Nederlands op de werkvloer bij OCMW Sint-Genesius-Rode

Provincie zet in op kennis van het Nederlands

 

Het OCMW van Sint-Genesius-Rode organiseert, met de steun van de provincie Vlaams-Brabant, gerichte taalcoaching voor anderstalige zorgmedewerkers. De bedoeling is om deze medewerkers te stimuleren om actiever het Nederlands te gebruiken op de werkvloer in hun contacten met de bewoners.


Nederlands op de werkvloer bij OCM Sint-Genesius-Rode

In het project ‘Nederlands op de werkvloer’ organiseert het OCMW van Sint-Genesius-Rode taalcoaching voor de anderstalige medewerkers binnen de cluster zorg. Deze taalcoaching op de werkvloer wordt uitgevoerd door i-Diverso en verloopt in groepsverband. Maar ook individuele trajecten zijn mogelijk. ​
Anderstalige medewerkers die goed vorderen, worden gemotiveerd om verder te werken aan hun Nederlands buiten de werkuren via een CVO of CBE-opleiding.
De provincie Vlaams-Brabant kende het OCMW hiervoor een subsidie toe van 13.031 euro.

“In een diverse samenleving is het essentieel om de meerwaarde van verschillen te erkennen en te omarmen. We streven naar een inclusieve werkomgeving waar diversiteit in achtergronden, ervaringen en perspectieven wordt gewaardeerd. Het gemeenschappelijk gebruik van het Nederlands verbindt en bevordert een harmonieuze samenwerking en integratie op de werkvloer. Goede samenwerking op de werkvloer kan enkel een meerwaarde betekenen voor de gebruiker”, zegt Anne Troussel, voorzitter van het OCMW van Sint-Genesius-Rode.

Op 27 november stelden gedeputeerde Gunther Coppens, Anne TRoussel, voorzitter OCMW Sint-Genesius-Rode, en Heidi Devillé van i-Diverso het taalstimuleringsproject 'Nederlands op de werkvloer' voor.
Op 27 november stelden gedeputeerde Gunther Coppens, Anne TRoussel, voorzitter OCMW Sint-Genesius-Rode, en Heidi Devillé van i-Diverso het taalstimuleringsproject 'Nederlands op de werkvloer' voor.

Provincie ondersteunt taalstimulering

Anders- en meertaligheid is voor steeds meer inwoners van Vlaams-Brabant een realiteit. Kennis van het Nederlands is voor anderstaligen van essentieel belang voor een goede integratie in de lokale gemeenschap. Bovendien zorgt kennis van het Nederlands voor meer kansen op de arbeidsmarkt.

“Daarom ondersteunen we een project als ‘Nederlands op de werkvloer’ van het OCMW van Sint-Genesius-Rode. Want we vinden het belangrijk dat organisaties anderstaligen helpen bij hun leerproces van het Nederlands als vreemde taal. Voor onze samenleving is het immers essentieel dat we met elkaar kunnen communiceren”, zegt Gunther Coppens, gedeputeerde voor Vlaams karakter. ​

Gemeenten, scholen, vzw’s en feitelijke organisaties kunnen voor hun taalstimulerend project een provinciale subsidie aanvragen van maximum 15.000 euro.

Gunther Coppens

Gedeputeerde, Provincie Vlaams-Brabant

Anne Troussel

Voorzitter, OCMW Sint-Genesius-Rode

Peter Biondi

Vlaams karakter, Provincie Vlaams-Brabant

Frank Ilsbroux

Persverantwoordelijke, Provincie Vlaams-Brabant

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Provincie Vlaams-Brabant

#STREEKMOTOR - De provincie Vlaams-Brabant is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Vlaams-Brabant dingen in gang en creëert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is.

De foto's op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Je mag ze vrij gebruiken om de werking van de provincie te illustreren.

Neem contact op met

Provincieplein 1 3010 Leuven

016 26 71 65

info@vlaamsbrabant.be

www.vlaamsbrabant.be