Meer geld voor aanleg nieuwe fietspaden. Sneller werk maken van fietssnelwegen

De provincieraad van Vlaams-Brabant keurde twee vernieuwde subsidiereglementen goed die de aanleg van fietspaden stimuleren. Gemeenten kunnen voortaan een hogere subsidie krijgen voor de aanleg of herinrichting van fietspaden, gelegen op het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk. De provincie investeert nu ook meer in studiekosten, grondinnames en natuurcompenserende maartgelen zodat fietssnelwegen sneller aangelegd kunnen worden.

Meer geld voor gemeenten voor aanleg fietspaden

‘We willen meer mensen op de fiets krijgen’, zegt Tom Dehaene, gedeputeerde voor mobiliteit. ‘Daarom stimuleren we, samen met de Vlaamse overheid, gemeenten om te investeren in veilige en comfortabele fietsinfrastructuur. Hiervoor kunnen de gemeenten rekenen op meer subsidies’.

Zo geeft de Vlaamse overheid voortaan voor alle fietsfondsdossiers maximaal 50% in plaats van 40% subsidies. De totale subsidie die de gemeente kunnen krijgen voor de aanleg of herinrichting van fietsinfrastructuur op het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk verhoogt dus van 80 naar 90%.

Het bovenlokaal functioneel fietsnetwerk verbindt de belangrijkste gemeentelijke kernen en attractiepolen voor werken, onderwijs en winkelen met elkaar.

De provincie Vlaams-Brabant  voorziet in 2018 3.995.407 euro voor fietsfondssubsidies aan gemeenten. In 2019 voorziet ze 3.056.500 euro.

 

Sneller werk maken van fietssnelwegen

Er is ook een nieuw reglement voor de aanleg van fietssnelwegen. De Vlaamse overheid geeft  voortaan voor de aanleg van fietssnelwegen 50% subsidies in plaats van 40%. 

‘Omdat de provincies de streekmotor zijn achter de uitbouw van fietssnelwegen, pasten we de subsidies in het verleden al bij tot 100%. Dat wil zeggen dat de provincie 60% van de kosten voor de aanleg en een deel van het ontwerp droeg’, zegt gedeputeerde Tom Dehaene. ‘Door de verhoging van de Vlaamse subsidies kunnen wij ons aandeel voor de aanleg verlagen. Het vrijgekomen geld gaan we investeren in studiekosten, grondinnames en maatregelen om de natuur te compenseren. Hierdoor nemen we drempels weg zodat fietssnelwegen sneller aangelegd kunnen worden. 

De provincie Vlaams-Brabant  voorziet in 2018 4.148.655,00 euro voor fietsfondssubsidies aan gemeenten. In 2019 voorziet ze 3.000.000,00 euro.
 

Beide reglementen gelden voortaan ook voor fietsstraten en gaan met terugwerkende kracht in op 12 maart 2018.

Tom Dehaene

Gedeputeerde voor mobiliteit, Provincie Vlaams Brabant

Chris Taes

Voorzitter, Provincieraad Vlaams-Brabant

Bjorn van Staeyen

Dienst mobiliteit, Provincie Vlaams Brabant

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Provincie Vlaams-Brabant

#STREEKMOTOR - De provincie Vlaams-Brabant is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Vlaams-Brabant dingen in gang en creëert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is.

De foto's op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Je mag ze vrij gebruiken om de werking van de provincie te illustreren.

Neem contact op met

Provincieplein 1 3010 Leuven

016 26 71 65

info@vlaamsbrabant.be

www.vlaamsbrabant.be