Kwaliteitsvol en duurzaam landschapsbeheer in Noord-Hageland

Loket Onderhoud Buitengebied ​ ​


De voorbije drie jaar werkten Regionaal Landschap Hageland, samen met IGO en Boerennatuur Vlaanderen, aan een duurzaam en kwaliteitsvol beheer van het landschap in Bekkevoort, Lubbeek en Tremelo. Via het project ‘Loket Onderhoud Buitengebied Noord-Hageland’ werden holle wegen, recreatieve routes, waardevolle bomen, houtkanten en hagen op een efficiënte manier aangepakt.


Het Loket Onderhoud Buitengebied (LOB) ​ is een samenwerkingsverband dat zorgt voor de uitbouw van een kwaliteitsvol en duurzaam beheerd landschap door een efficiëntere inzet van tijd, middelen en kennis. ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

 

Beter beheer van houtig erfgoed in Noord-Hageland

“Naast bermbeheer en het beheer van houtig erfgoed, zoals houtkanten en hagen, in Tremelo, werd in Bekkevoort het beheer van de holle wegen en in Lubbeek het beheer van de recreatieve routes onder de loep genomen”, licht projectcoördinator Tinne Cockx toe. ​

In Assent was er bij de opmaak van de nieuwe beheerplannen niet alleen aandacht voor de hoge natuurwaarden, maar ook voor het gebruik van de weg door landbouwers en recreanten. ​

In Lubbeek inventariseerden de projectmedewerkers trage wegen, wandelwegen en speelveldjes. Niet alleen de planten en dieren werden in kaart gebracht, maar ook het huidig beheer en hoe dit de volgende jaren te optimaliseren. ​
Voor de omgeving van het centrum van Linden is een beheervisie opgemaakt waarbij rekening werd gehouden met de verschillende functies van deze omgeving. ​

In Tremelo lag de focus eerst op het beheer van de bermen in een woonwijk. Het aangepast beheer zal deel uitmaken van de totale herinrichting van de straten en grachten. Ook het houtig erfgoed werd geïnventariseerd en er werd voor deze bomen een beheerplan opgesteld. Hierdoor kan het beheer verbeterd worden en krijgen de inwoners advies om deze waardevolle elementen te behouden en te versterken.

Efficiënt beheer door samenwerking

“Samenwerking en overleg met partners in het landschapsbeheer, vormden het belangrijkste aspect in dit project”, zegt Yves Beken, voorzitter van het Regionaal Landschap Noord-Hageland. ​

De afgelopen jaren werkten IGO, Boerennatuur Vlaanderen en de gemeenten Bekkevoort, Lubbeek en Tremelo dan ook samen om het beheer van de open ruimte om te vormen naar een kwaliteitsvol en duurzaam beheerd landschap. Er werd ingezet op inventarisaties, gebiedsvisies en beheerplannen. ​

“Maar ook vorming van de groenploegen, die deze beheerplannen in praktijk omzetten, kreeg aandacht. Want door in te zetten op deze opleiding zorg je ervoor dat nieuwe beheervisies en -plannen hun weg naar de praktijk vinden”, zegt Gunther Coppens, gedeputeerde voor platteland.

Op 30 augustus werden de resultaten van 3 jaar landschapsbeheer in Noord-Hageland via het Loket Onderhoud Buitengebieden in Tremelo voorgesteld door gedeputeerde Gunther Coppens, vertegenwoordigers van Regionaal Landschap Noord-Hageland, IGO, Boerennatuur en de betrokken gemeenten.
Op 30 augustus werden de resultaten van 3 jaar landschapsbeheer in Noord-Hageland via het Loket Onderhoud Buitengebieden in Tremelo voorgesteld door gedeputeerde Gunther Coppens, vertegenwoordigers van Regionaal Landschap Noord-Hageland, IGO, Boerennatuur en de betrokken gemeenten.

Het project werd ondersteund met middelen van het Europees landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling, de provincie Vlaams-Brabant, Vlaanderen en de gemeenten Bekkevoort, Lubbeek en Tremelo.

Gunther Coppens

Gedeputeerde, Provincie Vlaams-Brabant

Eva Roeykens

Plattelandscoördinator, Provincie Vlaams-Brabant

Wim Boonen

Algemeen coördinator, Regionaal Landschap Noord-Hageland

Tinne Cockx

Projectcoördinator, Regionaal Landschap Noord-Hageland

Frank Ilsbroux

Persverantwoordelijke, Provincie Vlaams-Brabant

 

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Provincie Vlaams-Brabant

#STREEKMOTOR - De provincie Vlaams-Brabant is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Vlaams-Brabant dingen in gang en creëert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is.

De foto's op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Je mag ze vrij gebruiken om de werking van de provincie te illustreren.

Neem contact op met

Provincieplein 1 3010 Leuven

016 26 71 65

info@vlaamsbrabant.be

www.vlaamsbrabant.be