Lodewijk De Witte neemt afscheid van Vlaams-Brabant

Eerste gouverneur van Vlaams-Brabant gaat met pensioen en wordt opgevolgd door Jan Spooren

Op vrijdag 28 augustus 2020 komt er een einde aan ruim 25 jaar en 8 maanden gouverneurschap. Want dan gaat provinciegouverneur Lodewijk De Witte met pensioen. Hij stond aan de wieg van de jongste provincie van ons land en hij neemt afscheid op een moment dat de rol van de gouverneur meer dan ooit in de kijker staat. Hij wordt opgevolgd door Jan Spooren.

 

Van aan de wieg

Als kabinetschef van de toenmalige minister van Binnenlandse Zaken heeft Lodewijk De Witte de splitsing van de toenmalige provincie Brabant en het ontstaan van de provincie Vlaams-Brabant van op de eerste rij meegemaakt. Vanuit zijn kennis en betrokkenheid werd hem in 1994 gevraagd om als gouverneur de leiding te nemen van dit nieuwe bestuur. In 1995 traden de allereerste Vlaams-Brabantse provincieraad en deputatie aan. Aanvankelijk nog op tijdelijke locaties, tien jaar later vanuit het provinciehuis.
 

Inhoud boven vorm

Anciens onder de ambtenaren halen soms nog herinneringen op aan Brusselse tijden. Gouverneurs associeerden ze met gouden ornamenten en bodes in livrei. De splitsing, de verhuizing naar Leuven en de persoon van gouverneur Lodewijk De Witte hebben de jonge provincie Vlaams-Brabant een hele andere kant opgestuurd, wars van protocol en uiterlijk vertoon. Voortaan zou de inhoud boven de vorm gaan.

Gouverneur Lodewijk De Witte ging wegen op die inhoud. Hij vroeg aandacht voor belangrijke streekdossiers. Hij bracht alle spelers rond tafel rond de luchthaven, verkeersveiligheid, kenniseconomie en zoveel meer. De provincie als partner, als gangmaker, als streekmotor.

 

Eerste afscheid

Op zijn 65ste verjaardag, januari 2020, zou Lodewijk De Witte met pensioen gaan. Eind 2019 gaf hij een afscheidstoespraak en een interview in het magazine van de provincie.

25 jaar ervaring leverden toen volgende aanbevelingen op voor onze provincie:

  • Om de sterke groei en de grote welvaart van Vlaams-Brabant te vrijwaren en te versterken, moeten we in de eerste plaats blijven investeren in mensen: in onderwijs, in levenslang leren, in de combinatie tussen werk en privéleven, in sociaal engagement’, zei provinciegouverneur Lodewijk De Witte.
  • De gouverneur vindt dat Vlaams-Brabant ook ambitieuze lange termijndoelen moet durven vooropstellen en consequent volhouden om die te bereiken. Dat geldt voor de grote uitdagingen van de toekomst, zoals mobiliteit, klimaat en betaalbaar wonen.
  • ‘Dit zal ons maar lukken als sterke lokale besturen en een sterk streekbestuur een tandem vormen’, zegt Lodewijk De Witte. ‘Beiden moeten nog sterker op elkaar inspelen. Meer decentraliseren maakt mogelijk om meer geïntegreerd beleid te voeren, om beleidssectoren te laten samenwerken'.
  • Deze besturen staan niet alleen. Meer participatie van inwoners is een onvermijdelijke en noodzakelijke ontwikkeling om de uitdagingen aan te gaan. Vlaams-Brabant kan de bevolking, de civiele maatschappij, het middenveld sterker betrekken bij het beleid.
  • Zeker in Vlaams-Brabant kan men niet naast de internationalisering kijken. De gouverneur vindt dat de provincie daar nog  meer voordeel moet uit halen en sterker kan worden door open te staan voor de verschillen.
  • ‘Tot slot moeten we veel zorg blijven besteden aan veiligheid. Zich veilig voelen is noodzakelijk voor het vertrouwen om de grote zorgen van morgen het hoofd te bieden’, besloot Lodewijk De Witte in 2019. Profetische woorden vandaag.

 

Nu het echte afscheid

Na het geplande afscheid volgden nog 8 pittige maanden, waarin de rol van de gouverneur tot het uiterste werd verkend. Vrijdag komt een einde aan die carrière. Het provinciebestuur kijkt met grote dankbaarheid terug op al die jaren.

 

Jan Spooren wordt tweede gouverneur van Vlaams-Brabant

Gelukkig heeft de Vlaamse regering in Jan Spooren een waardig opvolger gevonden. Hij heeft op maandag 17 augustus de eed afgelegd bij Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers. Hij start officieel op 1 september.

Jan Spooren was burgemeester van Tervuren. De eerste grote uitdaging als gouverneur is volgens Spooren het beheersen van de coronacrisis. 

 

De pers kan desgewenst een interview met de afscheidsnemende of nieuwe gouverneur aanvragen.

 

 

Achtergrond

Wat zijn de taken van een provinciegouverneur?

  • De gouverneur is vertegenwoordiger of "commissaris" van de federale en Vlaamse regering in onze provincie. Hij houdt toezicht op de lokale besturen (o.a. de gemeenten en OCMW's). Burgers met klachten over de werking van hun lokaal of provinciebestuur kunnen bij de provinciegouverneur terecht.
  • Hij heeft een belangrijke taak in de uitvoering van allerhande wetten en decreten. Hij ziet erop toe dat die regels correct worden nageleefd.
  • De gouverneur is voorzitter van de deputatie. Hij is niet stemgerechtigd, behalve in die gevallen waarin de deputatie een rechtsprekende taak uitoefent.
  • De gouverneur handhaaft de openbare orde en veiligheid. Hij coördineert hulpacties bij grote rampen.

 

afscheidstoespraak van oktober 2019

DOCX - 752 Kb

Interview in magazine MAG.Vlaams-Brabant

PDF - 440 Kb

Lodewijk De Witte

Provinciegouverneur, Provincie Vlaams-Brabant

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Provincie Vlaams-Brabant

#STREEKMOTOR - De provincie Vlaams-Brabant is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Vlaams-Brabant dingen in gang en creëert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is.

De foto's op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Je mag ze vrij gebruiken om de werking van de provincie te illustreren.

Neem contact op met

Provincieplein 1 3010 Leuven

016 26 71 65

info@vlaamsbrabant.be

www.vlaamsbrabant.be