Landbouwers krijgen voortaan aanleg van erosiedam volledig terugbetaald

Erosie zorgt voor heel wat schade aan akkers. Landbouwers die een plantaardige dam aanleggen om zo de vruchtbare grond op hun akkers te houden krijgen voortaan hun kosten volledig terugbetaald via het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF).

Gevolgen van erosie

Tijdens hevige of langdurige regenbuien zorgt afstromend modderwater zowel op akkers als in lagergelegen gebieden voor problemen. Zaaigoed spoelt weg of raakt begraven, wat opbrengstverlies veroorzaakt. Daarnaast leidt wegspoeling van meststoffen en bestrijdingsmiddelen tot vervuiling en eutrofiëring van waterlopen en waterbodems. ​

Straten en gebouwen kampen met water- en modderoverlast, en de modder zorgt voor aanslibbing van riolen, waterlopen en wachtbekkens.
Op lange termijn vermindert ook de bodemkwaliteit, wat de landbouwopbrengsten niet ten goede komt.

Oplossingen via maatwerk

Een mirakeloplossing om deze problemen te voorkomen is er niet. De ervaring van de voorbije jaren wees uit dat maatwerk noodzakelijk is. De praktijk leert dat vaak een mix van maatregelen nodig is om de situatie te velde te verbeteren. ​

Hierbij is een brongerichte aanpak onontbeerlijk om de vruchtbare bodems zoveel mogelijk vast te houden. ​ Daarnaast blijft een effectgerichte aanpak nodig om weggespoelde bodemdeeltjes en afstromend water tegen te houden.
Bufferzones, dammen en buffergrachten bewezen al hun nut om de gevolgen van erosie in te perken.


VLIF-steun voor plantaardige dammen

Plantaardige dammen onderaan hellende akkers bleken op diverse locaties bijzonder effectief om modderstromen op te vangen.

Houthakseldam in Vlaams-Brabant (copyright: Peter Maris)
Houthakseldam in Vlaams-Brabant (copyright: Peter Maris)

Een landbouwer die een plantaardige dam tegen erosie aanlegt, recupereert voortaan zijn uitgaven, zowel materiaalkosten als kosten voor de inschakeling van een aannemer. Want het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) voorziet 100% subsidie om dit type van niet-productieve investering aan te moedigen.

Wilgentenendam in Oost-Vlaanderen (copyright: Peter Maris)
Wilgentenendam in Oost-Vlaanderen (copyright: Peter Maris)

Bovendien geniet de landbouwer van ondersteuning van een ervaren erosiecoördinator bij de opmaak van het aanvraagdossier. Er is hulp bij het bepalen van de meest geschikte locatie van de dam en bij de aanstelling van een aannemer.

Kokosbalendam in Oost-Vlaanderen (copyright: Peter Maris)
Kokosbalendam in Oost-Vlaanderen (copyright: Peter Maris)

Doe mee!

Wie wil genieten van deze steun bij de aanleg van een plantaardige erosiedam kan contact opnemen met de erosiecoördinator die actief is in zijn gemeente.

 

Deze actie kadert in het demonstratieproject “Samen erosie productief indammen”, met financiële steun van Europa via het “Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland" en in samenwerking met volgende partners.

Bart Nevens

Gedeputeerde, Provincie Vlaams-Brabant

Peter Maris

Dienst waterlopen, Provincie Vlaams-Brabant

Frank Ilsbroux

Persverantwoordelijke, Provincie Vlaams-Brabant

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Provincie Vlaams-Brabant

#STREEKMOTOR - De provincie Vlaams-Brabant is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Vlaams-Brabant dingen in gang en creëert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is.

De foto's op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Je mag ze vrij gebruiken om de werking van de provincie te illustreren.

Neem contact op met

Provincieplein 1 3010 Leuven

016 26 71 65

info@vlaamsbrabant.be

www.vlaamsbrabant.be