N-VA, CD&V en Open VLD vormen nieuwe coalitie 2019-2024

Maandag 29 oktober 2018 — Op 25 oktober werd de nieuwe coalitie voorgesteld die de volgende legislatuur de provincie Vlaams-Brabant zal besturen. Het wordt een coalitie van N-VA, CD&V en Open VLD. 

N-VA, CD&V en Open Vld hebben een coalitie-akkoord gesloten voor de periode 2019-2024.

De 3 partijen maakten hierover een bestuursakkoord uitgaande van een aantal basisprincipes:

  • Het Vlaamse, groene en ondernemende karakter van de provincie wordt verder versterkt.
  • Bovenlokale problematieken zoals mobiliteit, waterhuishouding, behoud van open ruimte en de digitale transformatie naar een “Smart Region”  zullen bijzondere aandacht krijgen.
  • Het nieuwe bestuur wil de resterende provinciale bevoegdheden efficiënt inzetten ten dienste van de gemeenten, de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en van de inwoners.

De coalitiepartners zullen nu de tijd nemen om het provinciaal beleid onder de loep te nemen en de beschikbare financiële middelen zo efficiënt en zuinig mogelijk in te zetten.

Het bestuur wil de focus leggen op bovenlokale noden van de regio.

Er werd tevens afgesproken dat de nieuwe meerderheid volgende gedeputeerden zal voordragen:
 

Tijdens de periode 2019-2020:
 

Bart Nevens (N-VA)                      gsm 0486/643109

Tom Dehaene (CD&V)                  gsm 0475/210396

Ann Schevenels (VLD)                  gsm 0497/546232

Monique Swinnen (CD&V)            gsm 0476/296009

 

Tijdens de periode 2021-2024:
 

Bart Nevens (N-VA)

Tom Dehaene (CDV)

Ann Schevenels (VLD)

Gunther Coppens (NVA)             gsm 0468/109286

Monique Swinnen Gedeputeerde at Provincie Vlaams Brabant
Tom Dehaene Gedeputeerde at Provincie Vlaams Brabant
Ann Schevenels Gedeputeerde at Provincie Vlaams Brabant