Meer tijd voor Babbeltafel en Campuscafé

De provincie Vlaams-Brabant verlengde twee projecten die het Vlaams karakter in hun gemeente versterken. Het gaat om ‘Babbeltafel’ van gemeente Londerzeel en‘Campuscafé’ van OCMW Dilbeek.

 

“Corona zorgde voor vertraging van heel wat activiteiten en projecten”, zegt Gunther Coppens, gedeputeerde voor Vlaams karakter. “Om ervoor te zorgen dat projecten in hun oorspronkelijke bedoeling kunnen georganiseerd worden, hebben we de termijn van uitvoering verlengd”.

Het gaat om:

  • ‘Babbeltafel: gelegenheid waar anderstaligen samen komen om de Nederlandse taal te oefenen’ van gemeente Londerzeel

    De gemeente Londerzeel organiseert ‘Babbeltafels’. Op een Babbeltafel staat ‘praten’ centraal: het zijn gezellige en open bijeenkomsten in de bibliotheek voor anders- en Nederlandstalige volwassenen. Op deze manier wil de gemeente Londerzeel extra oefenkansen Nederlands aanbieden aan de groeiende groep anderstalige inwoners in de gemeente. De ondersteuning van de Babbeltafels gebeurt door een medewerker van de dienst burgerzaken en één of meerdere vrijwilligers. Zij laten de deelnemers kennismaken met de gemeentelijke diensten en nuttige thema’s hierrond. Voor de inhoud van de sessies wordt er samengewerkt met het woonzorgcentrum in Londerzeel en ook met studenten van de Erasmushogeschool.
  • ‘Campuscafé’ van OCMW Dilbeek

    De gemeente Dilbeek heeft reeds een succesvol ‘Café Combinne’ in Itterbeek, in samenwerking met Archeduc. Het Café Combinne is een conservatietafel waarbij evenveel Nederlandstaligen als anderstaligen de kans krijgen een informele babbel te hebben. Soms worden er ook bepaalde thema’s besproken of gastsprekers uitgenodigd. Het niveau Nederlands bij deze conversatietafel ligt reeds vrij hoog. ​

    Daarom start de gemeente Dilbeek een nieuwe conversatietafel op met een lagere toegangsdrempel voor mensen die weinig Nederlands spreken, het Campuscafé. ​
    Dit zal plaatsvinden in de welzijnscampus. De welzijnscampus is een laagdrempelige plek van ontmoeting waar mensen op een makkelijke manier de dienstverlening leren kennen en is daarom de uitgelezen ontmoetingsplek om Nederlands te oefenen. Tijdens het campuscafé zullen ook thema's uit vrijetijd aan bod komen zodat mensen ook makkelijker de weg naar het Dilbeeks verengingsleven vinden en waardoor de participatiedrempel wordt verlaagd.

Gunther Coppens

Gedeputeerde, Provincie Vlaams-Brabant

Ellen De Belder

Vlaams karakter, Provincie Vlaams-Brabant

Frank Ilsbroux

Persverantwoordelijke, Provincie Vlaams-Brabant

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Provincie Vlaams-Brabant

#STREEKMOTOR - De provincie Vlaams-Brabant is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Vlaams-Brabant dingen in gang en creëert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is.

De foto's op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Je mag ze vrij gebruiken om de werking van de provincie te illustreren.

Neem contact op met

Provincieplein 1 3010 Leuven

016 26 71 65

info@vlaamsbrabant.be

www.vlaamsbrabant.be