Meer groen en woonkwaliteit, oplossing voor vrachtverkeer

Een toekomstvisie voor Lot en de bedrijvenzone Laekebeek

De provincie Vlaams-Brabant, de gemeente Beersel en de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) Vlaams-Brabant hebben een ruimtelijke visie uitgewerkt voor de woonomgeving Lot en de bedrijvenzone Laekebeek. Er wordt gezorgd voor een betere woonkwaliteit door meer groen en een oplossing voor het vrachtverkeer.

Ruimtelijk planner Daan Demey, schepen Kristien Vanhaverbeke, burgemeester Hugo Vandaele en gedeputeerde Ann Schevenels tonen het toekomstbeeld van Lot
Ruimtelijk planner Daan Demey, schepen Kristien Vanhaverbeke, burgemeester Hugo Vandaele en gedeputeerde Ann Schevenels tonen het toekomstbeeld van Lot

Waarom een toekomstvisie?

Lot is een woonkern aan de Zenne met veel bedrijvigheid. In het centrum maakten de leegstaande bedrijfsgebouwen plaats voor een reconversie naar woningen. De nieuwe bedrijvigheid kreeg een plaats op afzonderlijke bedrijvenzones. Lot beschikt immers over een goede bereikbaarheid met de nabijheid van de autosnelweg, een treinstation en een fietssnelweg aan het kanaal.

Provincie, gemeente en POM smeden toekomstplannen voor Lot
Provincie, gemeente en POM smeden toekomstplannen voor Lot

Er zijn echter ook een aantal knelpunten of uitdagingen voor de toekomst van Lot:

  • Doorgaand vrachtverkeer in het centrum met een nadelig effect op de woonkwaliteit en verkeersveiligheid.
  • Gebrek aan groene bufferzones en publiek groen in het centrum en aan de bedrijvenzone. Misschien kan de Zenne een meer vooraanstaande plaats krijgen? De bedrijvenzone kan ook beter landschappelijk gebufferd worden zodat de visuele en geluidshinder gemilderd worden.
  • Op de bedrijvenzone is er ruimte voor ​ duurzame herontwikkeling van verouderde bedrijfsgebouwen en percelen, met de aanleg van een warmtenet. De bedrijvenzone moet ook in de toekomst een plaats van welvaart en tewerkstelling zijn.


Hoe zien de plannen er concreet uit?

“De vragen en knelpunten werden door een gespecialiseerd studiebureau uitvoering onderzocht en uitgewerkt in de toekomstvisie”, zegt Ann Schevenels, gedeputeerde voor ruimtelijke planning.

Toekomstbeeld bedrijvenzone Laekebeek
Toekomstbeeld bedrijvenzone Laekebeek

Er zijn 3 belangrijke thema’s waar op gewerkt zal worden. ​

Optimaliseren van de Zennestraat en een knip voor vrachtverkeer in Stationsstraat/Jozef Huysmanslaan

Verschillende mogelijkheden werden onderzocht voor een nieuwe vrachtontsluiting. Er werd gekozen voor een optimalisatie en het gedeeltelijk verleggen van de Zennestraat. ​
De optimalisatie bestaat uit verschillende ingrepen aan de Beerselsestraat en Zennestraat.

“Er komen aanpassingen aan het op- en afrittencomplex van Lot zodat de invoeg- en uitritstroken verkeersveiliger worden ingericht. De Beerselsestraat zal ter hoogte van de woningen opgeschoven worden. In de toekomst wonen deze mensen aan een woonerf en niet meer aan een drukke autoweg”, zegt burgemeester Hugo Vandaele. ​

Verderop wordt de Zennestraat ingericht met een beter wegdek voor het zware vrachtverkeer maar vooral met meer ruimte voor de fietsers, voetgangers en groen. ​
Ten slotte wordt een verschuiving van de Zennestraat voorzien voor het laatste stuk tot aan de rotonde met de Jozef Huysmanslaan. Dit betekent dat de Zennestraat een nieuwe ligging krijgt, dichter bij de bedrijvenzone en verder weg van het wooncentrum. Zo zullen de inwoners van de Zennestraat in de toekomst aan een rustige woonstraat wonen.

"Een bijkomende maatregel bovenop de optimalisatie van de Zennestraat is een knip voor het vrachtwagenverkeer in de stationsstraat van Lot. Vrachtwagens kunnen dan niet meer doorheen het centrum van Lot rijden. Zo wordt het rustiger wonen in Lot", zegt Kristien Vanhaverbeke, schepen van mobiliteit.

Toekomstbeeld van de bedrijvenzone Laekebeek en omgeving
Toekomstbeeld van de bedrijvenzone Laekebeek en omgeving


Nieuwe publieke natuurparken in het centrum en rondom de bedrijvenzone

Er komen nieuwe natuurparken in het centrum en rondom de bedrijvenzone. Zo kan eventuele hinder gemilderd worden en komt er ruimte om te spelen.

“De Zenne willen we beter tot haar recht laten komen. Dit kan door de kale grasvelden langsheen de Zenne in het centrum in te groenen, bomen te planten en speelnatuur te voorzien. Er worden plannen gemaakt voor het inrichten van een Zenneterras’, zegt burgemeester Hugo Vandaele.

Rondom de bedrijvenzone komen nieuwe groene natuurparken. Dit helpt om de geluids- en visuele hinder van de bedrijven te verminderen. Deze worden publiek toegankelijk voor iedereen zodat jongeren kunnen ravotten en ouderen kunnen flaneren. En bovenal planten we zo veel bomen bij. Dit is nodig om de biodiversiteit te ondersteunen.

Modernisering van de bedrijvenzone

Verouderde bedrijfsgebouwen krijgen een nieuwe invulling en er wordt gewerkt aan de verduurzaming van het energieverbruik door de aanleg van een warmtenet.

“De verouderde delen van de bedrijvenzone kunnen vernieuwd worden. Zo blijft er plaats voor nieuwe bedrijven die zorgen voor tewerkstelling en welvaart. In de bedrijvenzone moet er meer plaats komen voor waterberging en het opvangen van hemelwater. Eveneens is er de interessante optie om de bedrijvenzone te verduurzamen met het ontwikkelen van een warmtenet”, zegt gedeputeerde Ann Schevenels.

Het warme rioolwater van de nabijgelegen rioolwaterzuiveringsinstallatie kan gebruikt worden via een netwerk van ondergrondse pijpleidingen voor de verwarming en koeling van de bedrijfsgebouwen. Zo verduurzamen we het energieverbruik van de bedrijvenzone.

 

Wanneer wordt dit uitgevoerd?

De visie uitvoeren zal stapsgewijs gebeuren. Voor sommige werken is immers een nieuw juridisch kader nodig waarvoor de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan voorzien wordt. Andere ingrepen vragen financiering en de medewerking van partners zoals de Vlaamse overheid. Stap voor stap zal over de jaren heen de visie uitgevoerd worden.

“De uitdaging wordt om samen te werken aan een groener Lot met een goede oplossing voor het vrachtverkeer”, besluit Gunther Coppens, voorzitter van de POM Vlaams-Brabant.

Ann Schevenels

Gedeputeerde, Provincie Vlaams-Brabant

Gunther Coppens

Gedeputeerde, Provincie Vlaams-Brabant

Hugo Vandaele

Burgemeester, Gemeente Beersel

Daan Demey

Dienst ruimtelijke planning, Provincie Vlaams-Brabant

Frank Ilsbroux

Persverantwoordelijke, Provincie Vlaams-Brabant

 

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Provincie Vlaams-Brabant

#STREEKMOTOR - De provincie Vlaams-Brabant is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Vlaams-Brabant dingen in gang en creëert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is.

De foto's op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Je mag ze vrij gebruiken om de werking van de provincie te illustreren.

Neem contact op met

Provincieplein 1 3010 Leuven

016 26 71 65

info@vlaamsbrabant.be

www.vlaamsbrabant.be