Nieuw bedrijventerrein in Londerzeel

De provincieraad van Vlaams-Brabant stelt voor om een nieuw bedrijventerrein te ontwikkelen in Londerzeel. Met de voorlopige vaststelling van het ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Specifiek economisch knooppunt Londerzeel-deelplan Terlocht’ geeft de provincie aan de landbouwbestemming te willen wijzigen in een bedrijfsbestemming.

Het gaat om een gebied van zo’n 12 hectare ten noorden van camping Diepvennen. Het is de bedoeling dat hier bedrijven komen op grote kavels. Winkels en kantoren worden uitgesloten.
Om het nieuwe terrein te kunnen bereiken moet de Koning Leopoldlaan een stukje worden verlengd. Een verbinding met de Meerstraat zal alleen voor fietsers en voetgangers toegankelijk zijn.

Met het ruimtelijk uitvoeringsplan Specifiek economisch knooppunt Londerzeel-deelplan Terlocht’ geeft de provincie Vlaams-Brabant invulling aan de opdracht van Vlaanderen om in Londerzeel ruimte vrij te maken voor nieuwe bedrijvenzones.

‘We zijn van plan om dat in meerdere stappen uit te voeren’, zegt Ann Schevenels, gedeputeerde voor ruimtelijke planning. ‘Het plan voor Terlocht is de eerste stap. Dit gebied kent geen professioneel agrarisch gebruik meer en sluit aan op het bestaande bedrijventerrein in Breendonk langs de A12’. Wij vinden dat het om die reden geschikt is als vestigingsplaats voor nieuwe bedrijven’.

Het zuidelijke gedeelte van het terrein, grenzend aan de afrit naar de Meerstraat, mag niet bebouwd worden.

‘We hechten belang aan een volwaardige autosnelweg. We roepen de Vlaamse regering op om spoedig een volwaardig op- en afrittencomplex aan te leggen op deze plek’, zegt gedeputeerde Ann Schevenels.

De ontwerpversie van het ruimtelijk uitvoeringsplan zal binnen enkele weken ter inzage worden gelegd.
Betrokkenen krijgen minstens zestig dagen de tijd om hun mening kenbaar te maken. Meer informatie over het openbaar onderzoek verschijnt binnenkort op de website van de provincie Vlaams-Brabant.

Ann Schevenels

Gedeputeerde voor ruimtelijke planning, Provincie Vlaams Brabant

Chris Taes

Voorzitter, Provincieraad Vlaams-Brabant

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Provincie Vlaams-Brabant

#STREEKMOTOR - De provincie Vlaams-Brabant is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Vlaams-Brabant dingen in gang en creëert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is.

De foto's op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Je mag ze vrij gebruiken om de werking van de provincie te illustreren.

Neem contact op met

Provincieplein 1 3010 Leuven

016 26 71 65

info@vlaamsbrabant.be

www.vlaamsbrabant.be