Landbouwpaspoort voor alle Vlaamse gemeenten

Verrassende cijfers dankzij landbouwrapport van provincies.incijfers.be

Wil je weten hoeveel koeien er in jouw gemeente grazen? Hoeveel appelen of peren er bij jou in de buurt aan de bomen hangen? Welke teelten er in jouw gemeente populair zijn? Deze en veel andere gegevens kan je terugvinden via provincies.incijfers.be. ​ Met enkele klikken kan men alle info over gemeenten terugvinden in het gloednieuwe landbouwrapport.

 

Met dit project geven de vijf Vlaamse provincies een actueel overzicht van de landbouwsector. ​
Hoeveel landbouwbedrijven zijn er? Zitten er hoeveproducenten tussen? Wat telen ze? ​
Via enkele muisklikken kan men zelf een gebied selecteren. Via tabellen, grafieken en kaarten kan men deze vertalen naar een groot publiek.


Dankzij de grafiek ziet men in een oogwenk waarin het gebied uitblinkt en verschilt. Als een soort paspoort. ​
In voorbeeldgemeente Bierbeek springt de teelt van granen en nijverheidsgewassen (vooral suikerbieten) eruit. In vergelijking met de hele provincie en het gewest staat er minder maïs en ligt er minder grasland.

Het paspoort bevat de meest actuele data, ook evoluties zijn meetbaar. ​
Algemeen neemt het areaal aardappelen toe, stagneert de teelt van peren en daalt het areaal korrelmaïs. ​
Een vergelijking van de 11 teeltgroepen tussen de provincies geeft duidelijke verschillen aan.

Enkele opvallende zaken bij de teelten:

  • Diksmuide heeft de grootste oppervlakte grasland (ruim 5.000 ha of een gebied dat groter is dan het Zoniënwoud)
  • In Hoogstraten vind je de meeste aardbeien (380 ha of bijna 600 voetbalvelden)
  • Sint-Truiden is koploper bij het pit- en steenfruit, zowel voor appels, peren als kersen (samen meer dan 2.000 ha)
  • Wetteren telt de grootste oppervlakte sierteelt en boomkwekerijen (300 ha)
  • Hoegaarden heeft het hoogste % akkerbouw: op bijna 2/3 van het grondgebied staan akkerbouwteelten (ruim 63%)

Ook in de veeteelt zijn er sterke regionale verschillen.
De provincie West-Vlaanderen kent het hoogste aantal dieren, zowel voor varkens, runderen als kippen. Wat betreft kippen staat de provincie Antwerpen mee aan de kop. Meer gedetailleerd zien we een hoge concentratie runderen vooral rond Brugge, de Westhoek, het Meetjesland en in het noorden van de provincies Antwerpen en Limburg. Bij de runderen zien we de laatste jaren steeds meer melkkoeien en minder zoogkoeien. ​
Bij de varkens is er de laatste jaren een duidelijke afname.

In het rapport krijgt men steeds de meest actuele data die beschikbaar zijn. Wil men zelf tabellen, grafieken en kaarten maken? Geen probleem met de databank! Men kan zelf het geografisch niveau kiezen: provincie, gemeente…, en soms is er zelfs info tot op wijkniveau beschikbaar. Daarnaast kan men ook gemakkelijk vergelijkingen maken met andere gebieden en gegevens. Ideaal voor beleidsmakers, middenveldorganisaties en iedereen die benieuwd is naar land- en tuinbouw.


Beleidsverantwoordelijken:

Johnny Geerinckx

Provincie Antwerpen-gedeputeerde Ludwig Caluwé

Inge Verheyen

Provincie Limburg-gedeputeerde Inge Moors

Leentje Grillaert

Gedeputeerde, Provincie Oost-Vlaanderen

Tom Dehaene

Gedeputeerde, Provincie Vlaams-Brabant

Bart Naeyaert

Gedeputeerde, Provincie West-Vlaanderen

Data & Analyse

Provincies.incijfers.be

 

Contactpersonen landbouwdiensten van de provincies:

Kris Van Nieuwenhove

Diensthoofd, Dienst landbouw Provincie Antwerpen

Sven Clemens

Dienst landbouw, Provincie Limburg

Karin Dossche

Dienst landbouw, Provincie Oost-Vlaanderen

Jona Lambrechts

Dienst land- en tuinbouw, Provincie Vlaams-Brabant

Karel Moentjens

Dienst landbouw, Provincie West-Vlaanderen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Provincie Vlaams-Brabant

#STREEKMOTOR - De provincie Vlaams-Brabant is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Vlaams-Brabant dingen in gang en creëert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is.

De foto's op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Je mag ze vrij gebruiken om de werking van de provincie te illustreren.

Neem contact op met

Provincieplein 1 3010 Leuven

016 26 71 65

info@vlaamsbrabant.be

www.vlaamsbrabant.be