Leerlingen klaarstomen voor de energietransitie

Meer laadpalen in Vlaanderen


Dankzij de samenwerking tussen Provinciaal Onderwijs Vlaanderen en EV Belgium ontvangen De Wijnpers en PISO Tienen, de provinciale secundaire scholen in Vlaams-Brabant, 6 elektrische laadpalen. Deze laadpalen dienen als didactisch materiaal om de leerlingen vertrouwd te maken met de nieuwe technologieën die instaan voor de energietransitie.


Vlaams-Brabant staat, net zoals de rest van de wereld, voor een grote energietransitie. Daarbij moet er een versnelling hoger geschakeld worden bij de uitrol van een laadpalennetwerk in Vlaanderen. Er wordt een snelle groei verwacht van de installatie van laadpalen bij bedrijven en particulieren en de publieke laadinfrastructuur. ​
Dit is enkel mogelijk als er genoeg kennis en handen zijn die deze ambitie waar maken. En dat begint met onderwijs dat leerlingen vertrouwd maakt met nieuwe technologieën, zoals laadpalen.

Het Provinciaal Onderwijs Vlaanderen en EV Belgium, een federatie die zich bezighoudt met de ontwikkeling van de markt voor zero emissie mobiliteit in België, slaan daarom de handen in elkaar om technologieën vlot hun weg te laten vinden naar de klaslokalen van de provinciale scholen.

Zo stelt Alfen, lid van EV Belgium en een bedrijf met als missie een verbindende factor te zijn tussen de eindgebruiker en het elektriciteitsnet, 6 laadpalen ter beschikking van de provinciale secundaire scholen in Vlaams-Brabant: 3 voor De Wijnpers in Leuven en 3 voor PISO Tienen. Deze laadpalen zullen als didactisch materiaal gebruikt worden tijdens de lessen.

"We willen scholen ondersteunen in het vormen van jonge goed geschoolde werknemers die de energietransitie in hun basisopleiding gekregen hebben, die vlot inzetbaar zijn en al over de nodige kennis beschikken", zegt Yves Vercammen, Country Manager van Alfen.

Daarnaast hebben leerkrachten van het provinciaal onderwijs, waaronder die van PISO Tienen en De Wijnpers, een opleiding gekregen over laadpalen van prof. Peter Van den Bossche van de Vrije Universiteit Brussel.

“Met de verkregen professionalisering en het nieuwe didactische leermateriaal kunnen de leraren op hun beurt deze kennis doorgeven aan leerlingen van de tweede en derde graad TSO en BSO. Hierin neemt het provinciaal onderwijs een voortrekkersrol op. Onze leerkrachten zullen immers hun expertise doorgeven aan de andere netten zodat het op termijn in Vlaanderen naar alle scholen haar weg vindt”, zegt Gunther Coppens, gedeputeerde voor onderwijs.

OP 29 augustus overhandigden vertegenwoordigers van Alfen elektrische laadpalen aan de directeurs van PISO Tienen en De Wijnpers in Leuven, in aanwezigheid van gedeputeerde Gunther Coppens.
OP 29 augustus overhandigden vertegenwoordigers van Alfen elektrische laadpalen aan de directeurs van PISO Tienen en De Wijnpers in Leuven, in aanwezigheid van gedeputeerde Gunther Coppens.

Gunther Coppens

Gedeputeerde, Provincie Vlaams-Brabant

Kelly Roosen

Directeur, PISO Tienen

Yves Vercammen

Country Manager, Alfen

Griet Mathieu

Directeur, Provinciaal Onderwijs Vlaanderen

Frank Ilsbroux

Persverantwoordelijke, Provincie Vlaams-Brabant

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Provincie Vlaams-Brabant

#STREEKMOTOR - De provincie Vlaams-Brabant is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Vlaams-Brabant dingen in gang en creëert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is.

De foto's op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Je mag ze vrij gebruiken om de werking van de provincie te illustreren.

Neem contact op met

Provincieplein 1 3010 Leuven

016 26 71 65

info@vlaamsbrabant.be

www.vlaamsbrabant.be