Nieuw bedrijventerrein in Londerzeel

Nieuw bedrijventerrein in Londerzeel

Dinsdag 18 september 2018 — De provincieraad van Vlaams-Brabant stelt voor om een nieuw bedrijventerrein te ontwikkelen in Londerzeel. Met de voorlopige vaststelling van het ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Specifiek economisch knooppunt Londerzeel-deelplan Terlocht’ geeft de provincie aan de landbouwbestemming te willen wijzigen in een bedrijfsbestemming.

Het gaat om een gebied van zo’n 12 hectare ten noorden van camping Diepvennen. Het is de bedoeling dat hier bedrijven komen op grote kavels. Winkels en kantoren worden uitgesloten.
Om het nieuwe terrein te kunnen bereiken moet de Koning Leopoldlaan een stukje worden verlengd. Een verbinding met de Meerstraat zal alleen voor fietsers en voetgangers toegankelijk zijn.

Met het ruimtelijk uitvoeringsplan Specifiek economisch knooppunt Londerzeel-deelplan Terlocht’ geeft de provincie Vlaams-Brabant invulling aan de opdracht van Vlaanderen om in Londerzeel ruimte vrij te maken voor nieuwe bedrijvenzones.

‘We zijn van plan om dat in meerdere stappen uit te voeren’, zegt Ann Schevenels, gedeputeerde voor ruimtelijke planning. ‘Het plan voor Terlocht is de eerste stap. Dit gebied kent geen professioneel agrarisch gebruik meer en sluit aan op het bestaande bedrijventerrein in Breendonk langs de A12’. Wij vinden dat het om die reden geschikt is als vestigingsplaats voor nieuwe bedrijven’.

Het zuidelijke gedeelte van het terrein, grenzend aan de afrit naar de Meerstraat, mag niet bebouwd worden.

‘We hechten belang aan een volwaardige autosnelweg. We roepen de Vlaamse regering op om spoedig een volwaardig op- en afrittencomplex aan te leggen op deze plek’, zegt gedeputeerde Ann Schevenels.

De ontwerpversie van het ruimtelijk uitvoeringsplan zal binnen enkele weken ter inzage worden gelegd.
Betrokkenen krijgen minstens zestig dagen de tijd om hun mening kenbaar te maken. Meer informatie over het openbaar onderzoek verschijnt binnenkort op de website van de provincie Vlaams-Brabant.

Ann Schevenels Gedeputeerde voor ruimtelijke planning at Provincie Vlaams Brabant
Chris Taes Voorzitter at Provincieraad Vlaams-Brabant