Leerlingen Middenschool Keerbergen planten 550 bloembollen

Eerste resultaat toetreding Keerbergen tot Regionaal Landschap Noord-Hageland

De Middenschool Keerbergen gaat, in samenwerking met de provincie Vlaams-Brabant, Regionaal Landschap Noord-Hageland, Natuurpunt en de gemeente Keerbergen, hun speelplaats vergroenen. Op 25 oktober hebben de leerlingen 550 bloembollen geplant als start van het project

De gemeente Keerbergen is onlangs toegetreden tot het Regionaal Landschap Noord-Hageland.
“Met deze toetreding tonen we duidelijk ons engagement om in te zetten op een aantrekkelijk en biodivers landschap. Wij zijn verheugd dat hier meteen een mooie samenwerking uit voortvloeit: de ‘vergroening’ van de Middenschool”, zegt Ann Schevenels, titelvoerend burgemeester van Keerbergen.

Voor deze groene herinrichting van de schoolterreinen gingen het Regionaal Landschap Noord-Hageland vzw,  de Middenschool en Natuurpunt Keerbergen samen aan de slag. Ze zorgen ervoor dat de terreinen een natuurverbinding vormen naar de verschillende omliggende natuurgebieden waardoor de natuur tot op de speelplaats komt. Het zorgt daarnaast ook voor een meerwaarde in het welbehagen van de leerlingen.

“Onderzoek wijst uit dat ‘opgroeien’ in een groene omgeving bijzonder veel positieve effecten heeft. Niet alleen tijdens de schoolcarrière, maar ook in het verdere leven. Daarom zetten we met de subsidies voor meer ‘Natuur op School’ in op het vergroenen van schoolterreinen. Zo brengen we natuur en biodiversiteit letterlijk tot bij de leerlingen”, zegt Bart Nevens, gedeputeerde voor leefmilieu.

Participatie en co-creatie staan voorop in dit project.  De resultaten van het participatief traject vormen de basis voor de opmaak van het inrichtingsplan.

“Het directieteam, de leerkrachten en de leerlingen zijn allemaal nauw betrokken geweest in het ontwerpproces. Door samen met het Regionaal Landschap en Natuurpunt Keerbergen na te denken over de inrichting van de terreinen, zijn we tot een mooi inrichtingsplan gekomen”, zegt Ann Nuyens, directeur van de Middenschool.

Voor de school wordt een smalle strook langs de toegangsweg met bloembollen aangeplant als geleidingselementen, kleuraccent en nectarbron voor insecten.

De verblijfzones op de speelplaats worden meer aangekleed met hagen, klimplanten, heesters en vaste planten.

Over het hele schooldomein worden extra hoogstambomen en klimgroen voorzien. Dit om schaduw te kunnen creëren en er voor te zorgen dat de gebouwen niet teveel warmte opslaan en terug afgeven.

De sportzone blijft een open karakter behouden, hier wordt enkel gespeeld met het maaibeheer.

Er is ook een buitenklas voorzien, deze gaat onder bestaande bomen plaats vinden, en rondom deze buitenklas worden er extra heesters aangeplant.
 

De inrichtingswerken gebeuren met financiële middelen van de provincie Vlaams-Brabant, via het subsidiekanaal ‘Natuur op School’.

“De uitvoering van de vergroening is voorzien voor 2020 en 2021, maar door deze actie zorgen we ervoor dat de toegangsweg al in het voorjaar van 2020 omgetoverd wordt een kleurrijke ontvangstpoort. Niet enkel de leerlingen kunnen genieten van de bloemenpracht, ook komt het de insecten ten goede die in het vroege voorjaar op zoek gaan naar voedsel”, zegt Julien Delauré, voorzitter van het Regionaal Landschap Noord-Hageland.
 

Bart Nevens

Gedeputeerde voor leefmilieu, Provincie Vlaams-Brabant

Ann Schevenels

Gedeputeerde, Provincie Vlaams-Brabant

Greet De Prins

Communicatie Regionale Landschappen, Provincie Vlaams-Brabant

Frank Ilsbroux

Persverantwoordelijke, Provincie Vlaams Brabant

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Provincie Vlaams-Brabant

#STREEKMOTOR - De provincie Vlaams-Brabant is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Vlaams-Brabant dingen in gang en creëert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is.

De foto's op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Je mag ze vrij gebruiken om de werking van de provincie te illustreren.

Neem contact op met

Provincieplein 1 3010 Leuven

016 26 71 65

[email protected]

www.vlaamsbrabant.be