Leerlingen Horteco Vilvoorde willen meer natuur op school

De leerlingen van de tuinbouwschool KTA Horteco uit Vilvoorde willen op hun uitgestrekte domein extra hagen en houtkanten planten, een vlinder- en bijentuin aanleggen en een insectenmuur inrichten. Hiermee wil deze secundaire school met studierichtingen rond natuur, wetenschappen, plant, dier en milieu voor nog meer natuur op school zorgen. De school vraagt hiervoor de steun van de provincie Vlaams-Brabant, die scholen stimuleert om te werken aan biodiversiteit op en rond hun domein.

Meer groen in scholen

‘Kinderen en jongeren voelen zich gezonder in de natuur. Maar dat is niet simpel in het dichtbevolkte Vlaams-Brabant. Daarom willen we de scholen groener maken’, zegt Tie Roefs, gedeputeerde voor milieu en duurzaamheid. ‘Met deze subsidies willen we het belang van groen op en rond scholen benadrukken en de scholen stimuleren om de schoolomgeving groen(er) in te richten. Het is niet alleen belangrijk dat de scholen met het project de biodiversiteit, meer bepaald de plaatselijke fauna en flora, verhogen maar ook dat ze het belang ervan uitleggen aan hun leerlingen’.

De subsidie geldt voor zowel kleuter-, lager, secundair als hoger onderwijs. De toegekende subsidie bedraagt maximaal 80% van de projectbegroting en maximaal 10.000 euro per project, per vestigingsplaats en per begrotingsjaar. Enkel projecten waarin een subsidie van de provincie van minimaal 500 euro wordt gevraagd, komen in aanmerking.

Sinds 2008 vroegen 172 scholen, 141 uit basis-, 30 uit secundair en 1 uit hoger onderwijs, deze subsidie aan. 196 scholen, 160 uit basis, 35 uit secundair en 1 uit hoger onderwijs.
 

Kringlooptuinieren met knotwilgen

Eén van de scholen die beroep willen doen op de subsidie ‘Natuur Op School’ is KTA Horteco uit Vilvoorde. Ze vragen voor hun projecten 3.684 euro van de provincie Vlaams-Brabant.

De leerlingen van KTA Horteco Vilvoorde hebben reeds een strook tussen een fietspad en de spoorweg ingericht als hooiland en verschillende hagen aangeplant. Bovendien werden er ook 2 poelen op het terrein uitgegraven.

Dit jaar willen ze onder andere extra hagen en houtkanten planten, een vlinder- en bijentuin aanleggen, een insectenmuur en een plek om vogels te vangen en te ringen inrichten.

In maart beginnen ze met wilgen te knotten en uit te dunnen. Met de bekomen takken en wilgentenen gaan ze een afsluiting, een levende wilgenhut en insectenhotels maken.

Ze gaan ook wilgenpoten (dikke, lange takken) in de grond steken en zo 'gratis' nieuwe knotwilgen aanplanten in de open stukken van het wilgenbosje. Een deel van het wilgenhout wordt verhakseld en gebruikt als bodembedekker voor de milieutuin. Het dood hout laten ze liggen voor kevers.

‘Dit is een mooi voorbeeld van kringlooptuinieren en draagt bij aan het verhogen van de biodiversiteit in onze schoolomgeving’, zegt directeur Wietse Coolen.

Projectomschrijving

DOCX - 1.8 Mb

Tie Roefs

Gedeputeerde voor milieu en duurzaamheid, Provincie Vlaams Brabant

Kristin De Ceuster

Dienst Leefmilieu, Provincie Vlaams Brabant

Roel Schrauwen

KTA Horteco Vilvoorde

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Provincie Vlaams-Brabant

#STREEKMOTOR - De provincie Vlaams-Brabant is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Vlaams-Brabant dingen in gang en creëert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is.

De foto's op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Je mag ze vrij gebruiken om de werking van de provincie te illustreren.

Neem contact op met

Provincieplein 1 3010 Leuven

016 26 71 65

info@vlaamsbrabant.be

www.vlaamsbrabant.be