Kampenhout: een vrij groene en rijke gemeente, maar niet goedkoop om te wonen

Provincies ondersteunen lokaal beleid met cijfers


Meer dan 20% van de oppervlakte van Kampenhout bestaat uit bos. En dus wonen veel inwoners in de nabijheid van groen. Een hoog aandeel van de inwoners zijn aan het werk en hun gemiddeld inkomen ligt hoog. Slechts 11 % van de woningen zijn appartementen. Van alle andere individuele woningen vormt ​ 'open bebouwing' het meest voorkomende type met 72 %. Deze bouwtypologie en de ligging als een soort groene oase tussen Leuven, Brussel en Mechelen maakt dat wonen er wel niet zo goedkoop is. Een woning kost er gemiddeld 410.000 euro.

Deze en andere cijfers over verschillende thema’s van de 65 Vlaams-Brabantse gemeenten kan men terugvinden in het nieuwe rapport ‘Omgevingsanalyse’ op provincies.incijfers.be, de online databank van de 5 Vlaamse provincies. Zo is er een rapport voor elke gemeente beschikbaar dat een overzicht ​ geeft van de meest relevante cijfers over verschillende beleidsdomeinen die voor een lokaal bestuur belangrijk zijn.

Het Steunpunt Data & Analyse van de provincie Vlaams-Brabant ondersteunt lokale besturen door via de interprovinciale databank provincies.incijfers.be gegevens aan te bieden om het lokale beleid te onderbouwen. Naast de cijfers zelf, zijn er in deze databank heel wat thematische rapporten te raadplegen over thema’s zoals bevolking, arbeidsmarkt, detailhandel, wonen, mobiliteit en klimaat in de gemeenten. Recent werd er het rapport ‘Omgevingsanalyse’ toegevoegd, dat over de thema’s heen een breed en objectief beeld geeft van de situatie in een bepaalde gemeente.

“Zo'n rapport kan de basis zijn voor de insteeknota voor de nieuwe beleidsploeg in de volgende legislatuur van 2026 tot 2031. En voor het meerjarenplan in het kader van de beleids- en beheercyclus. Gemeenten kunnen ook hulp vragen aan ons Steunpunt Data & Analyse. Op die manier ondersteunen we de gemeenten bij het voeren van hun beleid”, zegt gedeputeerde Tom Dehaene.


Omgevingsanalyse van Kampenhout als voorbeeld

“We hebben voor elk van de 65 Vlaams-Brabantse gemeenten een rapport omgevingsanalyse gemaakt dat de gemeentebesturen, maar ook alle inwoners, kunnen raadplegen in de online databank provincies.incijfers.be ", zegt gedeputeerde Tom Dehaene.

"Kampenhout is de dunst bevolkte gemeente in de driehoek Mechelen-Leuven-Brussel", zegt burgemeester Kris Leaerts. "Niet onlogisch als je weet dat de landbouw, de ‘roots van het witloof’ liggen hier, een grote open ruimte inneemt. Nadelig is dan wel dat door de beperking aan bouwpercelen en de centrale ligging de bouwgronden duur zijn. Een aandachtspunt zal steeds, en nu in meerder mate, de woonmogelijkheden voor onze eigen Kampenhoutse kinderen zijn die nu na hun studies in of in de omgeving van de steden Mechelen en Leuven blijven hangen. Om te pendelen zijn onze inwoners vooral aangewezen op de auto. Er zijn bussen langsheen N26 en N22, maar de frequentie kan beter, zeker op de piekmomenten."

Gedeputeerde Tom Dehaene ging het eerste exemplaar van zo'n rapport overhandigen aan Kris Leaerts, burgemeester van Kampenhout.
Gedeputeerde Tom Dehaene ging het eerste exemplaar van zo'n rapport overhandigen aan Kris Leaerts, burgemeester van Kampenhout.

 

Hierbij vind je als voorbeeld van een omgevingsanalyse die van de gemeente Kampenhout. Via het startrapport kan men doorklikken naar het gewenste thematische hoofdstuk.

Inhoudsopgave

Deel 1: Wie leeft, groeit en wordt ouder in Kampenhout?

Hoofdstuk 1: Bevolking

 • 1.1 Totale bevolking
 • 1.2 Bevolkingsdichtheid
 • 1.3 Leeftijdsverdeling
 • 1.4 Nationaliteit, geboortenationaliteit, herkomstnationaliteit
 • 1.5 Loop van de bevolking
 • 1.6 Woonstabiliteit

Hoofdstuk 2: Huishoudens

 • 2.1 Totaal aantal huishoudens
 • 2.2 Gemiddelde huishoudensgrootte
 • 2.3 Aantal personen in het huishouden
 • 2.4 Type huishouden
 • 2.5 Herkomstheterogeniteit in private huishoudens

Deel 2: Hoe is het gesteld met het ruimtegebruik, het woon- en leefklimaat in Kampenhout?

Hoofdstuk 3: Ruimtegebruik

 • 3.1 Open ruimte en ruimtebeslag
 • 3.2 Verharding
 • 3.3 Bebouwing
 • 3.4 Onbebouwde percelen
 • 3.5 Toegankelijk groen

Hoofdstuk 4: Wonen

 • 4.1 Woongelegenheden
 • 4.2 Vastgoedprijzen
 • 4.3 Eigenaars versus huurders
 • 4.4 Sociale huisvesting

Hoofdstuk 5: Klimaat

 • 5.1 CO₂-emissie
 • 5.2 Energieverbruik
 • 5.3 Hernieuwbare energie

Hoofdstuk 6: Natuur

 • 6.1 Natuurlijke structuur
 • 6.2 Speciale beschermingszones
 • 6.3 Biologische kartering
 • 6.4 Natuurbeheerplannen
 • 6.5 Aanwezigheid van groen en bomen

Hoofdstuk 7: Water

 • 7.1 Waterkwaliteit
 • 7.2 Waterverbruik
 • 7.3 Wateroverlast

Hoofdstuk 8: Landbouw- en tuinbouw

 • 8.1 Oppervlakte landbouwgebied
 • 8.2 Land- en tuinbouwbedrijven
 • 8.3 Typeringen van de landbouw
 • 8.4 Verbreding

Hoofdstuk 9: Mobiliteit en verkeersveiligheid

 • 9.1 Vervoersmiddelengebruik
 • 9.2 Vervoersmiddelenbezit
 • 9.3 Infrastructuur
 • 9.4 Verkeersveiligheid

Deel 3: Wat typeert leren, werken en verdienen in Kampenhout?

Hoofdstuk 10: Onderwijs

 • 10.1 Onderwijsniveau van de bevolking
 • 10.2 Basisonderwijs en secundair onderwijs
 • 10.3 Hoger onderwijs
 • 10.4 Volwassenenonderwijs

Hoofdstuk 11: Werk

 • 11.1 Het aanbod op de arbeidsmarkt: inwoners op beroepsactieve leeftijd
 • 11.2 De vraag op de arbeidsmarkt: arbeidsplaatsen en vacatures

Hoofdstuk 12: Verdienen

 • 12.1 Inkomens
 • 12.2 Armoede

Hoofdstuk 13: Verblijfstoerisme

 • 13.1 Verblijfstoeristische vraag: overnachtingen
 • 13.2 Verblijfstoeristische vraag: aankomsten

Hoofdstuk 14: Detailhandel

 • 14.1 Aantal handelspanden en winkelvloeroppervlakte
 • 14.2 Handelsaanbod per 1.000 inwoners
 • 14.3 Samenstelling van het handelsaanbod

Hoofdstuk 15: Economische bedrijvigheid

 • 15.1 Ruimte voor bedrijvigheid
 • 15.2 Ondernemerschap
 • 15.3 Macro-economische indicatoren
 • 15.4 Sectoren met de grootste tewerkstelling

Tom Dehaene

Gedeputeerde, Provincie Vlaams-Brabant

Tine De Rijck

Steunpunt Data & Analyse, Provincie Vlaams-Brabant

Frank Ilsbroux

Persverantwoordelijke, Provincie Vlaams-Brabant

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Provincie Vlaams-Brabant

#STREEKMOTOR - De provincie Vlaams-Brabant is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Vlaams-Brabant dingen in gang en creëert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is.

De foto's op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Je mag ze vrij gebruiken om de werking van de provincie te illustreren.

Neem contact op met

Provincieplein 1 3010 Leuven

016 26 71 65

info@vlaamsbrabant.be

www.vlaamsbrabant.be