Koedalhof in Overijse vormt groene verbinding tussen Zoniënwoud en Smeiberg

Plan Vliegend Hert werkt aan een groene verbinding tussen de Koedalstraat en de Vuurgatstraat. Het landbouwbedrijf Koedalhof van Baudouin de Troostembergh wordt hierdoor aantrekkelijker voor verschillende diersoorten.

Sinds 2013 doet Baudouin de Troostembergh met zijn gezin aan artisanale landbouw in Overijse.
"De koeien, schapen en kippen kweken we op natuurlijke wijze. We kiezen bewust voor kleinschalige productie met de focus op korte keten. Alle producten die we op Koedalhof maken verkopen we lokaal. Door korte keten krijg je als consument verse en kwaliteitsvolle producten recht van bij de boer zonder dat daar veel transport aan te pas komt", zegt hij.

Naast de duurzame productie is het voor Baudouin belangrijk dat zijn terreinen ook duurzaam en natuurlijk zijn ingericht. Zoals alle inwoners van Overijse, Hoeilaart en Tervuren kan Baudouin hiervoor beroep doen op Plan Vliegend Hert. Plan Vliegend Hert werkt aan natuurverbindingen rond het Zoniënwoud. Koedalhof vormt de perfecte verbinding tussen het Zoniënwoud en Smeiberg. In dit kader maakte Plan Vliegend Hert een inrichtingsplan op.

"De geplande aanplantingen op Koedalhof bestaan voornamelijk uit hagen, struwelen en hoogstambomen. In totaal planten we 6000 struiken en bomen aan. Er komt ook een hoogstamboomgaard met 20 fruitbomen". zegt Baudouin. 
"Op termijn komt er een nattere zone om water te bergen en aan de zuidelijke rand van Koedalhof komt een wandelverbinding tussen de Eikenlaan en de terreinen van het Agentschap voor Natuur en Bos", vult Kobe Kiekens van het Strategisch Project Horizon+ aan.

"Een duurzame inrichting van  het landbouwbedrijf maakt het aantrekkelijk voor vele diersoorten.  Door nestgelegenheden te voorzien, het voedselaanbod voor wilde dieren te verhogen en bomen en struiken aan te planten. Niet enkel de natuur haalt hier profijt uit, ook voor de landbouwer heeft het voordelen. Zo bieden de hoogstammige bomen in de weides schaduw aan het vee. Daarnaast zorgen bomen voor een ander microklimaat waardoor de weides minder snel zullen uitdrogen. De hagen en de struwelen bieden een woonplaats aan kleine vogelsoorten, vlinders en insecten. De vogels zorgen  dat het vee minder last heeft van vliegen of muggen". zegt Andreas Baele projectcoördinator van Plan Vliegend Hert.

“Projecten zoals het Koedalhof zijn uithangborden voor het beleid dat we in de provincie Vlaams-Brabant voeren”, zegt Bart Nevens, gedeputeerde voor leefmilieu. “Iedereen kan onze natuur mee helpen ondersteunen. Door ook in je eigen tuin de biodiversiteit te versterken kan je eigen tuin immers deel worden van deze prachtige natuurverbindingen”.

Plan Vliegend Hert is een samenwerking tussen de gemeenten Hoeilaart, Linkebeek, Overijse, Sint-Genesius-Rode en Tervuren, Natuurpunt Druivenstreek, Natuurpunt Rode-Linkebeek, Natuurpunt CVN, transitiegroep Tomorr(h)ode, Natuurgroepering Zoniënwoud, Natuurgidsen Zuidwest-Brabant, Natuurstudiegroep Dijleland, Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, provincie Vlaams-Brabant, Agentschap voor Natuur en Bos, Regionaal Landschap Dijleland en Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei. Financiering is in handen van het Agentschap Natuur en Bos en provincie Vlaams-Brabant.

 

 

 

Bart Nevens

Gedeputeerde vor leefmilieu, Provincie Vlaams-Brabant

Greet De Prins

Communicatie Regionale Landschappen, Provincie Vlaams-Brabant

Andreas Baele

Projectcoördinator Plan Vliegend Hert

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Provincie Vlaams-Brabant

#STREEKMOTOR - De provincie Vlaams-Brabant is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Vlaams-Brabant dingen in gang en creëert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is.

De foto's op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Je mag ze vrij gebruiken om de werking van de provincie te illustreren.

Neem contact op met

Provincieplein 1 3010 Leuven

016 26 71 65

info@vlaamsbrabant.be

www.vlaamsbrabant.be