Dorsplein Vollezele doorgetrokken naar Museum van het Brabants Trekpaard

Binnenkort gaat het Museum van het Brabants Trekpaard in Vollezele weer open op een vernieuwd dorpsplein. Dan kan het decor voor de Dag van het Brabants Trekpaard weer schitteren als vanouds.

De provincie Vlaams-Brabant is de streekmotor voor de herwaardering van het Brabants trekpaard. Ze wil dit ras een nieuwe toekomst geven.

‘Hiervoor moeten we een stevig draagvlak hebben en nog versterken bij het grote publiek. Publieksactiviteiten zijn hiervoor een ideale gelegenheid. Daarom steunen we het Museum en haar werking ten volle’, zegt Tom Dehaene, gedeputeerde voor erfgoed.
 

Dorpsplein wordt doorgetrokken naar binnenplein Museum

Aan het Museum van het Belgisch Trekpaard, op het dorpsplein van Vollezele, prijkt het standbeeld van de beroemde hengst Brillant.

‘Door de verruiming van het dorpsplein naar de binnenkoer van het Museum van het Brabants Trekpaard, speelt de gemeente Galmaarden in op de leefbaarheid en de lokale economie van de dorpskern. De vernieuwing moet ook de geest van het boerenpaard terugbrengen in Vollezele. Er zullen nieuwe activiteiten in verband met het Brabants Trekpaard georganiseerd worden’, zegt Monique Swinnen, gedeputeerde voor Europa, het plattelandsbeleid en toerisme.

Dit project kost 155.0000 euro waarvan 100.000 euro ondersteund werd met Europese, Vlaamse en Vlaams-Brabantse middelen vanuit het PDPO-plattelandsfonds.
 

Nieuw meubilair voor het Dorpsplein

Op het Dorpsplein werd nieuw streekmeubilair, banken en tafels, geplaatst.
De meubels werden gemaakt in het kader van LEADER Pajottenland+-project ‘Thuis in het Pajottenland’. Er werd samengewerkt met het Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei en Haviland.

De meubels werden gemaakt door Frederic Vekens uit Galmaarden.

Dag van het Brabants Trekpaard

Op zondag 21 oktober staat Vollezele weer volledig in teken van het Brabants Trekpaard.
Toerisme Vlaams-Brabant en Vollezele Leeft organiseren dan de Dag van het Brabants Trekpaard. Vollezele Leeft neemt de praktische organisatie in handen. Toerisme Vlaams-Brabant zorgt voor ondersteuning en promotie.

Programma (van 10 tot 17 uur):

•           Menwedstrijd met Brabantse trekpaarden, georganiseerd door de trekpaardmenners

•           Behendigheidsproef van Vlaams-Brabant

•           Voorstelling kampioenenhengst Brabants Trekpaard

•           Provinciaal kampioenschap veulens van Vlaams-Brabant

•           Keuring jaarlingen en tweejaarse merries

•           Demonstratie hoefbeslag

•           Demonstratie trekpaardveulens ‘Vlaams-Brabant’ (met o.a. publieksprijs mooiste veulen)

•           Demonstratie garnaalvissers

•           Ritje met paard en kar

•           Vliegend tapijt, ritje op trekpaard, stropiramide

•           Bezoek aan het museum van het Belgisch Trekpaard (rondleidingen met gids om 11, 14 en     

16 uur)

•           standen streekproducten & oude ambachten

•           Rommelmarkt

•           Barbecue van 11.30 tot 15 uur

•           Foodtrucks

•           Fotobooth

Na 17 uur vindt de prijsuitreiking plaats en om 18 uur de Brillantworp.
 

Tijdens de Dag van het Brabants Trekpaard organiseert de provincie Vlaams-Brabant, in samenwerking met de Vlaams-Brabantse Kwekers, een provinciale behendigheidsproef.

De proef bestaat uit zeven hindernissen. Deelnemers worden door een jury beoordeeld op het parcours, de rijvaardigheid en de algemene presentatie.
Na een geslaagde proef ontvangt de trekpaardeigenaar een bekwaamheidsattest voor zijn of haar Brabander. Het attest bewijst het goede karakter, de functionaliteit en de bekwaamheid van het trekpaard.

Contacteer ons
Monique Swinnen Gedeputeerde voor toerisme, Europa en plattelandbeleid, Provincie Vlaams Brabant
Tom Dehaene Gedeputeerde voor erfgoed, Provincie Vlaams Brabant
Liene Blancke Projecten Brabants Trekpaard, Provincie Vlaams Brabant
Eva Roeykens Plattelandscoƶrdinator, Provincie Vlaams Brabant
Monique Swinnen Gedeputeerde voor toerisme, Europa en plattelandbeleid, Provincie Vlaams Brabant
Tom Dehaene Gedeputeerde voor erfgoed, Provincie Vlaams Brabant
Liene Blancke Projecten Brabants Trekpaard, Provincie Vlaams Brabant
Eva Roeykens Plattelandscoƶrdinator, Provincie Vlaams Brabant
Over Provincie Vlaams-Brabant

#STREEKMOTOR - De provincie Vlaams-Brabant is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Vlaams-Brabant dingen in gang en creƫert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is.

De foto's op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Je mag ze vrij gebruiken om de werking van de provincie te illustreren.

Provincie Vlaams-Brabant
Provincieplein 1
3010 Leuven