Skip to Content
Kerken van Oorbeek, Roosbeek, Rummen, Veltem en Wange krijgen herbestemming

Kerken van Oorbeek, Roosbeek, Rummen, Veltem en Wange krijgen herbestemming

De provincie Vlaams-Brabant heeft de eerste vijf landelijke kerken, die ze zal ondersteunen met het uittesten van een herbestemming, geselecteerd. In de kerken van Oorbeek, Roosbeek, Rummen, Veltem en Wange zal er een pop-up worden ingericht.

“We selecteerden vijf kerken waarvan we denken dat ze met een duwtje in de rug opnieuw een spilfunctie in de dorpskernen kunnen opnemen”, zegt Monique Swinnen, gedeputeerde voor plattelandsbeleid.

De laureaten zijn de kerken van Oorbeek, Roosbeek, Rummen, Veltem (St.-Laurentius) en Wange.
Ze krijgen elk 25.000 euro als startbudget en begeleiding van PARCUM, het expertisecentrum voor religieuze kunst en cultuur.

Bij de selectie werd onder meer rekening gehouden met de betrokkenheid van partners en lokale gemeenschap, de eerste bestemmingsideeën, de haalbaarheid op vlak van timing en een evenwichtige spreiding over het arrondissement.

“Het betrekken van de lokale gemeenschap is hierbij een belangrijk aandachtspunt. Hoe groter het draagvlak van het bestemmingsidee, hoe groter de kans dat er een duurzaam vervolg aan de pop-up kan worden gebreid. Via een participatietraject zullen de plannen concreet uitgewerkt worden”, zegt Birgit Scheys-Thys van PARCUM.

De eerste indienronde richtte zich tot kerkbesturen, gemeenten en vzw’s uit het arrondissement Leuven. Voor het arrondissement Halle-Vilvoorde volgt dit najaar een oproep.

Contacteer ons
Monique Swinnen Gedeputeerde voor plattelandsbeleid en Europa, Provincie Vlaams-Brabant
Eva Roeykens Plattelandscoördinator, Provincie Vlaams-Brabant
Birgit Scheys-Thys Adviseur religieus erfgoed, PARCUM
Frank Ilsbroux Persverantwoordelijke, Provincie Vlaams-Brabant
Monique Swinnen Gedeputeerde voor plattelandsbeleid en Europa, Provincie Vlaams-Brabant
Eva Roeykens Plattelandscoördinator, Provincie Vlaams-Brabant
Birgit Scheys-Thys Adviseur religieus erfgoed, PARCUM
Frank Ilsbroux Persverantwoordelijke, Provincie Vlaams-Brabant
Over Provincie Vlaams-Brabant

#STREEKMOTOR - De provincie Vlaams-Brabant is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Vlaams-Brabant dingen in gang en creëert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is.

De foto's op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Je mag ze vrij gebruiken om de werking van de provincie te illustreren.

Provincie Vlaams-Brabant
Provincieplein 1
3010 Leuven