Klein miljoen euro voor aanleg fietssnelweg in Machelen

De provincie Vlaams-Brabant investeert 777.497,33 euro in de aanleg van twee segmenten van de fietssnelweg F217 in Machelen. Deze fietssnelweg verbindt de Brucargo-site in Machelen met de fietsroute aan de Ring in Brussel.


Herinrichting van de Kerklaan

In de Kerklaan wordt het segment vanaf de Woluwelaan tot aan de Rittwegerlaan heringericht. ​
Het segment heeft een lengte van 385 meter. Voor autoverkeer wordt enkelrichtingsverkeer in westelijke richting ingevoerd. Voor de fietser blijft tweerichtingsverkeer mogelijk.

Het huidige smalle, onveilige dubbelrichtingsfietspad in kleinschalige verharding wordt vervangen door verhoogde aanliggende enkelrichtingsfietspaden. De fietspaden krijgen een comfortabele breedte van 2,15 m en worden uitgevoerd in zwart asfalt.

Situatiemap van beide segmenten van de F217 in Machelen
Situatiemap van beide segmenten van de F217 in Machelen

Nieuwe infrastructuur aan het Lindenplein

Het andere segment bevindt zich ter hoogte van Lindenplein in Machelen. ​
Het traject loopt over een lengte van 200 meter vanaf de Haachtsesteenweg tot aan de Koning Albertlaan. De fietsinfrastructuur in de tunnel en aan de rotonde worden aangepast. De kwaliteit van de huidige fietspaden in de tunnel voldoet niet en zorgt voor onveilige verkeerssituaties.

In het ontwerp wordt de rijbaan in de tunnel versmald naar 2 rijstroken van elk 2,40 meter. Met daarnaast een overrijdbare strook in printbeton en een kantstrook. Dit wegbeeld werkt vertragend voor autoverkeer en creëert een grotere veiligheidsafstand tot de fietspaden. De fietspaden zelf worden verhoogd aangelegd en krijgen een breedte van 2 meter met een veiligheidsstrook tussen de boordsteen en het fietspad van 50 cm. De fietspaden worden aangelegd in rood asfalt.

Toekomstbeeld herinrichting tunnel
Toekomstbeeld herinrichting tunnel

Ook de fietspaden op de rotonde krijgen een breedte van 2 meter. Ter hoogte van de overgang van fietspaden naar gemengd verkeer, in de Koning Albertstraat en Melkstraat, krijgen fietsers de nodige rugdekking wanneer ze zich in de bebouwde kom op de rijweg begeven. In de bebouwde kom wordt de snelheid beperkt tot 30 km/u.

Toekomstbeeld herinrichting rotonde
Toekomstbeeld herinrichting rotonde

Investeren in fietsen

“Fietsen is één van de manieren om het fileprobleem in onze regio aan te pakken, is gezond en goed voor het milieu”, zegt Tom Dehaene, gedeputeerde voor mobiliteit. “We willen daarom zoveel mogelijk Vlaams-Brabanders de fiets op en investeren dus in fietssnelwegen. Dit zijn kwaliteitsvolle fietsroutes voor functionele verplaatsingen tussen steden.” ​

Fietsfonds helpt gemeenten

De subsidies voor deze fietssnelwegen komen uit het Fietsfonds. Fietsinfrastructuur op de fietssnelwegen, die voldoet aan een aantal normen rond comfort, breedte en inrichting, kan daardoor tot 100% gesubsidieerd worden. ​
Het Fietsfonds is een overeenkomst tussen de provincie Vlaams-Brabant en het Vlaams Gewest.

Tom Dehaene

Gedeputeerde, Provincie Vlaams-Brabant

Nikki Hemelaers

Dienst mobiliteit, Provincie Vlaams-Brabant

Frank Ilsbroux

Persverantwoordelijke, Provincie Vlaams-Brabant

 

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Provincie Vlaams-Brabant

#STREEKMOTOR - De provincie Vlaams-Brabant is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Vlaams-Brabant dingen in gang en creëert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is.

De foto's op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Je mag ze vrij gebruiken om de werking van de provincie te illustreren.

Neem contact op met

Provincieplein 1 3010 Leuven

016 26 71 65

info@vlaamsbrabant.be

www.vlaamsbrabant.be