Skip to Content
Nieuw bedrijventerrein Eeckhout in Londerzeel krijgt groen licht

Nieuw bedrijventerrein Eeckhout in Londerzeel krijgt groen licht

De provincie Vlaams-Brabant wil een nieuw bedrijventerrein ontwikkelen in Londerzeel. Daarom heeft de provincieraad op 15 december beslist de bestemming van het gebied tussen de Mechelsestraat en de A12 te wijzigen.

 

De provincie Vlaams-Brabant geeft met het ruimtelijk uitvoeringsplan 'SPEK-Londerzeel' invulling aan de Vlaamse opdracht om in Londerzeel ruimte vrij te maken voor nieuwe bedrijvenzones.

Story image

De steenhandel gaat de komende jaren zijn activiteiten in Londerzeel sterk inkrimpen.

“Er komen kleine bedrijfsunits in bedrijfsverzamelgebouwen, maar ook voor middelgrote ondernemingen uit de regio zal er plaats zijn”, zegt Ann Schevenels, gedeputeerde voor ruimtelijke planning. “We hebben vastgelegd dat voorzieningen voor onder andere parkeren, wateropvang en afval gemeenschappelijk worden beheerd. Zo wordt dit terrein van negen hectare zo optimaal mogelijk benut, waardoor we waardevolle open ruimte in de regio kunnen behouden”.

Speciale aandacht gaat uit naar het woon- en leefklimaat van omwonenden. De woningen zullen van het bedrijventerrein worden gescheiden door een omwalling, die door de aanplant van bomen en struiken een groen uiterlijk zal hebben.
Auto’s en vrachtwagens kunnen het bedrijventerrein enkel bereiken via de parallelweg van de A12.

De Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) Vlaams-Brabant staat in voor de ontwikkeling van het bedrijventerrein.
In 2021 zal een omgevingsvergunning worden aangevraagd voor het bedrijventerrein.

“Dit is een totaalconcept. We gaan ervoor zorgen dat eerst de bufferzone wordt aangelegd. Pas daarna kunnen nieuwe bedrijven hun intrek nemen”, besluit gedeputeerde Ann Schevenels.

 

Ann Schevenels Gedeputeerde, Provincie Vlaams-Brabant
Annelies Belis Dienst ruimtelijke planning, Provincie Vlaams-Brabant
Frank Ilsbroux Persverantwoordelijke, Provincie Vlaams-Brabant

 

 

Over Provincie Vlaams-Brabant

#STREEKMOTOR - De provincie Vlaams-Brabant is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Vlaams-Brabant dingen in gang en creƫert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is.

De foto's op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Je mag ze vrij gebruiken om de werking van de provincie te illustreren.

Provincie Vlaams-Brabant
Provincieplein 1
3010 Leuven