Leerlingen Heilig Hartinstituut Heverlee maken hun school bestand tegen de klimaatverandering

Verschillende scholen van de campus Heilig Hartinstituut in Heverlee hebben de voorbije jaren hun speelplaatsen groener gemaakt. De natuurwerken, zoals de aanplant van bomen en struiken, het plaatsen van zwaluwnesten en de aanleg van een moestuin, stonden in het teken van het biodiverser maken van het schooldomein. De scholen werken ook aan ontharding, aanleg van wadi’s en de aanplant van schaduwbomen zodat ze beter bestand zijn tegen de gevolgen van de klimaatverandering. De provincie Vlaams-Brabant ondersteunt deze scholen via de subsidies voor ‘Natuur op School’.


Scholen die natuurprojecten realiseren die de biodiversiteit op of rond het schooldomein verhogen en die maatregelen nemen om de klimaatopwarming draaglijker te maken, kunnen rekenen op provinciale steun. Het gaat dan naast aanplantingen over ontharding, aanleg van wadi’s en de aanplant van schaduwbomen.

Klimaatbestendige speelplaatsen in Heilig Hartinstituut Heverlee

Verschillende scholen van de grote campus Heilig Hartinstituut in Heverlee zijn de voorbije jaren bezig geweest met de herinrichting van hun speelplaatsen met oog voor meer biodiversiteit en klimaatbestendigheid. Naast de MOS-begeleiding, was het Regionaal Landschap Dijleland telkens betrokken partij.

In 2018-2019 werd het project ‘Playground Circles’ uitgevoerd, met ondersteuning van de provinciale erfgoeddienst. Het project zorgde voor een nieuwe, gedragen visie rond de heraanleg van de grote, beschermde speelplaats van de hogere jaren secundair met een grote, dubbele cirkel van lindebomen, rekening houdend met de erfgoedwaarden. De verschillende gebruikers, waaronder de leerlingen, maar ook de bewoners van het woonzorgcentrum, kregen inspraak en samen werd een nieuwe visie opgesteld. De zesdejaars gingen zelfs op uitwisseling naar een school in Ashington rond de vraag “What should the ideal playground look like?”.

Ook de speelplaats van het secundair 1e graad, een betonnen strook langs de sportvelden, had nood aan een herinrichting met meer groen en meer schaduw. In het voorjaar van 2019 en voorjaar 2020 werd een deel van de speelplaats onthard en werden er 19 populieren en struiken aangeplant. Zij kregen hiervoor respectievelijk 8.000 euro en 2.827,15 euro subsidies Natuur Op School.

Vergroenen van de speelplaats verhoogt de biodiversiteit
Vergroenen van de speelplaats verhoogt de biodiversiteit

"Een aantal leerlingen gaan er nog insectenhotels ophangen. Daarnaast meten ze er de temperatuur uit en in de schaduw van de bomen als start van een langerlopend onderzoeksproject naar het belang van de aanplantingen voor schaduw en afkoeling in het kader van de klimaatopwarming”, zeggen Imke Vanluyten en Xavier Braecevelt, leerkrachten en trekkers van het project.

Leerlingen van het Heilig Hartinstituut Heverlee plaatsen insectenhotels
Leerlingen van het Heilig Hartinstituut Heverlee plaatsen insectenhotels

Het Regionaal Landschap hielp bij de opmaak van de plannen en de aanplant van de struiken en plaatsing van het kastanjehek.

 

Ook de kleuterschool en lagere school kregen in het najaar van 2021 subsidies voor de vergroening van hun speelplaatsen. ​
“We vergroenen om te zorgen voor meer speel- en leerelementen, zoals een speelheuvel en een moestuin. Bovendien vergroten we de biodiversiteit door de aanplant van inheemse hagen en een speelbosje. En om de klimaatopwarming de baas te kunnen, zorgen we voor meer schaduw en voor ontharding en dus ook regenwaterinfiltratie. Wij waren blij met de hulp van het Regionaal Landschap om over de heraanleg na te denken, een inrichtingsplan uit te tekenen en te zorgen voor de aanplantingen.”, zeggen directrices Sigrid Aertgeerts en Nathalie Leblanc.

 

Meer groen in scholen

“Kinderen hebben nood aan natuur. Daarom is het zeer zinvol dat ze via hun school in contact worden gebracht met natuur”, zegt Bart Nevens, gedeputeerde voor leefmilieu. “Scholen kunnen bij ons terecht voor een subsidie om van hun grijze, betonnen speelplaats een groene oase te maken. En om in deze tijden van klimaatopwarming met hevige regenval en langdurige hitte en droogte maatregelen te nemen om de gevolgen hiervan op school in te perken. Het is ook belangrijk dat ze een draagvlak creëren door ouders en leerlingen hierbij te betrekken en hen het belang ervan uit te leggen via een educatieve aanpak. Zo kregen vorig jaar 21 scholen een subsidie toegekend voor een totaal bedrag van 138.801 euro”.

De provincie steunt scholen die werk maken van biodiversiteit en klimaatbestendigheid
De provincie steunt scholen die werk maken van biodiversiteit en klimaatbestendigheid

Het overzicht van de subsidies voor Natuur op School van 2021:

 • Sint-Martinusscholen Asse, campus Walfergem (8.335,49 euro)
 • GBS De Springplank uit Glabbeek (8.513,83 euro)
 • VBS De Duizendpoot uit ​ Glabbeek (2.331,27 euro)
 • Freinetschol De Muze ​ uit Haacht (9.922,98 euro)
 • GO!BS Het Groene Dal uit Hoeilaart (6.928,23 euro)
 • GBS Lozenhoek uit Keerbergen (10.000 euro)
 • VLS Trip Trap uit Kortenaken (9.652,01 euro)
 • VKS Heilig Hart Heverlee uit Leuven (3.207,58 euro)
 • VLS Heilig Hart Heverlee uit Leuven (2.927,16 euro)
 • Freinetschool De Zevensprong uit Leuven (2.704,96 euro)
 • Heilig Hart Kessel-Lo uit Leuven (10.000 euro)
 • VKS De Speelkriebel Blauwput Kessel-Lo uit Leuven (3.605,53 euro)
 • VBS De Twijg Wijgmaal uit Leuven (5.791,90 euro)
 • VBS Heilig Hart uit Oud-Heverlee ​ (5.232,95 euro)
 • VKS Onze-Lieve-Vrouw uit Sint-Genesius-Rode (9.147,62 euro)
 • The Courtyard International School uit Tervuren (6.232,66 euro)
 • De Toverwijzer uit Tienen (5.783,42 euro)
 • VBS Sint-Anna Baal uit Tremelo (3.590 euro)
 • VBS De Knipoog uit Vilvoorde (7.793,60 euro)
 • GO!Inclusiecampus uit Wemmel (8.745,13 euro)
 • GBS Hoek uit Zaventem (8.355,30 euro)

Bart Nevens

Gedeputeerde, Provincie Vlaams-Brabant

Kristin De Ceuster

Dienst leefmilieu, Provincie Vlaams-Brabant

Annabel Pennings

medewerker biodiversiteit, Regionaal Landschap Dijleland

Frank Ilsbroux

Persverantwoordelijke, Provincie Vlaams-Brabant

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Provincie Vlaams-Brabant

#STREEKMOTOR - De provincie Vlaams-Brabant is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Vlaams-Brabant dingen in gang en creëert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is.

De foto's op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Je mag ze vrij gebruiken om de werking van de provincie te illustreren.

Neem contact op met

Provincieplein 1 3010 Leuven

016 26 71 65

info@vlaamsbrabant.be

www.vlaamsbrabant.be