Leeshelden werkt taalachterstand in Herne spelenderwijs weg

In het project ‘Leeshelden’ gaan kinderen van het 2de en 3de leerjaar, die moeite hebben met lezen, spelenderwijs om met Nederlandse teksten. Wekelijks komen ze samen in een bibliotheek om boeken te lezen en creatief te bespreken. Tussen oktober en december werden er een 10-tal lees- en spelsessies georganiseerd in de openbare bibliotheek Petrus Naeghel in Herne. Op 16 december vond de laatste voorleessessie plaats van deze reeks Leeshelden.

Iedere zaterdagochtend kwamen de ‘Leeshelden’ samen in de bibliotheek om boeken te lezen die speciaal voor hen werden geselecteerd. Tijdens deze bijeenkomst werd er een uur samen gelezen. Daarna volgde een half uur verwerking van het boek in de vorm van een spel, knutselactiviteit of een puzzel.

Leerlingen uit Herne die het moeilijk hebben met lezen doen mee aan Leeshelden.
Leerlingen uit Herne die het moeilijk hebben met lezen doen mee aan Leeshelden.

"Lezen is leuk", dit is wat wij proberen bij te brengen aan de kinderen die anderhalf uur komen doorbrengen in onze bib. Onze bedoeling is deze kinderen vooruit te helpen met het lezen op school. Maar we trachten er vooral voor te zorgen dat ze met plezier leren lezen. Hierbij houden we rekening met hun interesses bij de lees-en knutselactiviteiten. ​ Kinderen mogen bij voorbeeld zelf het te lezen boekgaan uitkiezen uit ons boekenkoffer. ​ Er wordt ook tijd vrij gemaakt voor educatieve spelletjes die zich richten op letterherkenning of woordvorming", zegt begeleidster Francine.

De begeleiders van Leeshelden zorgen ervoor dat lezen leuk blijft.
De begeleiders van Leeshelden zorgen ervoor dat lezen leuk blijft.

De kinderen werden door de zorgcoördinatoren van de school geselecteerd voor het traject. Door het volgen van het Leesheldentraject krijgen de kinderen extra oefenkansen in een veilige oefengroep, tussen de boeken van de bibliotheek. ​
Er werd in Herne gewerkt met drie kleine groepjes van maximaal 5 kinderen. Elk met hun eigen leesniveau en eigen boeken-en materialenkoffer.

“De kwaliteit van ons onderwijs staat of valt met de kwaliteit van het lezen. Zeker in deze regio is het belangrijk dat alle kinderen goed Nederlands kunnen lezen. Dat helpt hen op school en in hun latere beroepsleven. Leeshelden is een goed initiatief dat inspeelt op het wegwerken van taalachterstand bij kinderen”, zegt Gunther Coppens, gedeputeerde van Vlaams karakter en onderwijs.

Sinds 2020-2021 ondersteunt de provincie Vlaams-Brabant inhoudelijk en financieel gemeenten bij de organisatie van het project ‘Leeshelden’. Tot nu toe organiseerden al 28 gemeenten deze voorleessessies. ​
Een aantal gemeenten zetten het project verder met eigen middelen of projectsubsidies. ​

De gemeente Herne ontving een subsidie van 856 euro voor haar nieuwe voorleesreeks.

"Want volgehouden inspanningen lonen om op termijn die onbewust opgelopen lees- en dus taalachterstand in te halen. Met veel geduld, tijd, boterhammen en goede wil, wordt lezen echt opnieuw een plezier", besluit Sandra Dero, schepen van Herne.

Meer info: www.leeshelden.be

Gunther Coppens

Gedeputeerde, Provincie Vlaams-Brabant

Nelly Wyns

Bibliothecaris, Gemeente Herne

Peter Biondi

Vlaams karakter, Provincie Vlaams-Brabant

Frank Ilsbroux

Persverantwoordelijke, Provincie Vlaams-Brabant

 


 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Provincie Vlaams-Brabant

#STREEKMOTOR - De provincie Vlaams-Brabant is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Vlaams-Brabant dingen in gang en creëert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is.

De foto's op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Je mag ze vrij gebruiken om de werking van de provincie te illustreren.

Neem contact op met

Provincieplein 1 3010 Leuven

016 26 71 65

info@vlaamsbrabant.be

www.vlaamsbrabant.be