Leuvense Katholieke scholen gaan samen 300.000 euro aan energiekosten besparen

Katholieke Scholen Leuven, de koepel van 16 secundaire katholieke scholen uit Leuven, en de provincie Vlaams-Brabant gaan met het project ‘Energieke scholen’ samen voor duurzame en energiezuinige scholen

Scholen scoren slecht op energieverbruik

63,1% van de Vlaams-Brabantse scholen scoren slecht op de algemene kwaliteit van hun infrastructuur. Hiermee behalen ze de slechtste score in Vlaanderen. Zeker op vlak van energieprestaties is er nog een lange weg af te leggen. Het ontbreekt de scholen veelal aan middelen om hun gebouwen te renoveren.

‘Als Vlaams-Brabant tegen 2040 klimaatneutraal wil zijn, moeten we ook het energieverbruik van de scholen aanpakken,’ zegt Tie Roefs, gedeputeerde voor milieu en duurzaamheid. ‘Scholen beschikken doorgaans over te weinig middelen om hun gebouwen te renoveren. Investeringen in de verduurzaming van de schoolgebouwen betekenen nochtans een stevige financiële besparing voor de scholen. Na een eerste constructief gesprek met de inrichtende macht van het Heilig Hart Heverlee en Kessel-Lo kwam er snel schot in de zaak. Energieke Scholen Leuven kwam tot stand. Ik hoop dat we dit project verder kunnen uitrollen naar de andere onderwijsnetten. Eerder gingen enkele Pajotse scholen KS Leuven al voor, met succes’.

‘Onderwijs is gericht op de toekomst’, zegt Danny Pijls coördinerend directeur Katholieke Scholen Leuven. ‘Daarom wil KS Leuven sterk inzetten op duurzaamheid en milieubewustzijn. We doen dit door te investeren in onze gebouwen, in te zetten op mensen en zo mee te werken aan een duurzaam milieu’.


Energieke scholen

Het project ‘Energieke Scholen’ is ontstaan uit de samenwerking tussen de provincie Vlaams-Brabant en KS Leuven en kadert binnen de doelstellingen van een klimaat neutrale provincie. Het project heeft drie grote doelstellingen:

  • De 16 secundaire scholen van KS Leuven ondersteunen in het verduurzamen van hun energiegebruik
  • Een educatief luik voor leerkrachten en leerlingen uitwerken en begeleiden
  • Coöperatieve middelen vinden om de maatregelen te financieren

De provincie Vlaams-Brabant financiert het project gedurende 3 jaar met jaarlijks 70.000 euro. Elk schooljaar wordt er gewerkt met 6 scholen waarmee een traject van twee jaar wordt doorlopen.

Het eerste jaar ligt de focus bij de deelnemende scholen voornamelijk op het educatieve luik, het monitoren van het huidige energieverbruik en het realiseren van quick wins. Hiermee worden de scholen warm gemaakt voor thema’s als duurzame energie en klimaat om zo een draagvlak te creëren bij directies, leerkrachten, leerlingen en ouders. 

In het tweede jaar start het vervolgtraject waarin er samen met de school een masterplan opgesteld wordt voor de energierenovatie van het schoolgebouw en waarin financiering gezocht wordt via subsidies, maar vooral via samenwerking met lokale coöperaties. 

Dit schooljaar zijn 6 scholen gestart: Heilig Hart Heverlee, Heilig Hartinstituut Kessel-Lo, Paridaens, Sancta Maria Leuven locatie Deberiotstraat, Sancta Maria Leuven locatie Sint-Jacobsplein en het Sint-Albertuscollege.

Er wordt gestreefd naar een jaarlijkse, gemiddelde CO2-reductie van minstens 30 ton CO2 per school en een gemiddelde besparing op de energiefactuur van 6.500 euro per school.  Globaal betekent dit jaarlijks een reductie van 480 ton CO2 en een besparing van 104.000 euro per jaar.

‘De meerwaarde van dit project situeert zich op 2 vlakken.  De audit biedt enerzijds de kans om via objectieve gegevens een beleid uit te werken rond investeringen waarvan je weet dat ze moeten gebeuren.  Anderzijds kunnen we via het project Energieke Scholen een platform creëren dat de bestaande initiatieven rond duurzaamheid met elkaar verbindt’, zegt Peter Wallays, logistiek directeur van Paridaens, één van de deelnemende scholende.

 

Samenwerken loont

In het project ‘Energieke scholen’ werken een aantal partners samen. Katholiek Onderwijs Vlaanderen biedt hiervoor via het project Klimaatscholen 2050 van IRO vzw (interdiocesane raad overheidsopdrachten) raamcontracten aan om katholieke scholen de kans te geven op de meest voordelige manier aan energiebesparing te doen. 

Het energie-audit bureau Efika Engineering meet het huidige energieverbruik in de scholen, doet vervolgens een potentieelscan en stelt een optimalisatietraject op waarbij bestaande installaties optimaal afgesteld worden. Op die manier kan er al heel wat energie bespaard worden.
Efika Engineering heeft een grote expertise op het vlak van energiebesparing in gebouwen en reeds ervaring in het begeleiden van scholen op vlak van energie-efficiëntie. 
Zo berekende Efika dat de 6 scholen hun elektriciteitsverbruik met 8% kunnen doen dalen en het brandstofverbruik met 35%

Energie-ID is een online platform waarin de scholen, los van de gekozen energieleveranciers,  maandelijks automatisch de factuurgegevens van gas, elektriciteit en stookolie kunnen aanvullen. Via EnergieID kunnen scholen hun verbruik opvolgen.

Voor het zoeken van coöperatieve investeerders, zoals ouders of leerkrachten, is er een samenwerking met Ecopower. Ecopower is één van de pioniers van hernieuwbare energie in Vlaanderen en heeft een jarenlange traditie van samenwerken met lokale overheden, scholen en burgers.

De provincie Vlaams-Brabant geeft ook nog ondersteuning via MOS (Milieuzorg Op School). Samen met MOS wordt er een educatief traject opgesteld binnen elke school voor leerkrachten, leerlingen en ouders.

bijlage potentieelscans.docx

DOCX - 584 Kb

Inge Delafortrie

Energiecoördinator, Katholieke Scholen Leuven

Philippe Moreau

Dienst leefmilieu, Provincie Vlaams-Brabant

Tie Roefs

Gedeputeerde voor milieu en duurzaamheid, Provincie Vlaams-Brabant

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Provincie Vlaams-Brabant

#STREEKMOTOR - De provincie Vlaams-Brabant is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Vlaams-Brabant dingen in gang en creëert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is.

De foto's op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Je mag ze vrij gebruiken om de werking van de provincie te illustreren.

Neem contact op met

Provincieplein 1 3010 Leuven

016 26 71 65

info@vlaamsbrabant.be

www.vlaamsbrabant.be