Kansen en uitdagingen van bedrijvenzone Buda in kaart gebracht

De optimalisatiestudie over de bedrijvenzone Buda in Vilvoorde, Machelen en Brussel is afgerond. Hiermee liet de provincie Vlaams-Brabant de kansen, knelpunten en uitdagingen voor deze bedrijvenzone in kaart brengen. Met een visie op de ontsluiting, de groenstructuur en de activiteiten reikt de studie nu voorstellen aan om de situatie te verbeteren. Acties moeten nu zorgen voor de opwaardering van een aantal concrete plekken, voor de reconversie van onderbenutte percelen, de heraanleg van wegen, de aanleg van fietspaden, het openleggen van stukken van waterlopen, het investeren in een groenere omgeving.

Van industriële trekpleister tot desolaat gebied

Buda is de historisch gegroeide bedrijvenzone langs het kanaal Brussel-Wil­lebroek en de spoorlijn Brussel-Antwerpen. Deze zone strekt zich uit over de gewestgrens tussen Brussel en Vlaanderen en over de grenzen van Vilvoorde, Machelen en Brussel. Het gebied heeft een rijke geschiedenis en was tot ver in de 20ste eeuw een trekpleister voor zware industrie.

Ligging van de Buda-bedrijvenzone.
Ligging van de Buda-bedrijvenzone.

Vanaf het einde van de jaren ‘70 keerde het tij en sloten talrijke bedrijven hier hun deuren. Met de sluiting van Renault Vilvoorde in 1997 als triest hoogtepunt. Tegelijkertijd bleven heel wat kleinere bedrijven hun werkzaamheden verder zetten of verliep de overgang naar andere activiteiten eerder ‘organisch’, zonder grote aanpassingen aan de omgeving. Dit maakte van Buda een onsamenhangend geheel dat het imago niet ten goede kwam. ​


Studie legt mogelijkheden op tafel

Om de verschillende ambities voor het gebied te stroomlijnen en kansen te benutten, liet de provincie Vlaams-Brabant een optimalisatiestudie uitvoeren door het consortium van 1010 Architecture Urbanism, IDEA Consult, Witteveen & Bos en TML. ​
De resultaten liggen nu op tafel. ​

De studie bracht, vertrekkend van het bestaande ruimtelijke weefsel, de knelpunten, kansen en uitdagingen in kaart voor de ontsluiting, de economische activiteiten en de groenstructuur. ​

Filedruk verlichten en verkeersoverlast voor bewoners verminderen

Buda is strategisch goed gelegen maar ligt in een gebied met drukke internationale verkeers­aders. De studie neemt de verschillende mobiliteitsstromen on­der de loep en kijkt welke de beste keuzes zijn om de filedruk te verlichten en de verkeersoverlast voor de bewoners van de omliggende buurten te verminderen. En welke kansen er zijn voor de ontwikkeling van een duurzame economie.

Bestaande economische activiteiten verbeteren en nieuwe aantrekken

Ruimte voor bedrijvigheid is schaars in Brussel en de Noordrand. In de zones van Buda is het een uitdaging om de ruimte voor bedrijvigheid te optimaliseren en te intensifiëren. De studie illustreert een aantal principes die ook rekening houden met wat vandaag waardevol is.

Aanwezige groen behouden

Buda is hoofdzakelijk een bedrijvenzone en de mogelijkheden voor de ontwikkeling van natuur- of parkgebieden lijken op het eerste zicht beperkt. Toch is het belangrijk om de groenstructuur te versterken om zo in te spelen op de klimaats­vraagstukken, het welbevinden van de werknemers en bewoners en het herstellen van de biodiversiteit.

Met een visie op de ontsluiting, de groenstructuur en de activiteiten geeft de studie nu een divers gamma van optimalisatievoorstellen. Dit zijn suggesties voor alle partners, die actief zijn op het terrein om Buda, een stapje dichter bij de gewenste toekomst te brengen. Acties moeten zorgen voor de opwaardering van een aantal concrete plekken, voor de reconversie van onderbenutte percelen, de heraanleg van wegen, de aanleg van fietspaden, het openleggen van stukken van waterlopen, het investeren in een groenere omgeving.

 

Fundament voor opwaardering Buda gelegd

“Dankzij deze studie kunnen we nu aan de slag gaan en een sterk fundament leggen voor de opwaardering van de bedrijvenzone Buda”, zegt Ann Schevenels, gedeputeerde voor ruimtelijke planning. “We hopen nu dat onze partners in deze visie een inspirerend verhaal vinden en hefbomen om van Buda een ambitieuze en aangename werkomgeving te maken.”

De opwaardering van een historisch gegroeid ruim­telijk weefsel is complex en kan alleen succesvol zijn als de partners voldoende met elkaar in overleg gaan en samen aan hetzelfde zeel trekken. Tijdens de studie werd veel tijd geïnvesteerd in het samenbrengen van overheden, het middenveld, grondeigenaars en bedrijven.

“Ook na de studie zal het belangrijk zijn dat de partners blijven samenkomen en met de neuzen in dezelfde richting staan om tot actie te komen", besluit gedeputeerde Tom Dehaene. “Daarom zullen we, samen met de stad Brussel, ook het komende jaar de bestaande samenwerking van BUDA+ verder coördineren.”

De intergewestelijke samenwerking BUDA+ wordt getrokken door de provincie Vlaams-Brabant en de stad Brussel, samen met de partners departement Omgeving (Vlaamse overheid), perspective.brussels, stad Vilvoorde, gemeente Machelen, POM Vlaams-Brabant, citydev.brussels, OVAM, De Vlaamse Waterweg, port.brussels, Brusselse Havengemeenschap, BECI, VOKA Kamer van Koophandel en VOKA Metropolitan.

 

Meer info over het project: https://www.vlaamsbrabant.be/nl/ruimtelijke-planning/projecten/territoriaal-ontwikkelingsprogramma-top-noordrand#toc-0--2

 

Ann Schevenels

Gedeputeerde, Provincie Vlaams-Brabant

Tom Dehaene

Gedeputeerde, Provincie Vlaams-Brabant

Nele Tierens

Gebiedscoördinator Buda+, Provincie Vlaams-Brabant

Frank Ilsbroux

Persverantwoordelijke, Provincie Vlaams-Brabant

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Provincie Vlaams-Brabant

#STREEKMOTOR - De provincie Vlaams-Brabant is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Vlaams-Brabant dingen in gang en creëert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is.

De foto's op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Je mag ze vrij gebruiken om de werking van de provincie te illustreren.

Neem contact op met

Provincieplein 1 3010 Leuven

016 26 71 65

[email protected]

www.vlaamsbrabant.be