Kwart miljoen euro voor klimaat in het Zuiden

Noodhulp gaat naar meer steun voor klimaat in het Zuiden

De provincie Vlaams-Brabant investeert in totaal 289.684,74 euro in 13 projecten van verenigingen voor ontwikkelingssamenwerking voor duurzame klimaatprojecten in het Zuiden. Het gaat om Annick for Kenya vzw uit Diest, Dierenartsen Zonder Grenzen, Werkgroep Bagaya-Kapelle uit Dilbeek, A Heart From Belgium (Dropping Hearts) uit Nederokkerzeel, KinkeliBa uit Grimbergen, Stichting Hubi & Vinciane uit Bierbeek, VIA Don Bosco uit Sint-Pieters-Leeuw, Join For Water, Trias, Wereldsolidariteit vzw, Akay-Esseboe, Kikesa uit Tienen en BOA Blik Op Afrika uit Leuven.
De provincieraad besliste om de subsidies voor noodhulp over te hevelen naar de steun voor deze duurzame klimaatprojecten in het Zuiden.

 

“Klimaatverandering treft niet alleen onze regio, maar is een wereldwijd probleem”, zegt Bart Nevens, gedeputeerde voor leefmilieu. “Daarom investeren we ook in duurzame projecten voor het klimaat in het Zuiden”.

De volgende projecten krijgen provinciale steun:

 1. Het project “Kwale Environmental Restoration Project, fase 2 (Kenia)” van Annick For Kenya VZW uit Kaggevinne (21.000 euro)
  Het project ondersteunt gemeenschappen om inkomsten te genereren door commercialisering van briketten. De begunstigden zullen kennis en vaardigheden opdoen over klimaatverandering en de verschillende manieren van mitigatie en adaptatie. Het project zal de kookkosten verlagen. Het gebruik van briketten vermindert het afval van biomassa en is dus beter voor het milieu. Het project heeft tot doel het aantal bomen dat gekapt wordt voor de productie van houtskool te verminderen.
 2. Het project “Versterking van het herstel van de biodiversiteit en verbeterde bijenteelt rond het Nyungwe National Park (Rwanda)” van Dierenartsen Zonder Grenzen vzw (22.500 euro)
  Het project heeft tot doel de kwetsbaarheid en de risico's voor de gevolgen van de klimaatverandering te verminderen voor de gemeenschappen en de imkergroepen/coöperaties in het Nyaruguru-district. Dit wil men bereiken door de klimaatbestendigheid en het aanpassingsvermogen te vergroten. Het project zal investeren in bebossing, agrobosbouw, en andere natuurlijke landschapsrehabilitatie. Dit project zal zorgen voor herstel van de biologische diversiteit en meer bestuiving door de bevordering van een klimaat slimme verbeterde bijenteelt. Zo zal de honing waardeketen versterkt worden.
 3. Het project “Watervoorziening Bagaya – Senegal” van Werkgroep Bagaya-Kapelle uit Dilbeek (18.514,69 euro)
  Het project omvat de verbetering van 2 bestaande, gebetonneerde, diepe en niet verzilte grondwaterputten, die worden voorzien van zonnepompen om grondwater te verpompen naar 2 opslagreservoirs, waarop 2 waterleidingnetten worden aangesloten voor de watervoorziening van de verschillende wijken in het dorp. Aan elke woning komt een waterkraan en een -teller, op basis waarvan de waterprijs kan berekend worden.
 4. Het project “Dropping Camp Coconut-Sri Lanka” van A Heart From Belgium/Dropping Hearts uit Nederokkerzeel (15.110,90 euro)
  Via een kleinschalige boerderij wil men door anders aan landbouw te doen de uitputting van de aarde tegen gaan. De huidige regering heeft in Sri Lanka immers verboden om nog kunstmeststoffen in te voeren. Deze werden voornamelijk gebruikt om de productie te verhogen. Het project legt zich voornamelijk toe op organische bemesting om zo voedingsstoffen te recycleren. Veel organische mest werd verspild door slecht beheer van afval van koeien. Door een goede schuilplaats te voorzien voor de koeien, kan de mest op een eenvoudige manier verzameld worden en hervormd tot organische meststoffen.
 5. Het project “De bouw van een magazijn in BTC om het voedselproject van Senegalese vrouwen op te schalen en klimaatvriendelijk te maken” van KinkeliBa uit Grimbergen (27.562,60 euro)
  Het doel van het project is het opschalen van de productie met groente en granen om de toenemende bevolking te voeden. Om die opschaling te realiseren is er nood aan extra verwerkingsruimtes. Het project behelst ook de bouw van een magazijn in Brique Terre Compressée: duurzaam bouwen met bakstenen in ruwe aarde, die een hernieuwbare en recycleerbare grondstof is het gebruik van zonne-energie voor diepvries, koelkast en oven-serre. Met hernieuwbare energie wil men het voedselproject van Senegalese vrouwen opschalen.
 6. Het project “Aanleg van gemeenschappelijke groentetuinen (met waterput en irrigatiesysteem op zonne-energie) in 3 dorpen in Benin” van Stichting Hubi & Vinciane uit Bierbeek (21.137,25 euro)
  Via dit project wil men in elk van de drie dorpen een tuin aanleggen van zo'n 1 ha, met infrastructuur voor watervoorziening en irrigatie. Daarnaast gaat men 15 landbouwers vormen voor het bewerken van de groentetuin. De bedoeling is de teelt van groenten het hele jaar door mogelijk te maken. Men gaat een coöperatieve opzetten voor het beheer en de uitbating van de infrastructuur. Ook begeleiding van de deelnemers bij het verwerken en verkopen van de geoogste producten en informeren en opleiden van jonge moeders rond evenwichtige en gezonde voeding is nodig.
 7. Het “Pedagogisch project "Kidiki": klimaatverantwoorde landbouw en irrigatie in Oeganda” van VIA Don Bosco uit Sint-Pieters-Leeuw (17.238,42 euro)
  De ambitie van Kidiki is onderwijs ontwikkelen en aanbieden dat leerlingen helpt om concrete uitdagingen het hoofd te bieden. Hiertoe gaan ze een pedagogisch project ontwikkelen dat zeer concreet toont hoe men op een klimaatverantwoorde manier aan landbouw en irrigatie kan doen. Op een wijze die zelf-onderhoudbaar is door op termijn inkomen te genereren. Hiertoe willen ze voor 300 leerlingen, 24 leraars, ouders, samen met 6 studenten een duurzame proeftuin uitbouwen met eigen irrigatiesysteem op basis van agrobosbouw.
 8. Het project “Bescherming en behoud van water voor een betere aanpassing aan de klimaatsverandering in Haïti” van Join For Water (30.000 euro)
  Het doel van dit project is ecosysteemherstel via anti-erosiemaatregelen en herbebossing op basis van eigen onderzoek en het opzetten van boomkwekerijen met inheemse soorten. Zo worden 8.000 bomen geplant op 20 ha rond de watervoorraden. Men gaat ook de kennis van 1.700 inwoners en leerlingen via actie-onderzoek, vorming, sensibilisatie en uitwisseling ontwikkelen. De gemeenschappen worden versterkt door de verbeterde toegang tot en beheer van drinkwater en irrigatie voor zo'n 1.000 extra mensen.
 9. Het project “Filipijnse landbouwers leren zich beter te wapenen tegen klimaatsverandering” van Trias (30.771,33 euro)
  Het project heeft als doel om twee tools integreert, één die KMO's moet beschermen tegen al dan niet klimaatgerelateerde schokken en één die kleinschalige boeren moet beschermen tegen klimaatverandering. Trias zal in 2 maanden, 20 trainers trainen uit 5 partnerorganisaties.
 10. Het project “Promoten van zonne-energie door de bouw van 6 serres en de verbetering van dehydraterende installaties (Bolivia)’ van Wereldsolidariteit vzw (28.494,30 euro)
  Met de bouw van 6 serres op zonne-energie zal 4 maal per jaar groenten en fruit geoogst worden in plaats van 1 maal voor 6 gemeenschappen. Ook gaan ze de dehydraterende installaties verbeteren: geen direct zonlicht meer maar het verwarmen van lucht in een extra ruimte. Ze bouwen 1 prototype en 4 installaties met 60 personen voor verenigingen van landbouwers. Ze plannen de collectieve constructie van 40 fornuizen op zonne-energie voor installatie bij 40 families.
 11. Het project “Boerderij-school voor duurzame ontwikkeling in Togo” van Akay-Esseboe (17.383,25 euro)
  Het project omvat de bouw van een polyvalente hall voor een boerderij-school en het in dienst nemen van lokale bos- of landbouwkundigen voor de opstart van de boomkwekerij en de organisatie van bosklassen. Op de boerderij wordt er gecomposteerd, fruitbomen aangeplant, zaailingen voor bomen gekweekt, en een kippenren en ook een dorpsmoestuin voor verse groenten aangelegd.
 12. Het project “Duurzame oplossingen voor stilstaand water en erosievorming in een stedelijke omgeving via professionele vorming en participatie van personen met een beperking (D.R. Congo)” van Kikesa (16.057 euro)
  Het project voorziet afwatering van stilstaand water in de OASIS-straat, gedeeltelijke opvang van dit water, en afvoer naar rivier, terraswerken die aanplantingen mogelijk maken, en aanleg van toegankelijke weg voor personen met beperkingen in het ravijn, aanplanten van grassen en fruitbomen in zowel de straat als het ravijn.
 13. Het project “Duurzame watervoorziening met een educatief aanbod in Totshi (D.R. Congo)” van BOA Blik Op Afrika uit Heverlee (23.915 euro)
  Dit project bestaat uit drie luiken: de wateraanvoer vanuit de bron en de rivier tot in de school/internaat, de voorziening van drinkbaar water en sensibilisering over duurzaam watergebruik.

Gezonde voeding in Benin

Vorig jaar kreeg de Stichting Hubi & Vinciane uit Bierbeek zulke subsidies voor de installatie en opstart van 20 Aquaponics-systemen voor de gecombineerde kweek van vissen en de teelt van groenten in de regio Borgou in Benin.

Deze installaties voor Aquaponics worden lokaal geproduceerd in Benin en nu verder uitgetest in nauwe samenwerking met de Universiteit van Parakou. Op termijn kunnen deze systemen via renteloze leningen aan landbouwersgezinnen ter beschikking gesteld worden om een kleinschalige economische activiteit te starten.

“We zijn blij dat we, met de steun van de provincie, met dit geïntegreerde landbouwprogramma gezonde voeding kunnen produceren voor zo’n 200 gezinnen”, zegt Pascale Van Assche van de Stichting Hubi & Vinciane.

Verschillende groenten werden uitgetest in het Aquaponics systeem om hun bruikbaarheid bij de Beninse klimatologische omstandigheden te evalueren. Na drie maanden kon al vastgesteld worden dat sla, amarant, ajuin, Afrikaanse aubergine, peterselie, selder en prei goede resultaten opleveren.

 

Groenten worden gekweekt die aangepast zijn aan de klimatologische omstandigheden in Benin
Groenten worden gekweekt die aangepast zijn aan de klimatologische omstandigheden in Benin

Groenten worden gekweekt die aangepast zijn aan de klimatologische omstandigheden in Benin.
Na zes maanden zijn ook de vissen klaar voor consumptie. Per installatie kan er tot 60 kg vis per jaar worden gekweekt.

Meer info over dit duurzaam klimaatproject in het Zuiden: https://hubi-vinciane.be/projecten/landbouw/aquaponics/Noodhulp gaat voortaan naar meer steun voor klimaat in het Zuiden

De provincieraad van Vlaams-Brabant besliste om het reglement ‘subsidiëring van noodhulp’ stop te zetten en de middelen te heroriënteren. De provincie voorzag jaarlijks 50.000 euro voor ngo’s die hulpacties organiseerden naar aanleiding van een ramp.

Sinds de start van deze legislatuur in 2019 werden er nog maar 9 noodhulpdossiers ingediend, waarvan er 5 ook effectief steun kregen.

“Het is duidelijk dat dit reglement verouderd is en haar doel mist. Daarom is het beter om deze middelen over te hevelen naar de steun aan duurzame klimaatprojecten in het Zuiden. Inzetten op het verminderen van, en het weerbaarder maken tegen klimaatverandering, zal op de langere termijn immers een gunstiger en duurzamer effect hebben op de humanitaire situatie in de betreffende landen in het Zuiden”, zegt gedeputeerde Bart Nevens.

Bart Nevens

Gedeputeerde, Provincie Vlaams-Brabant

Lisa Deweirdt

Dienst Leefmilieu, Provincie Vlaams-Brabant

Frank Ilsbroux

Persverantwoordelijke, Provincie Vlaams-Brabant

 

 

 

 

 

 

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Provincie Vlaams-Brabant

#STREEKMOTOR - De provincie Vlaams-Brabant is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Vlaams-Brabant dingen in gang en creëert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is.

De foto's op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Je mag ze vrij gebruiken om de werking van de provincie te illustreren.

Neem contact op met

Provincieplein 1 3010 Leuven

016 26 71 65

info@vlaamsbrabant.be

www.vlaamsbrabant.be