Kinderen helpen 10.000 bomen planten in het Zeen in Sterrebeek

Plantdag brengt drie basisscholen uit Sterrebeek samen

Op vrijdag 20 december plantten 170 kinderen van de Vrije Basisschool van Sterrebeek, de Gemeentelijke Basisschool van Sterrebeek en de American School 400 stuks plantgoed in het Zeen in Sterrebeek. De plantactie sluit de bosaanplantingen in het gebied af. In totaal worden daar deze winter 10.000 bomen geplant.

Deze actie past in een ruimer project voor het Zeen, een belangrijke groene long in Sterrebeek. In totaal is het gebied 14 ha groot, waarvan 8,5 hectare bos en open ruimte toegankelijk gemaakt worden voor wandelaars, fietsers en spelende kinderen.

Na een eerste inrichtingsfase door de Vlaamse Landmaatschappij, krijgt nu een aansluitende zone een natuurinrichting en ontsluiting met wandelpaden.
Het project is een samenwerking tussen de gemeente Zaventem en Regionaal Landschap Brabantse Kouters en krijgt financiële steun van Natuur en Bos van de Vlaamse overheid en van de provincie Vlaams-Brabant.
Er komt een zelfplukboomgaard, een bloemenweide en een speelbos met avontuurlijke speelweide. Het bestaande bos wordt deels toegankelijk. De vochtige, natte stukken in het Zeenbos hebben een hoge natuurwaarde. De kwetsbare fauna en flora krijgen daar voorrang. Een aangepast beheer zorgt ervoor dat dit mooie natuurgebied zich in de toekomst verder kan ontwikkelen.

De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) saneerde de beek over heel het gebied. De bedding is op sommige plaatsen 20 meter breder gemaakt en de oever is 3 meter gezakt. Zo kan de moerasvegetatie zich uitbreiden en is de buffercapaciteit verhoogd om in de toekomst wateroverlast in het gebied op te vangen.

"Zaventem is de voorbije decennia erg verstedelijkt. Steeds meer open ruimte wordt ingepalmd", zegt Ingrid Holemans, burgemeester van Zaventem. "Daarom zijn de aanplantingen van het Zeen heel belangrijk voor de gemeente. Bomen zijn essentieel voor een gezonde omgeving". 
"De buurtkinderen, de scholen en Chiro MikMak Sterrebeek krijgen met dit project een speelbos op wandelafstand. En alle inwoners kunnen genieten van het bos en de open groene ruimte", vult schepen van Ruimtelijke Ordening Bart Dewandeleer aan.
"We vinden het schitterend om jonge kinderen in een project te betrekken", vertelt Magda Van Stevens, voorzitter van Regionaal Landschap Brabantse Kouters. "Zo leren ze hoe ze hun omgeving groener en biodiverser kunnen maken". 

In totaal kost het project meer dan 1 miljoen euro. De gemeente Zaventem investeert 600.000 euro, onder andere om de gronden aan te kopen. Natuur en Bos van de Vlaamse Overheid (ANB) voorziet 280.000 euro subsidies via de Groene Rand-projecten, de provincie Vlaams-Brabant geeft 40.000 euro subsidies via gemeentelijke natuurprojecten. De Vlaamse Milieumaatschappij investeert 90.000 euro. Regionaal Landschap Brabantse Kouters coördineert de werken en voert de natuurgerichte acties uit.

Veel geld, maar de urgentie is groot.
"De Vlaamse regering heeft afgesproken om 1 miljoen bomen te planten in Vlaams-Brabant. Vanuit de provincie leggen we daarbij ook de nadruk op groenblauwe vingers die tot aan de dorpskernen reiken. Dit project past naadloos in die doelstellingen", zegt Bart Nevens, gedeputeerde van de provincie Vlaams-Brabant.

"Het Vlaams regeerakkoord voorziet in 10.000 hectare bijkomend bos in Vlaanderen, waarvan 4.000 in de komende beleidsperiode. Ook elders in de Vlaamse Rand gaan we daarom na welke locaties in aanmerking komen voor bebossing", benadrukt Dries Desloover, gebiedscoördinator Vlaamse Rand van Natuur en Bos. "Bij de herstemming van de vroegere NAVO-site, die deels in Zaventem ligt, streven we bijvoorbeeld naar minstens 20 hectare bosuitbreiding op Vlaams grondgebied. Meer toegankelijk groen in de Groene rand is een beleidsprioriteit van de Vlaams regering. Om de natuur in de Groene rand te versterken én beter te ontsluiten voor haar inwoners, stimuleren we via projectsubsidies natuurinitiatieven zoals hier in Het Zeen".

Bart Nevens

Gedeputeerde voor leefmilieu, Provincie Vlaams-Brabant

Greet De Prins

Communicatie Regionale Landschappen, Provincie Vlaams-Brabant

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Provincie Vlaams-Brabant

#STREEKMOTOR - De provincie Vlaams-Brabant is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Vlaams-Brabant dingen in gang en creëert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is.

De foto's op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Je mag ze vrij gebruiken om de werking van de provincie te illustreren.

Neem contact op met

Provincieplein 1 3010 Leuven

016 26 71 65

info@vlaamsbrabant.be

www.vlaamsbrabant.be