputeerde voor onderwijs.

Het nieuwe gebouw telt, naast les- en praktijklokalen, ook twee wetenschapslokalen met labovoorzieningen, kleedkamers en douches en lockers, en een vinificatieruimte waar wijn kan gemaakt worden.

Ook de nieuwe schoolwinkel en een lerarenkamer krijgen een plaatsje. In een experimentele ruimte kunnen de leerlingen nieuwe teelttechnieken uitproberen, zoals verticale stadslandbouw onder invloed van ledverlichting. Op het dak zullen de leerlingen zelf een educatieve en natuurvriendelijke daktuin aanleggen.

Duurzaam gebouw recupereert warmte

Het gebouw heeft een oppervlakte van 2.171 m².

“Het werd erg duurzaam en compact gebouwd. Het voldoet aan de BEN-energienormen en wordt fossielvrij verwarmd en gekoeld met een BEO (Boorgat Energie Opslag)-veld. Dit systeem haalt de warmte en koelte uit een buizenstelsel onder de grond”, zegt Bart Nevens, gedeputeerde voor gebouwen. “Dit is een technologie waarvan we hopen dat ze ook overgenomen gaat worden in andere schoolgebouwen. Het is duurzame energie met een zeer lage milieu-impact met lage gebruiks- en onderhoudskosten. Op die manier kan de energiefactuur serieus gedrukt worden. Niet onbelangrijk in deze tijden”.

Afscheid van directeur Lut Lambert op 30 september

Na 15 jaar als dienst als directeur gaat Lut Lambert op pensioen. ​
In deze periode had ze een grote invloed op de ontwikkeling van de school. Ze startte in 2007 met 444 leerlingen. Ondertussen zijn er dat 888. Ook het aantal leerkrachten en medewerkers verdubbelde van 75 in 2007 tot 154 in 2022. Voor haar kwamen de leerlingen steeds op de eerste plaats. ​ Het zorgbeleid kreeg een enorme boost en de uren voor omkadering werden ten volle ingezet in de klas. Naast het aantal leerlingen zijn ook het aantal studierichtingen fors uitgebreid binnen de domeinen Land- en tuinbouw, Kunst en creatie en STEM. ​ Daarnaast werd ook op infrastructureel vlak een enorme stap vooruitgezet. Er kwam een nieuw gebouw voor de eerste graad (2014), de renovatie en ingebruikname van het Wijnpershuis (2018) en nu voor het domein Land- en tuinbouw. ​
Ze hechtte veel belang aan duurzaamheid.

Directeur Lut Lambert (midden) werd 'uitgewuifd' door (v.l.n.r. Jean-Pierre Crabbé, directeur kenniseconomie, gedeputeerde Gunther Coppens, gedeputeerde Bart Nevens en de nieuwe schooldirecteur, Bart Van den Bosch
Directeur Lut Lambert (midden) werd 'uitgewuifd' door (v.l.n.r. Jean-Pierre Crabbé, directeur kenniseconomie, gedeputeerde Gunther Coppens, gedeputeerde Bart Nevens en de nieuwe schooldirecteur, Bart Van den Bosch

Op 30 september wordt ze door haar collega's en leerlingen feestelijk uitgezwaaid.
's Middags treedt er een dansgroepje van leerkrachten op.
In de namiddag doet ze nog een laatste maal de ronde van de school, langs de verschillende domeinen. Per domein (Kunst, STEM, Land- en tuinbouw en 1ste graad) zullen er cadeautjes uitgewisseld worden en hebben er wat activiteiten plaats.
Om 15.10 uur vormen alle leerlingen een erehaag om op de terugweg naar haar bureau een massaal applaus en uitzwaai te geven. ​ ​
Om 15.30 uur is er dan de afscheidsreceptie met collega's en oud-collega's. Op de dranklijst staan in de school gemaakte wijn en bier.

Lut Lambert wordt opgevolgd door Bart Van den Bosch.

Gunther Coppens

Gedeputeerde, Provincie Vlaams-Brabant

Bart Nevens

Gedeputeerde, Provincie Vlaams-Brabant

Lut Lambert

Directeur De Wijnpers, Provincie Vlaams-Brabant

Jan Vanluchene

Architect, Provincie Vlaams-Brabant

 

 


 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Provincie Vlaams-Brabant

#STREEKMOTOR - De provincie Vlaams-Brabant is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Vlaams-Brabant dingen in gang en creëert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is.

De foto's op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Je mag ze vrij gebruiken om de werking van de provincie te illustreren.

Neem contact op met

Provincieplein 1 3010 Leuven

016 26 71 65

info@vlaamsbrabant.be

www.vlaamsbrabant.be