Nieuw materiaal om leerlingen te motiveren om te leren

Mind, Set, Grow!

Donderdag 24 mei 2018 — Kinderen zijn van nature uit nieuwsgierig en gemotiveerd om dingen bij te leren. Maar hoe houden we die motivatie vast? Hoe komt het dat kinderen soms denken dat ze het toch niet gaan kunnen? Hoe komt het dat kinderen schrik hebben om fouten te maken en opgeven? Hoe werk je aan de juiste mindset bij kinderen? Om op deze vragen een antwoord te formuleren, ontwikkelde Hogeschool UCLL, in opdracht van de provincie Vlaams-Brabant en in samenwerking met uitgeverij De Eenhoorn, een inspiratiebox. Deze inspiratiebox werd gisteren gelanceerd.

e mindsettheorie van prof. dr. Carol Dweck toont aan dat leermotivatie bepaald wordt door dieperliggende opvattingen waarvan men zich vaak niet bewust is. Des te meer iemands opvattingen uitgaan van ontwikkelbaarheid, des te groter de motivatie om uitdagingen aan te gaan, om niet op te geven bij het maken van fouten en om nieuwe dingen bij te leren. Dweck spreekt van een op groei gerichte mindset.

‘Daarom vonden we het belangrijk dat deze mindset-theorie vertaald werd naar een praktisch bruikbaar werkinstrument voor leerkrachten in de klas’, zegt Marc Florquin, gedeputeerde voor onderwijs. ‘Een open mindset heeft immers een duidelijk positief effect op leergedrag en leerresultaten. Met dit project ‘Mind, Set, Grow!’ zetten we bijgevolg in op datgene wat elk kind nodig heeft om in de 21ste eeuw succesvol te zijn; met name de motivatie om levenslang (bij) te leren.

De provincie Vlaams Brabant engageerde Tinne Van Camp en Katrien Goossens van UCLL om zo’n inspiratiebox te ontwikkelen. De inspiratiebox is een cultuur-educatief pakket waarmee leerkrachten uit het lager onderwijs op een muzisch-creatieve manier aan de slag kunnen. Als einddoel staat voorop dat leerkrachten hun leerlingen kunnen overtuigen om te blijven leren en te groeien, om goesting te krijgen uitdagingen aan te gaan en om te durven inzetten op hun kleine en grote dromen.

‘Als gedeputeerde voor onderwijs, vind ik dit project zodanig waardevol dat alle Vlaams-Brabantse scholen deze box gratis zullen ontvangen. Ook zullen we verschillende studiedagen organiseren om scholen en leerkrachten op een juiste manier aan de slag te laten gaan met deze box en de mindsettheorie van prof. dr. Carol Dweck’, besluit gedeputeerde Marc Florquin.

 

Vlnr gedeputeerde Marc Florquin, auteur Stefan Boonen en Tinne Van Camp, UCLL
Marc Florquin Gedeputeerde voor onderwijs at Provincie Vlaams Brabant
Evelien Vanhelmont Dienst onderwijs at Provincie Vlaams Brabant