Koterij in Doode Bemde verdwijnt

Op dinsdag 10 juli gaven de provincie Vlaams-Brabant en de Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud (VHM) de aftrap van de afbraak van verlaten weekendchalets in het natuurreservaat De Doode Bemde.

De Doode Bemde is één van de meest betekenisvolle en best ontwikkelde, vrijwel natuurlijke valleisystemen in Vlaanderen. Het zit met haar bijna 270 ha in de top drie van de grootste natuurreservaten in Vlaams-Brabant. Het is een Vlaams en Europees beschermd natuurgebied.

Vervallen koterij waarvoor nooit een vergunning werd afgeleverd ontsiert echter het natuurgebied. In de Doode Bemde is het eerste natuurbeheer al in de jaren ‘80 begonnen. Toen stonden er ruim 80 weekendverblijven. Die heeft de VHM systematisch gekocht en ontmanteld. Intussen staan er nog slechts zeven.

"De terreinbeheerploeg van de Doode Bemde zal deze constructies één voor één afbreken en de percelen in hun oorspronkelijke staat herstellen. Zo kan de natuur opnieuw maximaal tot haar recht komen," zegt Tie Roefs, gedeputeerde voor milieu en duurzaamheid. Op dinsdag 10 juli begon de afbraak van de koterij in Rwanda, een perceel van zo'n 14 are naast De Dijle. De benaming “Rwanda” voor dit perceel met 3 zonevreemde en grotendeels illegale constructies in natuurgebied verwijst naar de vroegere eigenaar die voor langere tijd in Rwanda zou verblijven. Daarna zijn er nog slechts vier te gaan.

De terreinploeg staat in voor het beheer van het natuurreservaat en kan hiervoor reeds 20 jaar rekenen op de steun van de provincie Vlaams-Brabant. 

Op dinsdag 10 juli startte de terreinbeheerploeg samen met Tie Roefs, gedeputeerde voor leefmilieu, en de Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud, de afbraakwerken van een verlaten weekendchalet. Nadien hielp de voltallige ploeg de jongeren van het JNM-kamp met het hooien van de graslanden.

Tie Roefs

Gedeputeerde, Provincie Vlaams Brabant

Marc Artois

Voorzitter, Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Provincie Vlaams-Brabant

#STREEKMOTOR - De provincie Vlaams-Brabant is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Vlaams-Brabant dingen in gang en creëert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is.

De foto's op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Je mag ze vrij gebruiken om de werking van de provincie te illustreren.

Neem contact op met

Provincieplein 1 3010 Leuven

016 26 71 65

[email protected]

www.vlaamsbrabant.be