Natuurlijke herinrichting Nellebeek in Overijse

Van gebetonneerd kanaal naar ecologisch opgewaardeerde waterloop

De provincie Vlaams-Brabant en de gemeente Overijse werken aan het herstel van de natuurlijke structuur van de Nellebeek. De gebetonneerde waterloop krijgt een natuurlijke herinrichting zodat de ecologische kwaliteit er sterk verbetert. Momenteel zijn de werken ter hoogte van de Lindaal in Eizer bezig. Het gaat om de grootste infrastructuurwerken van de afgelopen jaren aan een waterloop in Vlaams-Brabant.

Locatie van de werken aan de Nellebeek in Overijse
Locatie van de werken aan de Nellebeek in Overijse

De werken aan de Nellebeek geven deze volledig gebetonneerde waterloop een facelift.

“Zo laten we over een afstand van 315 meter alle betonnen elementen verwijderen”, zegt Bart Nevens, gedeputeerde voor waterlopen en leefmilieu. “Daarna krijgt de beek een natuurlijke herinrichting en vormt ze een belangrijke groenblauwe verbinding in de regio”.

“De rechteroever blijft zoveel mogelijk onverhard om natuurlijke meandering toe te laten”, zegt Peter Lombaert, schepen van duurzaamheid in Overijse. “De linkeroever, die aan de straat grenst, wordt verstevigd met breuksteen en palen en later ook nog vergroend”.

Ook het vismigratieknelpunt, afwaarts de duiker onder de Schapenweg, behoort weldra tot het verleden. Want het verval van zo'n 40 centimeter wordt weggewerkt zodat vissen terug opwaarts kunnen migreren.

“Deze werken zijn een cruciale schakel tussen het natuurlijk bufferbekken ten noorden op de Nellebeek en de uitgebreide onthardingen ten zuiden, in de omgeving waar de Nellebeek uitmondt in de IJse”, zegt Jan De Broyer, schepen van omgeving en natuurinrichting.

Op 3 februari brachten gedeputeerde Bart Nevens en leden van het gemeentebestuur van Overijse een bezoek aan de werken aan de Nellebeek in Overijse
Op 3 februari brachten gedeputeerde Bart Nevens en leden van het gemeentebestuur van Overijse een bezoek aan de werken aan de Nellebeek in Overijse

“De nieuw ingerichte Nellebeek kan, samen met het hellingbos in beheer van het Agentschap voor Natuur en Bos, uitgroeien tot een cruciale verbinding tussen de IJsevallei en het Zoniënwoud, één van de belangrijkste landschappelijke verbindingen in het toekomstige Nationaal Park Brabantse Wouden. Het bos en de beek vormen hier samen de vallei van de Nellebeek en zijn ook symbolisch belangrijk als beeld van het partnerschap dat het Nationaal Park kans op slagen geeft”, zegt Patrick Huvenne, regiobeheerder van Agentschap voor Natuur en Bos.


De projectkosten bedragen ruim 90.000 euro waarvan de Vlaamse overheid ongeveer de helft en de provincie en de gemeente elk ongeveer een kwart betaalden.

Het structuurherstel en de ecologische opwaardering dragen bij aan het behalen van de doelstellingen van de Europese Kaderrichtlijn Water. Zo verhoogt het ecologisch potentieel van de Nellebeek en de IJsevallei, die aangeduid is als speerpuntgebied in het Stroomgebiedbeheerplan van de Schelde.
Dit project kadert in het Landinrichtingsproject ‘IJsevallei’ en ontvangt hiervoor subsidies van de Vlaamse Overheid

Bart Nevens

Gedeputeerde, Provincie Vlaams-Brabant

Peter Lombaert

Schepen, Gemeente Overijse

Jan De Broyer

Schepen, Gemeente Overijse

Patrick Huvenne

Regiobeheerder, Agentschap voor Natuur en Bos

Peter Maris

Dienst waterlopen, Provincie Vlaams-Brabant

Frank Ilsbroux

Persverantwoordelijke, Provincie Vlaams-Brabant

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Provincie Vlaams-Brabant

#STREEKMOTOR - De provincie Vlaams-Brabant is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Vlaams-Brabant dingen in gang en creëert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is.

De foto's op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Je mag ze vrij gebruiken om de werking van de provincie te illustreren.

Neem contact op met

Provincieplein 1 3010 Leuven

016 26 71 65

[email protected]

www.vlaamsbrabant.be